Prehriate trhy? Hrozí opätovná kríza a prasknutie bubliny?

Minulý týždeň bol uverejnený protokol z rokovania Fedu, ktorý zastáva funkciu centrálnej banky v USA. Celosvetovo najzávažnejšíe boli dve upozornenia. Na trhu sa opätovne zvyšuje pravdepodobnosť prasknutia bubliny a Fed sa rozhodol vykonať nevyhnutné pokyny na zníženie svojej bilancie.

Napriek týmto závažným informáciám nedošlo k očakávanej reakcii akcionárov. Newyorská burza Dow Jones Industrial Average zaznamenala chvíľkový pokles nákupnej aktivity. Dňa 6.4.2017 došlo ale k jej opätovnému nárastu.

Mnohí odborníci v danej oblasti sa vyjadrili, že by nemalo dochádzať k ignorovaniu varovania Fedu. Rozhodnutie centrálnej banky znamená vlastne stiahnutie likvidity. Zníženie bilancie centrálnej banky predstavuje krok, kedy dlhopisy, ktoré dosiahli termín splatnosti, nebudú nahradene kúpou nových cenných papierov. Zvýšenie likvidity na trhu v predchádzajúcom období viedlo k prudkému rastu cien akcií. Vzostupom rastu cien akcií nebolo potvrdené posilnenie reálnej ekonomiky.

Likvidita sťahovaná z trhu môže do budúcnosti znamenať pre burzy prekážky. Súčasný krok Fedu so znižovaním bilancie je vlastne z ekonomického hľadiska to isté, ako nárast základnej úrokovej sadzby.

Vyhlásenie Fedu o vzniku akciovej bubliny je VÝSTRAŽNÝ VÝKRIČNÍK. To, že cena akcií firiem nie je v súlade s ich reálnou hodnotou nebolo vyjadrene priamo. Viacerí analytici sa však zhodli na tom, že toto varovanie by mali vziať do úvahy akcionári.

Alan Greenspan, bývalý prezident Fedu koncom deväťdesiatych rokov použil termín „irrational exuberance“. Týmto termínom, ktorý môžeme preloziť ako „neodôvodnené nafúknutie“ označil situáciu, ktorá bola viac ako podobná tej, čo sa v súčasnosti odohráva na akciových trhoch. V 90. rokoch sa malé internetové firmy stali svojou trhovou hodnotou drahšie ako veľké svetové koncerny, neskôr došlo k prasknutiu bubliny. Podľa analytikov Fedu k podobnej situácii dochádza aj teraz.

Druhý polrok 2017 Američanov evidentne čakajú sťažené podmienky podnikania a života. Pri aktuálnom rozsahu globalizácie a previazanosti svetových ekonomík, môže dôjsť k čiastočnému preliatiu problémov aj do Európy.

Zdroj: Reuters