Hypotéka pre mladých: načo si dávať pozor

30. mája 2017

 

 

Od začiatku mesiaca platí nová hranica maximálneho príjmu na príspevku pre mladých. Strop pre aktuálny kvartál je nastavený vo výšky 1287 €. Stáva sa teda dostupnejším pre ľudí s vyšším príjmom v minulom roku.

Pravidlá pre získanie štátneho príspevku pre mladých sa dajú zhrnúť do 3 bodov:

• vek do 35 rokov, respektíve podanie žiadosti najneskôr v deň 35. narodenín

• hrubý príjem za predchádzajúci rok nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mzdy v SR (v prípade manželov 2,6 násobok) za 2 kalendárne štvrťroky v predchádzajúcom období, v ktorom bola podaná žiadosť, aktuálne je to teda posledný kvartál 2016

• účel úveru je kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti (byt, dom) určenej na bývanie

Význam štátneho príspevku pre mladých je podporiť realizáciu vlastného bývania (zákon však neurčuje počet priznaných príspevkov, pokiaľ sú splnené vyššie spomínané podmienky). Podpora sa realizuje 3 % zľavou z úrokovej sadzby (2 % štát a 1 % banka) na časť úveru do 50 000 €, alebo do 70 % hodnoty nehnuteľnosti, na prvých 5 rokov splácania úveru. Zvyšok úveru je za štandardných podmienok banky.

Úskalie spočíva práve v tom, že banky si vykladajú spôsob uplatnenia príspevku po svojom. V súčasnej praxi sú používané 3 aplikácie rôznych výkladov.

1. Klient platí banke plnú anuitnú splátku pred znížením o 3 %. Banka mu na účet vracia rozdiel medzi anuitnou splátkou pred znížením a anuitnou splátkou po znížení. Klient platí istinu ako keby mal úver s úrokovou sadzbou pred znížením. (ČSOB, SLSP).

2. Klient platí banke anuitnú splátku po znížení o 3 % . Istina sa spláca ako keby mal úver úrokovú sadzbu zníženou o 1 % zo strany banky, zníženie úrokovej sadzby o 2 % zo strany štátu sa prejaví iba na znížení splátky (Prima, UniCredit, VÚB).

3. Klient platí banke anuitnú splátku podľa úroku zníženého o 3 % a podľa tohto úroku sa mu vyrátava aj splácanie istiny (OTP, Tatra).

Ďalším úskalím je umelo navýšený základný úrok na hypotéke, a až následne uplatnenie štátneho príspevku. Takto zvýšený úrok predražuje tú časť hypotéky, ktorá je bez štátneho príspevku. Výrazný rozdiel pri väčších hypotékach.

V neposlednom rade, pokiaľ by ste sa rozhodli vyplatiť úver so štátnym príspevkom, alebo refinancovať do inej banky pri aktuálnych úrokových sadzbách do 4. roku od priznania príspevku, budete musieť vrátiť príspevky za celé obdobie.

Nedostatok času na zisťovanie podmienok, neodbornosť personálu v bankách a nesprávne odhadnutie situácie môže viesť k preplateniu úveru aj o niekoľko tisíc eur!

Ak plánujete žiadať o hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých, neváhajte sa obrátiť na odborníkov, ktorý Vám pomôžu zorientovať sa, porovnať dostupné ponuky bánk a vybaviť výnimky, vďaka ktorým nepreplatíte zbytočne viac.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.