Úroky sa meniť nebudú. Európska centrálna banka ponechá kľúčové úroky na nule

Je to definitívne. Rada guvernérov rozhodla, že úroky sa meniť nebudú. Kľúčový úrok ponechala na sadzbe 0%. Jednodňové refinančné operácie na 0,25% a depozitné sadzby
na -0,40%. Predpokladá sa, že tieto úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach dlhší čas i po ukončení programu nákupu aktív.

Tieto neštandardné opatrenia ako je nákup aktív by mal prebiehať od januára do konca septembra 2018, čo potvrdila aj Rada guvernérov. Objem nákupu aktív sa znížil o polovicu. Z pôvodného nákupu 60 miliárd eur na mesačný objem 30 miliárd eur.

Prečo sa vlastne nakupujú aktíva? Európska centrálna banka sa snaží zabezpečiť rast spotrebiteľských cien smerom k svojmu inflačnému cieľu. Preto aj Rada guvernérov nákup aktív neukončí pokiaľ nebude toto približovanie cien trvalé. Je to jeden z cieľov Európskej centrálnej banky, ktorá zaručuje cenovú stabilitu v medziročnej miere inflácie okolo 2%. Minulý mesiac sa inflácia približovala k úrovni 1,5%.

Základné požiadavka je ustáliť infláciu na úrovni 2%. Keby sa tieto vyhliadky zhoršia, alebo sa odklonia a nebudú sa zlučovať s pokrokom zvyšovania tempa rastu spotrebiteľských cien, t.j. inflačnému cieľu, Európska centrálna banka je pripravená pozmeniť program nákupu aktív. Znamená to, že zmení stratégiu v nákupe objemu a aj v trvaní programu.

Zdroj: https://finweb.hnonline.sk/