Nižšie hypotéky pre ľudí nad 40 rokov nás čakajú až od nového roka.

Nižšie hypotéky pre ľudí nad 40 rokov nás čakajú až od nového roka.

Krátenie hypoték pre ľudí po štyridsiatke pôvodne malo platiť od októbra tohto roka. Komerčné banky sa však na zmenu pravidiel nestihnú pripraviť. NBS bankám vyhovela – nové obmedzenie tak začne platiť až od januára 2023.

Pred časom sme písali o novom obmedzení, ktoré sa bude týkať pravidiel poskytovania hypotekárnych úverov pre ľudí po štyridsiatke. Národná banka Slovenska tak reaguje na aktuálny trend hypotekárnych úverov  – každý druhý poskytnutý úver budú dlžníci splácať aj na dôchodku (minimálne jeden z partnerov, ak ide o hypotéku so spoludlžníkom). Na tento fakt upozornila vo svojom reporte o finančnej stabilite.

 Nová generácia šedivých dlžníkov sa formuje najmä kvôli rastúcim cenám nehnuteľností. Mladí ľudia si vzhľadom na príjem v mnohých prípadoch nemôžu dovoliť vlastné bývanie, alebo nespĺňajú podmienky na čerpanie hypotekárneho úveru.

Prečo Národná banka Slovenska koná?

Po dosiahnutí dôchodkového veku výrazne klesá príjem a s ním aj schopnosť splácať úvery. Zvyšuje sa tiež riziko rôznych ochorení a s nimi spojených nákladov na liečbu. To je problém, najmä vzhľadom na nízke úspory. Znepokojujúcou štatistikou je v tomto smere predovšetkým veľmi nízka schopnosť Slovákov budovať majetok s rastúcim vekom.

Čo to znamená? Zatiaľ čo priemerný Európan pred päťdesiatkou splatí úvery a začne investovať či sporiť, u Slovákov je tento trend len veľmi mierny. Problémom nie je iba nízky pomer finančného majetku ku príjmom, ale taktiež neschopnosť vysporiadať sa so záväzkami a vytvoriť si akúsi finančnú stabilitu pred dosiahnutím dôchodkového veku. NBS teda mení pravidlá v snahe zabrániť neschopnosti splácať záväzky po dosiahnutí dôchodkového veku.

Komerčné banky chceli obmedzenie zmierniť

Niektoré banky aktuálne poskytujú úvery len do 65 rokov, iné však aj do 75. Ľudia totiž vzhľadom na príjem a povolené celkové zadĺženie často nemajú inú možnosť, ako si rozložiť splátky aj do dôchodkového veku. Slovenská banková asociácia v pripomienkovaní argumentovala, že dôchodcom sa mení štruktúra príjmov a výdavkov. Napríklad, nemajú zodpovednosť za nezaopatrené deti, zatiaľ čo v pri uzatváraní úveru ju ešte mohli mať. Vzhľadom k tomu chceli model krátenia hypotekárnych úverov posunúť až k hranici 46 rokov. NBS však túto požiadavku neakceptovala.

Aké obmedzenia platia teraz a čo sa zmení?

Nové obmedzenie sa týka parametra DTI (debt to income). Ide o pomer celkového dlhu žiadateľa, vrátane spotrebných úverov či kreditných kariet k jeho čistému ročnému príjmu. Národná banka týmto parametrom chráni dlžníkov, ale aj komerčné banky, pred neschopnosťou splácať záväzky. V súčasnosti platí, že komerčná banka môže žiadateľovi schváliť hypotekárny úver maximálne do výšky 8-násobného čistého ročného príjmu (DTI 8). Vo výnimočných prípadoch banky schvália obmedzenému množstvu bonitných klientov aj úver do 9-násobku príjmu.

Nové obmedzenie znižuje DTI o 0,25 s každým rokom po štyridsiatke. Napríklad, ak o hypotéku požiada 50 ročný žiadateľ s čistým mesačným príjmom 1000€, banka mu bude môcť poskytnúť maximálne 66 000€ (1000 x 12 x 5,5). Ak by v rovnakom prípade išlo o žiadateľa do 40 rokov, mohol by dostať úver až vo výške 96 000€. Ak sa bude jednať o žiadosť so spolužiadateľom, banka vypočíta DTI pre každého zvlášť a výslednú sumu spočíta.

 

Nové obmedzenie sa bude podľa Národnej banky týkať približne jedného z dvadsiatich, úverov, pričom sa budú v priemere krátiť o 15%. Žiadateľov mladších ako 40 rokov (vrátane) sa krátenie nebude týkať vôbec a obmedzenie sa nedotkne ani spotrebných úverov. NBS tvrdí, že tento krok nebude mať výrazný vplyv na hypotekárny trh. Má ísť o preventívne opatrenie, ktorého cieľom je regulácia dlhu ľudí v dôchodkovom veku – nie obmedzovanie spotrebiteľa.

Odporúčanie na záver

Pri vysokých cenách bývania je často natiahnutie splátok do dôchodkového veku jediným možným riešením. Ideálne je teda mesačne platiť čo najmenej (pri zachovaní rovnakého počtu splátok), čo je možné vďaka servisu nezávislého hypošpecialistu. Ten zaručí, že budete mať dlhodobo najnižšiu úrokovú sadzbu a vzhľadom na vašu situáciu najvýhodnejšie podmienky.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Zdroje: NBS, Pravda, Finreport, Index SME, Denník E

Slováci budú splácať hypotéky aj na dôchodku. NBS chystá nové opatrenie, aby tomu zabránila.

Slováci budú splácať hypotéky aj na dôchodku. NBS chystá nové opatrenie, aby tomu zabránila.

Zatiaľ, čo v iných krajinách Európskej únie ľudia s pribúdajúcimi rokmi budujú úspory a investujú, množstvo Slovákov bude mať čo robiť so splácaním svojich úverov. Hrozí, že namiesto finančného zabezpečenia budeme na dôchodok odchádzať so zvyškami dlhu. NBS varuje pred rizikom neschopnosti splácať záväzky v pokročilom veku a pripravuje nové obmedzenie.

Národná banka Slovenska v rámci svojho reportu o finančnej stabilite upozornila na riziko splácania hypotekárnych úverov aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Príjem ľudí po odchode na dôchodok významne klesá a s pribúdajúcimi rokmi rastie aj pravdepodobnosť zdravotných komplikácií, z ktorých pramení zhoršenie platobnej schopnosti.

Problém sa pritom netýka súčasných dôchodcov – v minulosti nebolo bežné zadlžovať sa na celý život. V roku 2021 bolo zo všetkých ľudí splácajúcich hypotéku iba 0,2% dôchodcov. NBS upozorňuje na súčasný trend, kedy každý druhý poskytnutý úver budú dlžníci splácať aj na dôchodku (minimálne jeden z partnerov, ak ide o hypotéku so spoludlžníkom).

Rastúce ceny nehnuteľností a situácia, ktorá mladým ľudom komplikuje až znemožňuje zaobstaranie domu či bytu v relatívne mladom veku, je jedným z hlavných dôvodov formujúcej sa generácie šedivých dlžníkov. Ďalším dôvodom, na ktorý národná banka špecificky upozorňuje, je navyšovanie objemu úverov už počas doby splácania.

V kumulácii úspor s rastúcim vekom zaostávame za európskym priemerom.

Alarmujúcim je aj nasledujúci graf (zdroj: NBS, Denník E), na ktorom môžeme vidieť výrazný rozdiel medzi úsporami Slovákov a priemerom Európskej únie naprieč vekovými kategóriami. Zatiaľ, čo priemerný Európan pred päťdesiatkou splatí hypotéku (alebo pôžičky) a začne investovať, u Slovákov je tento trend veľmi mierny. Problémom teda nie je iba nízky pomer finančného majetku ku príjmom, ale taktiež neschopnosť vysporiadať sa so záväzkami a vytvoriť si akúsi finančnú stabilitu pred dosiahnutím dôchodkového veku.

Čo navrhuje NBS ?

NBS v snahe spomaliť trend predaja hypoték zasahujúcich do dôchodkového veku pracuje s ukazovateľom celkovej zadlženosti k príjmu žiadateľov (DTI). Ten sa má znížiť práve pre tých ľudí, ktorých úver bude presahovať hranicu dôchodkového veku. Konkrétne hodnoty ukazovateľa DTI vzhľadom na vek žiadateľa sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (zdroj: NBS)

Národná banka ubezpečuje, že opatrenia nebudú mať významný vplyv na hypotekárny trh (teda celkový objem uzatvorených hypoték), ale majú predchádzať tomu, aby ľudia odchádzali do dôchodku s príliš veľkým dlhom na krku. Podľa jej vyjadrenia sa táto zmena dotkne iba jedného z dvadsiatich žiadateľov, ktorý bude môcť získať v priemere o 15% nižší úver, ako tomu bolo doteraz. Mladých ľudí (konkrétne do 40 rokov vrátane) sa táto zmena nebude vôbec týkať. Nič sa nezmení ani pri spotrebných úveroch.

Návrh Národnej banky Slovenska a jednotlivé novely opatrení NBS prechádzali pripomienkovým konaním a do účinnosti by mali vstúpiť od 1. októbra 2022.

Ako sa vyhnúť splácaniu hypotéky so šedinami?

Pri dnešných cenách nehnuteľností je často „natiahnutie“ splátok do dôchodkového veku nevyhnutné. Ideálne je teda mesačne platiť čo najmenej (pri zachovaní rovnakého počtu splátok), čo je možné vďaka servisu nezávislého hypošpecialistu. Ten zaručí, že budete mať dlhodobo najnižšiu úrokovú sadzbu a vzhľadom na vašu situáciu najvýhodnejšie podmienky.

Ako bonus ponúkame klientom inteligentné bilancovanie hypotéky, ktorému sme venovali časť článku o optimalizovaní financovania nehnuteľností. Článok a praktický príklad nájdete tu.

Princíp nie je vôbec zložitý. Peniaze, ktoré klientovi dokážeme ušetriť na splátke, investujeme do nízkonákladového indexového ETF fondu. Vďaka tomu, že indexy majú z dlhodobého hľadiska výnosy dosahujúce dvojciferné hodnoty, klient bude môcť jednorazovo splatiť hypotéku z bilančného účtu, a to pred dôchodkom. Ak začne investovať dostatočne skoro, celkom výrazne si prilepší a do dôchodku bude odchádzať zabezpečený.

Zaujíma vás, ako dokážeme optimalizovať vaše osobné financie?

Napíšte nám a dohodnite si stretnutie s jedným z našich odborníkov!

Zdroje: NBS, Pravda, Finreport, Index SME, Denník E

Zdroj titulnej fotky: Matteo Vistocco, Unsplash

 

Ako na hypotéku a investovanie v čase rastúcej inflácie?

Ako na hypotéku a investovanie v čase rastúcej inflácie?

Pravdepodobne každý z nás pozoruje rastúce ceny tovarov a služieb. Medziročná inflácia dosiahla minulý mesiac hrozivých 10,4%, čo bolo pre mnohých dôvodom k zamysleniu, ako ochrániť svoj majetok pred strácaním hodnoty. Okrem toho, že si z výplaty môžeme dovoliť nakúpiť čoraz menej, sa situácia dotýka aj hypotekárneho trhu. Obdobie rekordne nízkych úrokových sadzieb sa skončilo a nahradil ho trend (zatiaľ) pomaly rastúcich úrokov.

 V dnešnom článku sa pozrieme na to, aké možnosti sa naskytujú v oblasti investovania, ale tiež na to, čo robiť v prípade, keď máte hypotéku, alebo ju blízkej dobe plánujete uzatvoriť. Ale pekne po poriadku.

S infláciou možno zatočiť jedine investovaním. Ako rozumne a dlhodobo zhodnocovať svoj majetok?

Investovanie sa aj kvôli rýchlemu zdražovaniu stáva čoraz dôležitejším, čo si vďakabohu začína uvedomovať čoraz viac ľudí. V princípe je to až banálne jednoduché. Rastúcu infláciu môžeme poraziť vďaka jednoduchej matematike – svoj majetok musíme investovať do aktív s výnosom vyšším, ako je miera inflácie.

Z historického hľadiska najefektívnejším spôsobom, ako dlhodobo vyhrávať nad infláciou, je práve investovanie do akciového trhu. Reč však nie je o stock pickingu, teda nákupe jednotlivých akciových titulov, ale o investovaní do trhu ako takého. To je možné vďaka akciovým indexom, ktoré prostredníctvom podielových fondov, a tiež vďaka stále populárnejším ETF fondom, môže nakupovať každý z nás, bez ohľadu na výšku majetku.

Stačí sa pozrieť  na americkú ekonomiku reprezentovanú najznámejším indexom S&P 500 za posledné dekády a porovnať ju s vývojom inflácie. Už na prvý pohľad je zrejmé, že v strednodobom a dlhodobom horizonte mal index pred infláciou vždy navrch, a nič nenaznačuje tomu, že by to malo byť v budúcnosti inak.

Zdroj: A Wealth of Common Sense

Práve tu je dôležité spomenúť benefity pravidelného a dlhodobého investovania do portfólia indexov, ktoré kopírujú ekonomiku. Väčšina zo známych indexov pokrýva väčšinu trhovej kapitalizácie, čo znamená, že vsádzate na ekonomický rast ako taký. Vyššia volatilita takýchto investícií je problémom iba vtedy, ak neplánujete investovať dlhodobo. Ak však chcete zhodnocovať svoj majetok v horizonte dekády a viac, neexistuje univerzálne efektívnejší spôsob, ako na to.

Má zmysel nakupovať komodity?

Rast cien drahých kovov, komodít a iných konzervatívnych aktív je v čase krízy normálny. Ľudia a firmy sa boja o svoj majetok a tak robia v portfóliách zmeny za cieľom zníženia rizika. Inak to nie je ani v posledných týždňoch. Odborníci však odporúčajú sledovať dlhodobý výnos komodít, ktorý je v porovnaní s akciovým trhom len čiastkový.

Nákup zlata a iných komodít za cieľom diverzifikácie portfólia teda zmysel dáva, a aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine nepochybujeme, že sa na takýchto aktívach dá aj zarobiť. Aj v najbližšej dobe pravdepodobne môžeme očakávať nárast hodnoty zlata a komodít, ide však iba o dočasný stav, ktorý nie je dlhodobo udržateľný. Investovanie do akciového trhu je tak proti inflácii oveľa účinnejšou zbraňou.

Zvyšovanie úrokov je brzdou inflácie, ktorú budeme potrebovať. Bestsellerom sa stávajú hypotéky s dlhou fixáciou.

Z ekonomického pohľadu je zvyšovanie úrokových sadzieb, ako na úrovni centrálnych bánk, tak aj medzi komerčnými bankami nástrojom, ako brzdiť infláciu. Keď sa požičiavanie peňazí stane drahším, spomalí sa aj zdražovanie peňazí, keďže sa stanú menej dostupnými. Je to jeden z viacerých dôvodov, prečo neočakávame, že zdražovanie úverov by sa malo v blízkej dobe spomaliť.

Niet divu, že hypotekárny trh sa teší veľkému objemu úverov, z ktorých podstatnú časť tvoria refinančné úvery ľudí, ktorí chcú využiť stále veľmi výhodné ponuky bánk. Bestsellerom sú úvery s dlhou dobou fixácie, ktoré zabezpečia, že aj napriek zvyšovaniu úrokov zostane ten váš nemenný na dostatočne dlhú dobu.

Nezáleží teda na tom, či už hypotéku máte, alebo ju len v blízkej dobe plánujete vziať – zafixovať si čo najnižší úrok na čo najdlhšiu dobu je v každom prípade rozumným riešením. Aktuálne ponuky bánk nájdete na rôznych platformách a porovnávačoch. O hypotékach v aktuálnej situácii sa viac dočítate v našom článku.

Stručné zhrnutie na záver

Aj keď z hľadiska financií nie je aktuálna situácia práve najšťastnejšia, netreba zúfať. Rozumným zachádzaním s financiami a dlhodobým  konzistentným investovaním je z historického hľadiska možné prekonať akúkoľvek krízu.

 Ak máte otázky ohľadom hypotéky či refinancovania, alebo chcete začať investovať, sme tu pre vás. Bezplatne zodpovieme na akékoľvek otázky a vybavíme za vás všetko potrebné.

Zdražovanie hypoték je dnes realitou: Čo očakávať a ako reagovať?

Zdražovanie hypoték je dnes realitou: Čo očakávať a ako reagovať?

Obdobie rekordne nízkych úrokových sadzieb môže byť už onedlho minulosťou. Prvou bankou, ktorá reagovala na aktuálnu situáciu na finančných trhoch, vysokú infláciu, ale tiež na signály Európskej centrálnej banky bola VÚB, ktorá plošne zvýšila úrokové sadzby o 0,2%. Podľa odborníkov ju bude nasledovať aj konkurencia. Môžeme očakávať český scenár, alebo ide o neškodnú úpravu aktuálnych úrokových sadzieb?

Čo je za zdražovaním hypoték?

Hypotekárny trh rozrušila správa VÚB. Druhá najväčšia banka na Slovensku ohlásila plošnú úpravu svojich úrokových sadzieb smerom nahor. Doteraz ste vo VÚB mohli získať najnižší úrok na úver s trojročnou fixáciou, konkrétne 0,89%. Od 7. marca budú v tejto banke úroky pod 1% minulosťou. Minimálna sadzba je po novom 1,09% no a pri 10 ročnej fixácii sa úrok vyšplhá až na 1,99%.

VÚB banka zvyšovaním úrokových sadzieb reaguje na aktuálnu situáciu na finančných trhoch, rastúcu infláciu, ale tiež na dianie v Európskej centrálnej banke. Podľa slov Zdenka Štefanidesa, ekonóma VÚB, je príčinou najmä predražovanie dlhodobých peňazí. Keďže stúpajú požadované výnosy krytých dlhopisov, prostredníctvom ktorých banka získava prostriedky na financovanie hypoték svojich klientov, rastú aj úrokové sadby na hypotékach.

Aby sme však situáciu nevnímali jednostranne, je dobré sa na úrokové sadzby pozerať v historickom kontexte. Aj keby úroky na nových hypotékach narástli na 2%, stále ide o výhodne požičané peniaze. V tabuľke nižšie môžeme vidieť vývoj úrokových sadzieb od leta 2010 do konca minulého roka.

 

Čo bude ďalej?

Zatiaľ, čo Slovenská sporiteľňa zvyšovanie úrokových sadzieb naznačila, no oficiálne nepotvrdila, ČSOB dnes zvyšuje úrokovú sadzbu na hypotéke s 10 ročnou fixáciou.

ČSOB banka však okrem zvýšenia úroku prichádza aj s oveľa príjemnejšou novinkou. Po novom si v tejto banke budete môcť zafixovať úrok 1,35% až na 20 rokov, čo je pri aktuálnej situácií a vysokej inflácii viac, ako štedrá ponuka.

Podľa slov ČSOB má ísť o hypotéku, ktorá klientom prinesie stabilitu a istotu až na 20 rokov. Čo sa týka ostatných dôb fixácie, ČSOB zatiaľ úrokové sadzby nemení.

Tatrabanka, tretia najväčšia banka (podľa trhového podielu hypoték), na začínajúcu vlnu zvyšovania úrokov zatiaľ nenabehla, a aktuálne situáciu monitoruje, pričom o prípadných zmenách bude klientov informovať.

V zaujímavej pozícii sa nachádzajú menšie banky, ako napríklad Prima banka, 365.bank, UniCredit alebo Oberbank, ktoré môžu situáciu čiastočne využiť vo svoj prospech. Je možné očakávať, že sa budú snažiť udržiavať nižšie úroky v porovnaní s väčšími bankami, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa zvyšovanie sadzieb dotkne aj ich. O budúcnosti však s istotou hovoriť nemôžeme, a preto budeme situáciu podrobne sledovať a v prípade zmien vás budeme informovať.

Popularite sa tešia hypotéky s dlhšou fixáciou.

Tak ako ČSOB, aj ostatné banky si uvedomujú atraktivitu dlhšej fixácie. Podľa slov Michala Kopeckého, hovorcu Slovenskej sporiteľne, si v súčasnosti viac ako 80% klientov vyberá hypotéku s fixáciou na 5 rokov a viac. Dodáva, že zatiaľ, čo minulé leto malo o 10 ročný fix záujem len 3% klientov, tento rok je to viac, ako trojnásobok.

Ako sme spomínali, populárna hypotéka s 10 ročnou fixáciou v ČSOB dnes zdražela, konkrétne s úrokom 1,15%. Najvýhodnejšiu hypotéku s fixáciou na 10 rokov tak od dnes ponúka UniCredit, s úrokom 0,99%. Predpokladáme však, že ČSOB si so spomínanou 20 ročnou fixáciou nebude mať problém udržať klientov.

Môžeme aj naďalej očakávať postupné zvyšovanie úrokových sadzieb?

Pravdepodobne áno. Menej pravdepodobné však je, že banky budú svoje úroky zvyšovať nárazovo, a podľa odborníkov je reálnejšie, že k zvyšovaniu bude dochádzať po fázach. Na druhú stranu, banky rozumejú dopytu po dlhších fixáciách, a úmerne tomu budú s najväčšou pravdepodobnosťou aj naďalej prispôsobovať svoju ponuku.

A rada na záver? Zbytočne nepodliehajte panike. Zatiaľ sme sa nedočkali ani zvyšovania základnej úrokovej sadzby Európskou centrálnou bankou. Ak však máte možnosť získať dlhšiu dobu fixácie s menším úrokom, určite neváhajte.

Zdroje: Index SME, Pravda, Forbes, Finančný Kompas, NBS

 Pokiaľ potrebujete poradiť v oblasti hypoték, chcete refinancovať alebo zvažujete kúpu novej nehnuteľnosti, neváhajte nás kontaktovať. Ponúkame vám bezplatnú konzultáciu s jedným z našich hypotekárnych špecialistov.

Mladí ľudia a bývanie: Ako sa osamostatniť pri dnešných cenách nehnuteľností?

Mladí ľudia a bývanie: Ako sa osamostatniť pri dnešných cenách nehnuteľností?

Stále študujete, štartujete svoju kariéru, alebo zvládate obe naraz? Chceli by ste sa osamostatniť, no pri cenách nehnuteľností sa vám krúti hlava a platiť nájom pre vás nie je ideálne riešenie? Verte nám – nie ste sami, a práve pre vás je určený tento článok.

Dnes sa pozrieme na to, ako sa začať finančne pripravovať na svoje prvé bývanie a prinesieme vám tipy, vďaka ktorým budete môcť opustiť rodičovské hniezdo skôr a bez zbytočného stresu.

Kedy je „normálne“ osamostatniť sa?

V istom veku začne väčšina z nás snívať o vlastnom bývaní. Na Slovensku je pritom pobyt u rodičov do pomerne vysokého veku viac, ako typický. Ak teda máte v dvadsiatich rokoch pocit, že vám uteká vlak, pokiaľ stále bývate s rodičmi, môžete zostať v kľude.

Kedy sa osamostatní priemerný Slovák, a ako sme na tom v porovnaní s ostatnými štátmi?

Podľa údajov z minulého roku, u rodičov zostávame v priemere do 31 rokov, čím výrazne prekonávame európsky priemer – 26,2 roka. Pokiaľ potrebujete inšpiráciu v osamostatnení sa v skutočne skorom veku, budete musieť navštíviť Švédsko, v ktorom ľudia od rodičov odchádzajú v priemere ešte pred tým, ako dovŕšia 18 rokov. Hanbiť sa nemusia ani Dáni či Fíni, ktorý opustia rodičovský dom medzi 21. a 22. rokom života.

Dôvodom väčšinou nie je nezáujem mladých. Rastúce ceny bývania spôsobujú, že vlastniť nehnuteľnosť sa stáva luxusom, ktorý si nemôže dovoliť každý. Častokrát je okrem pravidelného príjmu potrebná aj dostatočne včasná finančná príprava.

Trpezlivosť je kľúčom. Zbytočne čakať sa však neoplatí.

Aj keď svojim klientom odporúčame začať investovať čo najskôr, nehnuteľnosti sú v tomto smere špecifické. Úprimne, väčšina ľudí si za život nemôže dovoliť kúpiť viac, ako jednu. Pri jej výbere preto nechcete robiť zbytočné kompromisy, čo samozrejme nie je zadarmo.

Je bežné, že na svoju vysnívanú nehnuteľnosť jednoducho nebudete mať hneď po škole dostatočný príjem. V takomto prípade je výhodou, pokiaľ o hypotéku nežiadate sám, ale so spolužiadateľom. Aj v tomto smere odporúčame dôkladne zvážiť pre a proti. Predsa len, ide o rozhodnutie na celý život.

A prečo je kľúčové mať trpezlivosť? V prvom rade – vo väčšine prípadov vám časom porastie plat, vďaka čomu si budete môcť nárokovať vyššiu hypotéku. Zopár rokov navyše u rodičov alebo v podnájme je malá daň za dom či byt, ktorý vám bude v budúcnosti dennodenne robiť radosť. Ďalším z argumentov, prečo sa za každú cenu nehrnúť do hypotéky je práve to, že minimálne 10% – 20% z ceny nehnuteľnosti budete musieť zaplatiť sami.

Pokiaľ od prvej brigády v 14 rokoch nemáte dokonalú sebadisciplínu v šetrení, alebo ste zopár rokov dozadu úplnou náhodou nekúpili bitcoin za pár tisíc,  pravdepodobne tesne po škole nebudete mať na účte 25-30 tisíc. Aj keď je pravda, že týchto 10% – 20% môžete financovať napríklad spotrebným úverom alebo stavebným úverom, pri výške úrokov a splátkach takýchto druhov pôžičiek je na mieste zvážiť, či sa neoplatí zopár rokov počkať a šetriť.

Na druhú stranu, ak máte dostatočný príjem a úspory, nie je na čo čakať. Ceny nehnuteľností dlhodobo rastú a v posledných rokoch extrémne rýchlo. Mladší už nebudete a splácať hypotéku v čase, kedy by ste mali uvažovať nad darčekmi pre vnúčatá tiež nie je najpríjemnejšie.

Poďme do praxe. Ako si sporiť na bývanie a kedy začať?

Najdôležitejšie na začiatok. Aj prvé bývanie je dostatočný dôvod na investovanie. Áno, investičný horizont síce nie je taký ideálny ako pri iných investičných cieľoch, ale aj 7 až 10 rokov investovania sa oplatí. Pri výbere fondov však treba byť obozretný.

V tomto smere určite odporúčame konzultáciu s dostatočne skúseným finančným poradcom, ktorému dôverujete. Vzhľadom na pomerne nízky investičný horizont je kvôli managementu rizika výber správnej investície kľúčový.

Pokiaľ plánujete šetriť menej, ako 3 roky, odporúčame využiť nízkorizikové investície. Od tých síce môžete očakávať maximálne porazenie inflácie, no budete mať istotu, že ak sa rozhodnete kúpiť nehnuteľnosť, váš majetok bude k dispozícii. Začnite práve teraz!

Štátny príspevok pre mladých síce neohúri, ale ani neurazí.

Štátny príspevok pre mladých je spôsob, akým štát pomáha ľuďom od 18 do 35 rokov na ceste za vlastným bývaním. Do roku 2018 tento benefit spočíval vo zvýhodnenej úrokovej sadbe, a to konkrétne 3%. Dnes už sme zvyknutí na oveľa nižšie úroky, a práve preto od roku 2018 už príspevok v takejto forme neexistuje. Nahradil ho daňový bonus na zaplatené úroky, ktorého myšlienka sa nezmenila, no funguje na inom princípe. Namiesto zníženej úrokovej sadzby vám umožní odpočítať si polovicu zaplatených úrokov z daňového priznania.

Kto má na tento príspevok nárok a koľko vlastne môžete ušetriť?

 V jednoduchosti, štátny príspevok pre mladých sa vzťahuje iba na ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, ktorých príjem nepresahuje 1,3-násobok priemerného príjmu v krajine. Pokiaľ spadáte do tejto kategórie, máte na daňový bonus nárok. Narazíte však na niekoľko háčikov a obmedzení, ktoré by ste mali brať do úvahy.

Z daňového priznania si môžete odpočítať:

  • Maximálne 50% zo zaplatených úrokov v danom kalendárnom roku (bonus sa vzťahuje iba na úroky, nie na splátky úveru)
  • Najviac 400 eur ročne
  • Najviac zo sumy 50 000 eur (ak je suma úveru vyššia, bonus sa vzťahuje len na úroky za úver v hodnote 50 000 eur)

Napriek veľmi konkrétnym podmienkam a obmedzeniam, s ktorými sa pri žiadosti o daňový bonus stretnete si myslíme, že sa oplatí. Veď, prečo nie? Sú to peniaze zadarmo. Teda za zopár hodín strávených vybavovaním.

Na túto tému sme už v minulosti napísali samostatný článok. Ak chcete vedieť viac, Prečítať si ho môžete TU.

Pokiaľ rozmýšľate nad vlastným bývaním, a potrebujete poradiť, ako sa na hypotéku pripraviť čo najlepšie, sme tu pre vás.. Ponúkame vám bezplatnú konzultáciu s jedným z našich hypotekárnych špecialistov.

Hypotekárne tipy na rok 2022: Ako optimalizovať financovanie nehnuteľnosti a ušetriť?

Hypotekárne tipy na rok 2022: Ako optimalizovať financovanie nehnuteľnosti a ušetriť?

Hypotekárne úvery sú pomerne diskutovanou témou. Nízke úrokové sadzby a vysoké ceny nehnuteľností sú pre mnohých dôvodom na nové hypotéky či refinancovanie existujúcich úverov. Vďaka dobrým rozhodnutiam v správnom čase majú klienti možnosť optimalizovať svoje úvery tak, aby neplatili nič navyše. Dnes sa pozrieme na príležitosti, vďaka ktorým môžete ušetriť aj vy!

Ak máte vhodnú príležitosť, refinancujte.

Cieľom tohoto článku nie je zmapovať hypotekárny trh. Koniec koncov, aktuálne ponuky bánk sú každému prístupné už na pár kliknutí. Trend nízkych úrokov, na ktoré banky lákajú svojich klientov pretrváva, a vy tak môžete dostať úver s úrokom nižším ako 0,5%. Okrem toho, že práve tento fakt je pre množstvo ľudí dôvodom na kúpu nového bývania, ponúka sa tiež možnosť refinancovania existujúcich úverov za cieľom získania výhodnejších podmienok či nižšej mesačnej splátky.

Aby sme však veci uviedli na správnu mieru, refinancovanie sa neoplatí vždy a za každých podmienok.

Kedy je teda dobré refinancovať?

Ak premýšľate nad prenesením zostatku hypotéky do inej banky, v prvom rade si treba dať pozor, či nový úver nebudete splácať dlhšie, ako pôvodný, a či refinancujete bez navyšovania (teda len pôvodný zostatok úveru).

Úroková miera nie je jediným parametrom, ktorý ovplyvňuje cenu úveru. Relevantnejším ukazovateľom je takzvaná ročná percentuálna miera nákladov. RPMN zohľadňuje všetky poplatky súvisiace s úverom, a práve poplatky a podmienky poskytnutia hypotéky so sľubovaným úrokom sú kľúčové. Treba si tak všímať, či nízky úrok nie je podmienený zazmluvnením iných produktov od novej banky, najčastejšie zradením účtu alebo poistením úveru.

Netreba tiež zabúdať na dobu fixácie. Vždy treba rátať s tým, že nová ponuka banky platí len počas obdobia fixu, a po jeho skončení môže banka úrok upraviť.

V neposlednom rade sa pred samotným refinancovaním spýtajte v banke, aké podmienky sú vám ochotní ponúknuť, aby si vás ako klienta udržali. V záujme každej banky je s klientmi spolupracovať dlhodobo. Ak oznámite, že máte v pláne prenos úveru, s najväčšou pravdepodobnosťou s vami začnú komunikovať prívetivejšie podmienky, a vy tak možno vôbec nebudete nútení refinancovať. Ak máte svojho finančného poradcu či poradkyňu, neváhajte požiadať o pomoc. Na základe svojich skúseností v komunikácií s bankami pre vás odkomunikuje najlepšie podmienky práve on/ona.

Upracte svoje záväzky do jedného úveru.

Ďalšou možnosťou na optimalizáciu, ktorá sa vám v tejto oblasti ponúka, je konsolidácia úverov. V jednoduchosti, ak máte viacero úverov, pôžičiek alebo iných záväzkov, môžete ich spojiť do jedného nového hypotekárneho úveru. Vzhľadom na aktuálne nízke úrokové sadzby tak môžete získať nižší úrok a tiež novú dobu fixácie.

Ďalším benefitom, ktoré konsolidácia prináša, je väčší poriadok vo vašich financiách. Namiesto niekoľkých transakcií mesačne môžete splácať iba jeden úver. Budete tak mať jasno vo výške splátky, vytvoríte si presnú predstavu o miere nákladov, ktoré sú potrebné na vyplatenie hypotéky, a výrazne tak zjednodušíte štruktúru svojich osobných financií.

Ako najlepšie ušetriť na hypotéke? Investovaním!

Uvažujete nad spôsobmi, ako znížiť svoju mesačnú splátku, alebo by ste radšej platili viac, a svoju hypotéku splatili skôr? Existuje aj inteligentnejšie riešenie. V rámci komplexnej starostlivosti a poradenstva v oblasti osobných financií navrhujeme klientom stratégie na mieru, podľa toho, v akej situácií sa aktuálne nachádzajú. Jedným z optimalizačných riešení v oblasti hypoték je aj takzvané bilancovanie úveru, vďaka ktorému svoje záväzky splatíte skôr, a v neposlednom rade výrazne ušetríte. Ako to funguje?

Jednoducho. Pôjdete svojej hypotéke naproti – investovaním. Zatiaľ čo úroky na hypotéke sú pomerne nízke, ale ide o záväzok, priemerný dlhodobý výnosy amerických indexov sa pohybuje na úrovni okolo 10%.

Pri rozhodovaní, či si hypotéku rozložíte na dlhšie obdobie, a mesačne budete platiť menej, alebo ju splatíte skôr na základe vyšších splátok si vyberiete prvú možnosť, a to z jednoduchého dôvodu. Zvyšok investujete. V momente, keď sa výška vašej zhodnocujúcej sa investície vyrovná zostatku hypotéky, jednorazovo ju splatíte. Oveľa skôr, a za výrazne menej „použitých“ peňazí z vášho vrecka.

Aby sme však nezostali pri teórii, vysvetlime si to na príklade.

Predstavte si, že sa rozhodnete kúpiť nehnuteľnosť, ktorú budete financovať hypotekárnym úverom vo výške 100 000€. Vzhľadom na váš príjem a priemerné výdavky máte možnosť mesačne splácať 480€. Keďže v dlhodobom horizonte úroky na hypotékach porastú, pre ilustráciu budeme počítať s úrokovou mierou vo výške 1,5% p.a.

Zvažujete dve možnosti. Buď hypotéku splatíte skôr – za 20 rokov, vaša mesačná splátka bude v priemere 480€, no a za celé obdobie aj s úrokmi banke zaplatíte 115 000€.

Druhou možnosťou je rozloženie splátok až na 30 rokov. Vo finále, kvôli dlhšiemu splácaniu úrokov, zaplatíte viac (125 000 eur), no a výška mesačnej splátky bude 345€. Na konci mesiaca vám zostane 135€ navyše.

Na prvý pohľad vyzerá prvá možnosť výhodnejšie. Nie však, ak zostávajúcich 135€ investujete.

Pre príklad uvádzame investíciu do nízkonákladového ETF, ktorý kopíruje zloženie indexu S&P 500.

Pri stanovených podmienkach, po približne 15,5 roku budete schopní z naakumulovaných peňazí jednorazovo vyplatiť svoju hypotéku.

Výsledok? Z vášho vrecka odíde menej peňazí ako ste si požičali – približne 90 000€, a hypotéku splatíte skôr.

Vďaka rozumným riešeniam neušetríte iba peniaze, ale tiež množstvo starostí. V prípade, že plánujete kúpu novej nehnuteľnosti, alebo chcete optimalizovať splácanie svojich existujúcich záväzkov, neváhajte nás kontaktovať.

Naši hypotekárni špecialisti vám radi odpovedia na vaše otázky.