Od začiatku mesiaca platí nová hranica maximálneho príjmu na príspevku pre mladých. Strop pre aktuálny kvartál je nastavený vo výšky 1287 €. Stáva sa teda dostupnejším pre ľudí s vyšším príjmom v minulom roku. Pravidlá pre získanie štátneho príspevku pre...