Máte svoje životné poistenie nastavené správne?

1. augusta 2022

Správne nastavené životné poistenie je rovnako dôležité ako samotný fakt, že poistenie máte. Ak túto oblasť zanedbáte, môžete čeliť celému zoznamu nepríjemných situácií, akými je napríklad krátenie poistného plnenia, v horšom prípade aj odstup od zmluvy zo strany poisťovne. V tomto článku sa pozrieme na životné poistenie v kontexte zdravia klienta. Vysvetlíme, ako funguje predchorobie a predbežné ocenenie zdravotného stavu. Posvietime si na to, čo od vás poisťovňa môže vyžadovať, ale aj na to, aký je správny postup uzatvárania životnej poistky v kontexte zdravia.

Ako vplýva zdravotný stav na životné poistenie?

Všetky poisťovne spája jednoduchý princíp – musia byť schopné dodržiavať poistné plnenie, a to v akejkoľvek situácii. Aby to bolo možné, je pri vytváraní podmienok poistnej zmluvy potrebné vziať do úvahy rizikový profil každého klienta.

Pri uzatváraní životného poistenia teda poisťovňu zaujíma, aký je váš skutočný zdravotný stav – aký životný štýl vediete, či máte diagnostikované ochorenie, poprípade to, či ste v minulosti utrpeli serióznejšie úrazy. Na prešetrenie zdravotného stavu poisťovni slúži zdravotný dotazník. Pri jeho vyplňovaní je veľmi dôležité odpovedať pravdivo. Okrem toho, že je pravdivosť odpovedí vymedzená aj legálne, konkrétne paragrafom 793 Občianskeho zákonníka, nezamlčať fakty, či neprilepšovať realitu by malo byť aj vo vašom osobnom záujme.

V prípade vzniku poistnej udalosti má totiž poisťovňa právo nazrieť do vašej zdravotnej karty ako u všeobecného lekára, tak aj do elektronickej karty vedenej v zdravotnej poisťovni. Ak by ste v dotazníku zamlčali niektoré podstatné fakty, poisťovňa vám nemusí vyplatiť plnú sumu uvedenú v zmluve, alebo dokonca môže celú zmluvu stornovať.

Predchorobie – diagnózy, na ktoré sa vaše poistenie nevzťahuje

Poistné plnenie sa viaže iba na diagnózy, ktoré vzniknú až po uzatvorení poistky. Ak napríklad klient  trpí kardiovaskulárnym ochorením, riziko, že nastane poistná udalosť, je oveľa vyššie ako pri zdravom klientovi. Ochorenia a diagnózy, ktoré si so sebou klient nesie pred uzatvorením poistenia, sa označujú pojmom predchorobie. Poisťovňa môže odmietnuť poistné udalosti, ktoré súvisia s týmito diagnózami – nemusí nastať poistné plnenie.

Existuje „správny“ postup?

Áno. Aj keď je obšírnejší (vzhľadom na kroky, ktoré treba podniknúť), vo finále pre klienta predstavuje veľký benefit. Ide o predbežné ocenenie zdravotného stavu – ideálny a najtransparentnejší spôsob, vďaka ktorému žiadateľ hneď vie, na čom je. Vďaka tomuto spôsobu je možné predísť spomínaným nepríjemným prekvapeniam.

Postup je nasledovný: Poisťovni sa odovzdajú lekárske správy, vyplnený zdravotný dotazník a rozsah, v akom sa chce klient poistiť. Tá následne zašle výsledok, v ktorom sa žiadateľ presne dočíta, za akých podmienok a v akom rozsahu s ním poisťovňa uzatvorí zmluvu. V ideálnom prípade pôjde o poistenie v plnom rozsahu bez cenovej prirážky, čo sa však nepošťastí ani polovici budúcich poistencov. Ďalšími možnosťami, na základe zdravotnej situácie klienta, je už spomínaná cenová prirážka, v horšom prípade vylúčenie konkrétnych diagnóz až nepoistiteľnosť žiadateľa.

Ďalším benefitom predbežného ocenenia zdravotného stavu je fakt, že žiadateľ získa odpoveď na otázku, v ktorej poisťovni je vzhľadom na jeho situáciu poistka najvýhodnejšia.

Jednotlivé poisťovne majú rozličné prístupy v súvislosti s oceňovaním zdravotného stavu. Zatiaľ, čo v jednej poisťovni môžete pri danej diagnóze dostať výluku z poistenia, v inej by tú istú situáciu riešili iba cenovou prirážkou a poistným krytím. V praxi sme vďaka predbežnému oceneniu schopní pre klientov hľadať najvýhodnejšie možnosti, ale tiež nakombinovať riešenie na mieru.

Druhým spôsobom je uzatvorenie zmluvy so zdravotným dotazníkom klienta, ale s tzv. následným oceňovaním zdravotného stavu. Ak bude poisťovňa pri tomto postupe potrebovať zo strany žiadateľa ďaľšie dokumenty, vystaví intervenciu poistnej zmluvy. V tej klienta informuje o jej požiadavkách, na ktorých splnenie má klient vymedzený čas niekoľkých mesiacov. Nesplnenie tohoto časového intervalu znamená zaniknutie zmluvy a vrátenie poistného. Ak klient termín dodrží, poistná zmluva môže byť uzatvorená spôsobom, akým sme popisovali vyššie. Možnosť následného oceňovania zdravotného stavu odporúčame iba klientom s absolútne ideálnym zdravotným stavom. V opačnom prípade sa môže celý postup radikálne skomplikovať.

Chcete si byť istí? Spoľahnite sa na odborníka!

Oblasť životného poistenia je plná špecifických úskalí. Človek, ktorý nie je v tejto oblasti odborníkom, nemusí byť schopný porovnať a zvážiť všetky možnosti a vybrať si najlepšie riešenie. V horšom prípade môže úplne prísť o možnosť poistného plnenia, v lepšom prípade bude “iba” preplácať. Práve preto odporúčame uzatvorenie životného poistenia konzultovať s odborníkom. Ak si nie ste istí nastavením svojho poistenia, alebo ste túto problematiku doteraz neriešili vôbec, ponúkame vám možnosť bezplatnej konzultácie.

Vizuály: Canva, pexels.com

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.