O NÁS
Tak ako symbol infinity symbolizuje nekonečno,

tak naše služby symbolizujú vo financiách veľké množstvo

efektívnych riešení a príležitostí, ktoré prinášame

O NÁS

Phinance Slovensko je finačná poradenská spoločnosť, ktorá na trh prináša komplexné riešenia pre osobné a podnikové financie.

Našim cieľom je prinášať pre našich klientov ideálne riešenia a potrebnú starostlivosť. Spolupracujeme s množstvom bankových subjektov z domova aj zo sveta, pričom dôraz pri výbere produktov kladieme na ich kvalitu a prínos pre klienta.

Naše podnikanie je postavené na základných hodnotových pilieroch: Pravdivosť, Starostlivosť, Flexibilita

Za spolupracovníkov si vyberáme ľudí s vlastnosťami, ktorí tieto hodnoty vyznávajú. Spoločne vytvárame tím odborných konzultantov, pre ktorých je permanentné vzdelávanie a práca na sebe životným štýlom.

PRAVDIVOSŤ

Jediná šanca ako budovať korektnú a dlhodobú spoluprácu s klientmi a spolupracovníkmi je byť pravdivý. Transparentnosť a pravdivosť je naším kľúčom k zdravým a úspešným vzťahom.

STAROSTLIVOSŤ

Len špičková služba prináša dlhodobý úspech. Preto našim klientom slúžime a poskytujeme dlhodobý servis, nie len ponúkame produkty.

FLEXIBILITA

Každý klient má inú finančnú situáciu a iné požiadavky. Preto je pre nás dôležité poskytovať vysokú mieru flexibility pri tvorbe finančných koncepcií na mieru.

NAŠA VÍZIA

Na finančnej gramotnosti ľudí sa musí v spoločnosti pracovať viac a efektívne. Svojou aktivitou sa snažíme prispieť k zvýšeniu vedomostí cez náš program Phinance Academy. Z príkladov z minulosti sme si vedomí, že ľudia nemali len dobré skúsenosti.

Preto je náš spoločný dlhodobý cieľ vybudovať a prinavrátiť dobré meno službe finančného sprostredkovania. Z vlastných skúseností vieme, aké je pre klienta nápomocné až strategické, keď rieši svoju finančnú situáciu so špecialistom.

Súčasným svetom hýbu financie. Nekonečno je pre nás symbol nespočetne veľa možností a príležitostí, ktoré Vám môžu zvýšiť Vašu životnú úroveň. Neustále sa vzdelávame a zdokonaľujeme v rastúcich nárokoch na financie. Náš cieľ je poskytovať pre Vás aj doplňujúce služby ako právne poradenstvo, účtovníctvo, daňové poradenstvo a iné pridané hodnoty, ktorými môžeme zvyšovať našu kredibilitu vo Vašich očiach. Sme jeden tím, ktorý sa rozhodol naplniť svoju víziu.

Kľuč k akémukoľvek úspešnému partnerstvu je dôvera a transparentnosť. Vieme aké náročné je dôveru vybudovať, preto je transparentnosť jedným z hlavných pilierov, na ktorom naša spoločnosť stojí. Náš zámer je budovať s Vami dlhodobo úspešné partnerstvo a asistovať Vám pri dosahovaní Vašich finančných a životných cieľov. 

Phinance Slovensko má za hlavný cieľ poskytnúť Vám informácie o aktuálnej situácii na finančnom trhu, zistiť Vaše potreby a očakávania, pripraviť pre Vás profesionálnu finančnú koncepciu a zabezpečiť Vám starostlivosť na úrovni privátneho bankovníctva.

Dôraz kladieme na odbornosť a profesionálny prístup našich pracovníkov, ktorí Vám poskytnú všetky potrebné informácie a vedomosti, ktoré Vám pomôžu nájsť efektívny spôsob k riadeniu Vašich financií.

Vyberieme pre Vás optimálne produkty a služby, ktoré budú vyhovovať Vašim požiadavkám. Pri plnení stanovených finančných cieľov reagujeme na meniace sa podmienky na finančných trhoch. Ak príde situácia, ktorá môže optimalizovať Vašu koncepciu, budeme Vás priamo informovať.

Ste naše aktívum, preto budete u nás vždy na prvom mieste.

Spolupracujeme s SPU FEM

Spolupráca s Fakultou ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je založená na vzájomnej výpomoci, kde poskytujeme študentom naše vedomosti a know-how v jednotlivých ekonomických a finančných témach. Naši kolegovia prednášajú najmä na predmetoch ako Financie a mena, Podnikové financie, Finančné trhy.

Snažíme sa pomáhať pri tvorbe bakalárskych a diplomových prácach a v neposlednom rade dávame šancu na internship pre najšikovnejších študentov, ktorí chcú v danej oblasti pôsobiť. Sme veľmi radi, že naša vzájomná spolupráca je úspešná, nakoľko už niekoľko absolventov pôsobí v našich radoch.