Financovanie vlastného bývania pre cudzincov

Financovanie vlastného bývania pre cudzincov

Rozmýšľate o tom, že by ste sa na Slovensku usadili? Potrebujete vziať od banky hypotekárny úver na bývanie? Chcete znížiť úrokovú sadzbu na svojej hypotéke? Neviete ako to funguje? Máme riešenia. Ste na správnej adrese! 

Phinance Slovensko má licenciu na poskytovanie úverových produktov a má dlhoročnú úspešnú tradíciu v tejto oblasti.

Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky a dobré vzťahy so susednými štátmi, je prirodzené, že na Slovensku pracuje stále viac cudzincov. Mnohí z nich sa tu usadia a riešia otázku vlastného bývanie. Aké sú ich možnosti?

Podmienky na získanie hypotéky pre cudzincov sú celkom prísne. Banky dané kritéria stanovujú individuálne a sú medzi nimi veľké rozdiely. Naopak pri znižovaní úrokových sadzieb na existujúcich úveroch je proces omnoho jednoduchší. Stačí Vám na to jedno stretnutie.

Existuje ale niekoľko parametrov, ktoré vplývajú na podmienky financovania:

• krajina pôvodu
• druh pobytu na území Slovenskej republiky
• krajina pôvodu príjmu a výška príjmu
• LTV (loan to value)

Krajina pôvodu

Banky rozlišujú vo svojich interných predpisoch, či sa jedná o občana EÚ, mimo EÚ, alebo tzv. rizikové krajiny. Podmienky pre získanie hypotéky sú jednoduchšie pre občanov EÚ, ako pre občanov ostatných krajín.

Druh pobytu

Ak hovoríme o občanovi jednej z krajín EÚ, je výhodou, ak má prechodný alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike. Občan EÚ má možnosť kedykoľvek požiadať o prechodný pobyt v hociktorej krajine EÚ.

V prípade tretích krajín je výhodou, ak cudzinec žije na území Slovenskej republiky dlhší čas a má už trvalý pobyt. Pri prechodných pobytov je získanie hypotéky komplikovanejšie, ale nie nemožné. Veľa našich klientov prešlo procesom úspešne.

Príjem

Pre osobu, ktorá sa prisťahovala na Slovensko a väčšina príjmov pochádza zo Slovenskej republiky, hovoríme o idealnom prípade. Ďalšou podmienkou je pôvod príjmov, a to, či pochádzajú z pracovnej činnosti ako zamestnanec alebo živnostník (SZČO).

V prípade zamestnaneckého pomeru na dobu neurčitú banka predpokladá, že klient má pravidelný príjem a bude spoľahlivý pri splacaní. V prípade živnostníka, je to trochu zložitejšie. Dokladovať sa musí minimálna dobu podnikania stanovená bankou ako aj daňové priznania a potvrdenia z daňového úradu. Ak človek podniká a vlastní S.R.O. alebo A.S. banka vie akceptovať určité percento z obratov firmy ako príjem. Výška dokladovaných príjmov priamo vplýva na výšku požadovaného úveru.

LTV

Banka cudzincom väčšinou poskytne maximálne 80 % z hodnoty založnej nehnutelnosti. Znamená to, že klient musí mať našetrených aspoň 20 % vlastných zdrojov, čo pri aktuálnych cenách nehnuteľností môže predstavovať aj niekoľko desiatok tisíc eur. Existujú možnosti, ako si klient môže chýbajúce vlastné zdroje dofinancovať. Každá banka má svoje vlastné pravidlá, preto je dobré sa vedieť orientovať v týchto výnimkách.

Riešenie

Naša spoločnosť vybavuje hypotekárne úvery s maximálnou profesionalitou a rentabilitou pre klienta. Veľa našich klientov už býva vo vlastnom bývaní vďaka našim službám. Celý proces vybavovania hypotéky vedia vybaviť za Vás naši hypotekárni špecialisti, ktorí spolupracujú so skúsenými bankármi na Slovensku. Nemusíte chodiť do bánk ani na úrady, všetko vybavíme za Vás. Obrovskou výhodou teraz je, že konzultácia je zdarma.

V prípade, že premýšľate nad kúpou vlastnej nehnuteľnosti alebo chcete znížiť úrok na svojom úvere, neváhajte kontaktovať odborníkov na telefónnom čísle 0917 628 005,  alebo na adrese office@phinance.sk. Pripravíme Vám presný plán šitý na mieru ako sa prichystať na vlastné bývanie.

Zvýšte šance na dosiahnutie svojho cieľa.

Tím Phinance Slovensko

Investovanie pre deti

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. Toto je určite správne rozhodnutie, ktoré môžu spraviť pretože im týmto pomôžu so štartom do života. Stále medzi veľmi obľúbené formy sporenia pre deti patria produkty, ktoré z dlhodobého hľadiska a z hľadiska výnosnosti nie sú ideálne. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.

Prečo investovať peniaze pre deti?

Rodičia už od narodenia detí myslia na ich budúcnosť, Postupne si uvedomujú, že výchova detí nie je lacná záležitosť. Preto sa snažia postupne, keď aj s menšími sumami odkladať im peniaze do budúcnosti. Veľmi podstatné v tomto kroku je ujasniť si cieľ sporenia, resp. investovania pre svoje deti. Najčastejšími dôvodmi v rámci tvorby kapitálu pre deti je jednoducho štart do života. Môže ísť o pomoc pri kúpe prvého auta alebo pomoc s prvým bývaním, náklady na štúdium, svadbu alebo len naučiť svoje deti základy finančnej gramotnosti, a tým ich viesť od malička k návyku odkladania si peňazí.

Samozrejme dôvodov je omnoho viac ale dnes sa pozrieme na 2 najčastejšie dôvody a tým je štúdium a pomoc s vlastným bývaním.

Náklady na vzdelanie 

Každý rodič si praje aby jeho dieťa študovalo na kvalitnej škole. Aj keď štúdium na slovenskej vysokej škole je bezplatné (pokiaľ dieťa neštuduje na súkromnej vysokej škole), tak je potrebné rátať aj s viacerými výdavkami, ktoré sú spojené so štúdiom. Často sa študenti kvôli škole sťahujú do iných miest, kde sú nútení si platiť ubytovanie, dopravu, stravu a aj mimoškolské aktivity. Na Slovensku sa priemerné náklady spojené so štúdiom odhadujú vo výške približne 3 500 € ročne. Celkovo tak za päťročné štúdium rodičia zaplatia sumu 17 500 €.

S touto sumou treba počítať v prípade štúdia na verejnej vysokej škole na Slovensku. Trend vo vyspelejších krajinách je taký, že čoraz menej škôl ponúka bezplatné vzdelanie. Čiže pri štúdiu v zahraničí treba počítať okrem bežných nákladov na život aj s výdavkami v rámci školného, ktoré sa líši od jednotlivých krajín.

Štúdium v zahraničí

Podľa OECD má Slovenská republika druhý najväčší podiel študentov, ktorí študujú v zahraničí. Z celkového počtu študentov vysokých škôl študuje viac ako 30 000 študentov v zahraničí, z toho takmer dve tretiny študuje v Českej republike. Takisto ako u nás, aj v Českej republike je štúdium zdarma, avšak náklady na život sú vyššie ako na Slovensku. Z iných západných krajín je veľmi obľúbené štúdium v Dánsku, Veľkej Británii ale aj v Maďarsku, Rakúsku a Holandsku.

Napríklad priemerné náklady na život v Holandsku sú približne 750 až 1 100 € mesačne. Ročné školné v akademickom roku 2023/2024 predstavuje približne 2 300 €.

Čo sa týka štúdia vo Veľkej Británii tak jednak životné náklady sú omnoho vyššie ako na Slovensku. Priemerné životné náklady sa odhadujú na cca 1 000 GBP. Samozrejme to záleží aj od životného štandardu ale aj od miesta štúdia. V Londýne sa tieto životné náklady môžu vyšplhať až na sumu 1 420 GBP. Čo sa týka britského vzdelávacieho systému jednoznačne patrí medzi tie najkvalitnejšie. K tomuto je samozrejme prispôsobené aj školné. Školné za bakalárske štúdium je v rámci všetkých univerzít rovnaké, a je vo výške 9 250 GBP. Čo sa týka magisterského štúdia, funguje inak ako bakalárske. Záleží od univerzity a samozrejme od zvoleného programu štúdia. Školné za magisterské štúdium sa pohybuje od 4 500 GBP do 10 000 GBP.

Ako sporí svojim deťom väčšina Slovákov?

Rodičia chcú zaistiť svojim deťom čo najlepšiu budúcnosť. Preto hľadajú možnosti, ako im peniaze v čase čo najviac zhodnotili. V dnešnej dobe je veľa možností, ktoré ponúkajú investície pre deti. Aj keď na prvý pohľad tieto možnosti znejú super, častokrát obsahujú aj svoje skryté úskalia.

  1. Sporiaci účet / Vkladné knižky

Veľmi obľúbené sporiace účty, poprípade vkladné knižky nedosahujú žiadne zhodnotenie. Jediné čo na konci investície budete mať, sú navkladané peňažné prostriedky znehodnotené o infláciu.

  1. Produkty životného poistenia

V dnešnej dobe sa často stretávame s produktmi životného poistenia v súvislosti so zabezpečením kapitálu pre deti. Aj keď poisťovne často pútajú klientov na pekné názvy produktov, často nie sú až také výhodne ako človek očakáva. Pri kapitálových životných poisteniach viete presne akú sumu na konci dostanete. Úročiť by sa mala tzv. technickou úrokovou mierou, ktorá je ale veľmi nízka. Rovnako neviete objektívne zistiť, aké poplatky sú v týchto produktoch. V konečnom dôsledku je častokrát výsledkom, že dostanete späť iba svoje navkladané peniaze znehodnotené o infláciu (podobne ako pri sporiacich účtoch).

Napríklad, máte zmluvu v ktorej máte uvedené: „Hlavné poistenie: Poistná suma pre prípad dožitia: 10 000 €“

Keď si jednoducho zrátate, koľko zaplatíte na Hlavné poistenie, väčšinou Vám vyjde podobné číslo ako máte z poistky dostať.

Ďalšou možnosťou sú aj investičné životné poistenia, kde sa už investuje do fondov, ale častokrát sú to fondy len tej danej poisťovne. Ďalším háčikom sú aj poplatky, ktoré sú niekedy duplicitné a samozrejme aj nízka výkonnosť fondov.

Napríklad klient, ktorý má investičné životné poistenie dohodnuté na 30 rokov a počas tejto doby zaplatí 18 000 € na poistnom, tak na poplatkoch zaplatí viac ako 9 000 €. Viac o tejto problematike sa dočítate v článku tu (preklik na článok o IŽP čo máme)

  1. Stavebné sporenie

Produkty stavebného sporenia boli v minulosti veľmi populárne. Je to produkt ktorý obsahuje jednak sporenie s možnosťou požiadať o stavebný úver. Ako sme spomenuli vyššie, populárne boli kvôli možnosti získať štátnu prémiu, ktorá bola približne 200 €. Aktuálne je výška štátnej prémie 70 € ale s podmienkou že ročný vklad bude 2 800 €.

Samozrejme že z pohľadu zhodnocovania je táto forma investície veľmi neefektívna. Štandardne sa finančné prostriedky zhodnocujú úrokom na úrovni okolo 1 % ročne (plus štátna prémia), čo nie je ani na úrovni aktuálnej inflácie.

Je potrebné sa preto zamyslieť ako čo najviac viem zhodnotiť kapitál v čase!

Investujte poriadne!

Optimálnou možnosťou je investovanie do indexových ETF fondov, ktoré v čase pri zloženom úročení Vám investíciu zhodnotí niekoľkonásobne. Samozrejme suma, ktorú budete svojim deťom odkladať závisí od Vašich možností a rodinného rozpočtu. Predstavte si, že budete Vašim deťom sporiť 18 rokov s priemerným ročným výnosom 10 %.

V tabuľke vidieť silu zloženého úročenia, čo v čase dokáže spraviť zložené úročenie.

Pozn. Pri konečnej hodnote treba rátať s infláciou, ktorá v modelácií nie je započítaná.

Náklady spojené so zabezpečením vlastného bývania

Ďalším cieľom sporenia pre deti je zabezpečiť si vlastné bývanie. Aktuálne kúpa nehnuteľnosti už nie je taká jednoduchá ako pred rokmi. Pri aktuálnych cenách nehnuteľností je takmer nemožné pre ľudí čo len prišli na trh práce (po absolvovaní štúdia) kúpiť si nehnuteľnosť bez hypotéky. Avšak aj pri hypotéke treba mať nejaký vstupný kapitál. Pretože banky financujú kúpu nehnuteľnosti do 80 % jej kúpnej ceny. Čo znamená, že zvyšných 20 % z ceny nehnuteľnosti by ste mali mať k dispozícií a dofinancovať z vlastných zdrojov.

Pre mladého človeka je častokrát táto hodnota nedosiahnuteľná. Napríklad keď si chce dieťa v 25tich rokoch kúpiť byt v hodnote 150 000 €, potrebuje mať k dispozícií 30 000 € a zvyšných 120 000 € mu poskytne banka.

Ako sme uvádzali pri príklade vyššie, tak čo sa týka investície čas je rozhodujúci. Predstavte si, že budete Vašim deťom sporiť 25 rokov s priemerným ročným výnosom 10 %.

Ako môžete vidieť v tabuľke vyššie, tak pri dlhšom časom horizonte by ste svoje financie zhodnotili 4-násobne.

Pozn. Pri konečnej hodnote treba rátať s infláciou, ktorá v modelácií nie je započítaná.

ETF fondy majú viacero výhod. Najdôležitejšie je poznamenať, že tieto ETF fondy sú lacnejšie ako klasické podielové fondy. Taktiež sú s nimi spojené aj nižšie poplatky a oslobodenie od dane zo zisku po 1 roku investovania, čo Vám na konci navýši celkový zisk. Veľkou výhodou je aj to, že svoje finančné prostriedky máte kedykoľvek k dispozícií a nemáte ich viazané časovým horizontom ako pri bankových produktoch.

Pri výbere ETF fondov je dôležité najmä veľkosť správcu majetku, ktorý daný fond spravuje, podkladové aktívum fondu a potenciál výkonnosti fondu. Ideálne je, keď si vyberiete svetového správcu, ktorý patrí medzi TOP 10 správcov na svete, a ktorý má pod správou niekoľko stoviek miliárd dolárov.

Ako podkladové aktívum je vhodné si vybrať také, ktoré má dobrú diverzifikáciu rizika a dobrú výkonnosť. Sem môžeme zaradiť najväčšie indexy sveta ako napr. americký index S&P 500 alebo svetový index MSCI World. Výkonnosť týchto fondov je dlhodobo veľmi rentabilná a pri mesačných vkladoch môžete svoju investíciu ešte lepšie zúročiť.

Tu si ukážeme prehľad najväčších indexových fondov:

iShares S&P 500 Core

Výkonnosť fondu za 5 rokov: 12,43 % p. a.

Výkonnosť fondu za 10 rokov: 13,82 % p. a.

iShares MSCI World SRI

Výkonnosť fondu za 5 rokov: 11,62 % p. a.

iShares NASDAQ

Výkonnosť fondu za 5 rokov: 17,57 % p. a.

Výkonnosť fondu za 10 rokov: 20,13 % p. a.

Dobrá rada na záver!

Zo skúsenosti môžeme konštatovať, že 9 z 10 zmlúv kapitálového ale aj investičného životného poistenia je potrebné vypovedať predčasne. Z dlhodobého hľadiska produkty kapitálového životného poistenia nedosiahnu ani zhodnotenie na úrovni priemernej ročnej inflácií. Pri investičnom životnom poistení z dlhodobého hľadiska prichádzate o veľké množstvo peňazí, ktoré Vám zhltnú rôzne druhy poplatkov (častokrát aj duplicitné poplatky).

Príklad: Situácia kedy rodič platí 50 € mesačne na Kapitálové životné poistenie (KŽP) a 50 € do ETF fondov.

Priemerné KŽP Vám prinesie úrok približne 10 % z celého vkladu istiny za celú dobu sporenia. Pri zarátaní inflácie je tento produkt stratový.

Kvalitné ETF fondy Vám dokážu spraviť pri mesačných vkladoch aj 10 % p. a. (ročne), čo z nich robí neporovnateľne výhodnejší investičný produkt oproti KŽP.

Preto ako správne riešenie v rámci investovania (nielen pre deti) sú ETF fondy, ktoré dosahujú nadštandardné výnosy, majú nízke poplatky a ako veľkou výhodou oproti iným formám investovania je, že sú oslobodené od dane zo zisku po 1 roku investovania. Vaše deti budú mať omnoho väčšie možnosti ako s peniazmi naložiť.

Zdroje: OECD, ŠÚ SR, SME, Canva

Najúspešnejší investori, v čom spočíva ich stratégia?

Najúspešnejší investori, v čom spočíva ich stratégia?

Cieľom každého, kto okúsi svet investícií je predovšetkým čo najlepšie  zhodnocovať svoje peniaze. Byť úspešným investorom nie je jednoduché, pretože neexistuje žiadna špeciálna stratégia, ktorá Vám zaručene dokáže zarobiť peniaze na finančných trhoch.

Úspešný investor má svoje vlastné overené postupy, vďaka ktorým postupuje a zhodnocuje svoje finančné prostriedky. Avšak nie všetky investície sú správne, preto je dobré sa učiť od najúspešnejších investorov, ktorí celé dekády dosahujú nadštandardné výnosy. Poďme si pozrieť zoznam tých najznámejších investorov.

1. Benjamin Graham 

Zdroj: Ilustračný obrázok

Benjamina Grahama môžeme poznať aj ako učiteľa Warrena Buffeta. Pracoval ako profesor, ekonóm a investor. Všeobecne je známy ako otec „hodnotového investovania“. Je autorom kníh Inteligentný investor a Analýza bezpečnosti, ktoré sa považujú za základ moderného investovania a dodnes sa používajú na výučbu hodín ekonómie. Jeho filozofia investovania zdôrazňovala predovšetkým fundamentálnu analýzu, minimálny dlh, investovanie typu „buy-and-hold“.

Základom jeho hodnotového investovania je predpoklad, že by sa mali nakupovať iba podhodnotené akcie. V praxi to vyzeralo tak, že Graham kupoval akcie s nízkou hodnotou a trpezlivo čakal, kým hodnota akcií narastie. Veril, že dlhšom časovom horizonte (10 až 20 rokov) ich hodnota stúpne a akcie sa ukážu ako ziskové.

Grahamove investovanie môžeme charakterizovať tak, že veľmi dlhý čas venoval študovaním spoločnosti (účtovné knihy, súvahy) do ktorých sa rozhodol investovať, kde si predovšetkým vyberal spoločnosti s nízkym dlhom a dlhoročnou históriou výplat dividend.

2. Warren Buffett

Zdroj: Ilustračný obrázok

Warren Buffet je považovaný za jedného z historicky najúspešnejších investorov. Bol žiakom Benjamina Grahama a je prezývaný aj ako „veštec z Omahy“. V roku 2022 bol 5. najbohatší človek na svete. Warren Buffet začal investovať už v detstve. Vo svojich 11 rokoch kúpil svoju prvú akciu.

Buffet kopíroval investičnú stratégiu svojho učiteľa, keďže investoval do podhodnotených akcií spoločností s kvalitným vedením. Nerád sa púšťal do rizikových investícií a je známym odporcom kryptomien, finančných derivátov a rizikových cenných papierov. Najradšej investoval do overených spoločností, preto dnes má v portfóliu akcie spoločností ako Coca-Cola, Apple, Bank of America, alebo Apple.

Jeho holdingová spoločnosť Berkshire Hathaway patrí dnes k 50 najväčším spoločnostiam na svete. Spoločnosť pôsobí v energetike, poisťovníctve a priemysle. Úspechom Buffeta je jeho trpezlivosť a disciplína, ktorá mu zhodnocuje majetok.

3. Peter Lynch 

Zdroj: Ilustračný obrázok

Peter Lynch je americký investor a manažér jedného z najväčších amerických fondov Fidelity Magellan v rokoch 1977 až 1990. Počas jeho pôsobenia a riadenia fondu zvýšil jeho hodnotu  na viac ako 14 miliárd dolárov. Viackrát dokázal poraziť aj akciový index S&P 500.

Jeho investičná stratégia bola charakteristická tým, že v období rastu investoval do rastových akcií a naopak v období recesie vedel fond rýchlo preorientovať na také akcie, ktoré počas horšieho obdobia nestrácajú významnú časť svojej hodnoty. Rád vlastnil viacero akcií naraz, nakoľko veril, že zvyšuje šancu na nájdenie výnimočnej akcie.

Peter Lynch je autorom knihy „One up on Wall Street“. Veril, že obyčajný človek dokáže poraziť trh, ak venuje dostatočnú pozornosť skúmaniu finančných dokumentov spoločnosti. Pretože takto nie je zahltený stovkami informácií ako portfólio manažéri a všíma si to, čo sa deje okolo neho.

4. Carl Icahn

Zdroj: Ilustračný obrázok

Carl Icahn sa stal najznámejším investorom 70. a 80. rokov. Bol označovaný aj ako „korporátny nájazdník“, keďže jeho stratégia spočívala v investovaní do menších firiem a ich pretransformovanie na úspešné spoločnosti.

V praxi to znamenalo nákup podhodnotených spoločností, ktoré mali zlé vedenie. V týchto spoločnostiach neustále zvyšoval svoj podiel, až kým nedosiahol to, že sa stal väčšinovým vlastníkom spoločnosti. Následne vymenil pôvodné vedenie spoločnosti, zaviedol rôzne opatrenia a ak spoločnosť do niekoľkých rokov nebola úspešná, tak ju postupne celú rozpredal konkurencii.

Icahnova najznámejšia investícia je do leteckej spoločnosti TWA, kde po získaní kontroly nad spoločnosťou sa zbavil všetkých jej aktív. Za necelé 3 roky na tomto obchode zarobil viac ako 469 miliónov dolárov.

5. Bill Ackman

Zdroj: Ilustračný obrázok

Bill Ackman je zakladateľom fondu Pershing Square Capital Management. Dôvodom Ackmanoveho úspechu je jeho aktivistický investičný prístup. To znamená, že Ackman kupuje veľké podiely vo verejných spoločnostiach, o ktorých si myslí, že by boli úspešnejšie po vykonaní rôznych prevádzkových a štrukturálnych zmien. Po získaní a upevnení svojho vplyvu v spoločnosti donúti spoločnosť upraviť svoje podnikanie. Keď spoločnosť dosiahne svoju cieľovú hodnotu, Ackman svoje podiely predáva.

Svoje portfólio udržiava vysoko koncentrované a nemá rád veľkú diverzifikáciu. V období od roku 2003 do roku 2021 Ackman vygeneroval ročný výnos 17,1 %, čím výrazne prekonal S&P 500 s ročným výnosom 10,2 %. Doteraz najvýznamnejší Ackmanov obchod bol z decembra 2019, kedy akciové trhy boli na svojich maximách. Veril, že v ďalších mesiacoch dôjde k ich prepadu, čo sa potvrdilo začiatkom roku 2020 príchodom pandémie Covid-19. Na tejto predpovedi zarobil viac ako 2,6 miliardy dolárov.

To, akú investičnú stratégiu si zvolíte je na Vás. Avšak, keď sme už pri odporúčaniach najväčších investorov, dôležité je mať v investíciách tú správnu disciplínu a trpezlivosť. V rámci diverzifikácie rizika zostáva jasnou voľnou pasívne investovanie do najväčších svetových indexov, ktoré z dlhodobého hľadiska majú stále rastúci charakter a v priebehu niekoľkých rokov vedia výrazne zhodnotiť majetok. Preto máme v našich portfóliách vybrané ETF fondy najväčších svetových správcov, ktorí ponúkajú to najlepšie čo moderné investovanie prináša.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Čo nás ešte čaká v roku 2023 z pohľadu investičných príležitostí?

Čo nás ešte čaká v roku 2023 z pohľadu investičných príležitostí?

Na začiatku každého roka si prajeme, aby vo všetkých ohľadoch bol lepší ako ten predchádzajúci. Neistota a pochybnosti, ktoré v posledných mesiacoch nastali, zapríčinilo, že nasledujúci ekonomický vývoj krajiny vnímame pesimisticky. Kapitálové trhy v posledných mesiacoch zažívali najhoršie obdobie od roku 1939. Ako sa budú ďalej vyvíjať akciové trhy? Dá sa stále veriť realitám? Dokážu centrálne banky zastabilizovať rast inflácie a podarí sa im dosiahnuť cieľ 2 %-nej inflácie? Bude sa dať vyhnúť recesií?

Uplynulý rok 2022 bol z každého ohľadu náročný. Vojna na Ukrajine, prudký nárast cien, znižovanie životnej úrovne obyvateľstva a v neposlednom rade ceny energií negatívne ovplyvňovali vývoj v rámci kapitálových trhov. Tieto všetky udalosti nekompromisne zmenili pohľad na investičný svet.

Ako sa bude vyvíjať rok 2023? Dostaneme sa do recesie?

Po úspešných rokoch bol rok 2022 historicky najhorší pre investorov na kapitálových trhoch. Korekcia bola spôsobená hlavne neočakávanými udalosťami, ktoré sa niesli počas celého uplynulého roka a najvýraznejší vplyv na tom zanechala inflácia. Málokto očakával, že miera inflácie dosiahne na Slovensku viac ako 15 %. O to väčší šok to bol pre trhy, ktoré boli zvyknuté na nízku mieru inflácie. Centrálne banky tiež museli vynaložiť veľa úsilia na zastabilizovanie inflácie v podobe výrazného nárastu úrokových sadzieb.

Zdroj: Eurostat. Index HICP

Z prvotného šoku sa trhy zotavili, a očakáva sa, že rok 2023 sa bude niesť v znamení stagnácie a spomaľovaniu ekonomiky. Možnosť recesie je v rámci Európy omnoho vyššia ako v USA, čo bude mať za následok predovšetkým energetická kríza. V tomto prípade ECB bude musieť navýšiť úroky, aby sa zabezpečilo znižovanie inflácie. Okrem toho, oproti americkým trhom ECB musí zohľadňovať aj ekonomické rozdiely v rámci členských štátov EÚ od štruktúry ekonomiky až po výšku verejného dlhu.

V tomto duchu ECB spolu s americkým FED-om znížili odhad reálneho rastu HDP a pripravujú sa aj na vyššiu nezamestnanosť. Globálny nárast nezamestnanosti spôsobuje, že ceny rastú rýchlejšie ako príjmy, čo má za následok znižovanie životnej úrovne obyvateľstva. Fakt, že sa spomalí globálny nárast ekonomiky v roku 2023, prinúti ľudí akceptovať aj slabšie platené pracovné pozície, kde z nižších príjmov si svoju časť bude odkrajovať inflácia.

Centrálne banky sa budú snažiť znižovať mieru inflácie

Takisto ako v uplynulom roku, aj v roku 2023 sa centrálne banky budú usilovať o znižovanie inflácie, za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa 2 %. Očakáva sa, že rast cien v USA vyvrcholí hlavne v prvej polovici roka a postupne sa začne pribrzďovať. Ak sa v USA podarí udržať ceny na súčasných úrovniach, v polovici roka 2023 by sa mohla miera inflácie priblížiť k očakávanému cieľu. Dopomôcť by tomu malo uťahovanie menovej politiky a zvýšenie úrokových sadzieb na úroveň okolo 5 %. V rámci eurozóny sa očakáva pozitívny efekt reštriktívnej menovej politiky v druhej polovici roka 2023, kedy by sa ECB mohla priblížiť k svojmu cieľu inflácie.

Ako sa bude vyvíjať akciový trh? Ako je na tom realitné portfólio?

Nakoľko najväčšie americké akciové indexy zaznamenali pokles, tieto poklesy častokrát nemajú dlhé trvanie. V nadchádzajúcich mesiacoch pri očakávanej recesií v stave vysokej volatility môže nastať prepad. Pri investíciách do akcií je však veľmi dôležitý časový horizont. Z dlhodobého hľadiska však akciový trh vždy prekonal svoje maximum. Čo sa týka realitných fondov, inflácia v tomto prípade môže zohrať aj pozitívnu úlohu, nakoľko nájomné zmluvy obsahujú inflačnú doložku.

Nakoľko v roku 2023 bude naďalej pretrvávať vysoká inflácia, automaticky globálny rast HDP sa bude spomaľovať a centrálne banky budú stále držať úrokové sadzby na vysokej úrovni. Čo sa týka akciových trhov, vysoká volatilita umožní investorom nakupovať indexy alebo akcie za „nižšiu“ cenu, čo z dlhodobého pohľadu je najlepšia stratégia.

Zdroj: Index S&P 500, S&P Global

Oplatí sa investovať v roku 2023?

Posledný rok bol charakteristický vysokou volatilitou na akciových trhoch a medvedím trendom. V tomto prípade neexistuje žiadna univerzálna odpoveď. Pravidlá pre úspešné investovanie aj v búrlivých časoch je hlavne trpezlivosť, diverzifikácia rizika a dostatok informácií.

Stále však zostáva jasnou voľbou pasívne investovanie do indexov, ktoré z dlhodobého hľadiska majú stále rastúci charakter. Kolísavosť ceny pozitívne ovplyvňuje konečný výsledok a zložený úrok v priebehu dekád výrazne zhodnotí majetok. Dobrou voľbou stále zostávajú globálne indexy zamerané na rozvinuté trhy.

V poslednom čase sa rozšíril trend aj o investovanie do realít. Dopyt o realitné portfólia neohrozil konflikt na Ukrajine, ani kríza spojená s pandémiou Covid-19. Realitné fondy narastajú na popularite, keďže prostredníctvom nich investori vlastnia podiely v administratívnych budovách, priemyselných parkoch či obchodných centrách. Teda z dlhodobého hľadiska sú realitné fondy označované aj ako stabilný nástroj ochrany pred infláciou, keďže dosahujú stabilné výnosy.

Zdroj: Wood&Company. Hodnota akcie v realitnom fonde Wood&Comp

Výnosy z realitných fondov sa z dlhodobého časového horizontu nachádzajú nad úrovňou inflácie. Toto dokazuje aj fakt, že od prepuknutia pandémie sa objem aktív v realitných fondoch zvýšil o viac ako 54 %.

Zdroj: Wood&Company. Vývoj realitných fondov

Alternatívou posledných dní v oblasti investícií sa stáva aj zlato, nakoľko sa jeho cena vyšplhala na šesťmesačné maximum. Záujem o zlato vyvolal aj krach amerických bánk, preto sa zlato stalo bezpečnou alternatívou investorov. Aj keď investície do zlata predstavujú jednak dobrú alternatívu, treba si uvedomiť, že na rozdiel od akcií neprináša investorom pravidelný výnos v podobe dividend. Preto by zlato mal byť ako doplnok k iným investíciám. Aj jeden z najúspešnejších investorov Warren Buffett odporúča mať vo svojom investičnom portfóliu maximálne do 5 %.

Zdroj: Kurzy.sk, Aktuálna cena zlata

Keď sme už pri odporúčaniach najväčších investorov, dôležité je mať v investíciách tú správnu disciplínu a trpezlivosť. Na záver odporúčame, že investovať sa oplatí vždy a nikdy nie je nesprávny čas na to, aby ste si začali budovať svoj vlastný kapitál.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Všetko, čo potrebujete vedieť o cestovnom poistení. Ako sa pripraviť na lyžovačku či k moru?

Všetko, čo potrebujete vedieť o cestovnom poistení. Ako sa pripraviť na lyžovačku či k moru?

Cestovanie je pre mnohých ľudí jednou z najobľúbenejších aktivít vôbec. Ak si radi doprajete pobyt pri mori, chcete spoznávať nové miesta a odlišné kultúry alebo si neviete predstaviť zimu bez poriadnej lyžovačky, je dobré byť pripravený aj na nepríjemnosti. Ďaleko od domova totiž môžu byť oveľa závažnejšie, a to ako pre vás, tak aj pre vašu peňaženku. V tomto článku sa pozrieme na cestovné poistenie a zodpovieme na všetky otázky, ktoré by vás mohli zaujímať.

Čo by malo obsahovať cestovné poistenie?

Vysvetľovať, prečo vôbec pred vycestovaním uzatvárať súkromné cestovné poistenie, dúfame nebude potrebné. Priemerná cena cestovného poistenia je totiž skutočne zanedbateľnou, teda aspoň vzhľadom na to, ako veľmi z neho v prípade nutnosti môžete benefitovať.

Ak sa rozhodnete vycestovať za akýmkoľvek účelom, poistenie by malo zodpovedať oblasti pobytu a aktivitám, ktoré plánujete vykonávať. Neexistuje teda všeobecné pravidlo ako by malo vyzerať ideálne cestovné poistenie. Niektoré z pripoistení je však dobré zvoliť v každom prípade.

Úplným základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov, ktoré kryje lekárske ošetrenie v prípade, že ho budete v cudzine potrebovať. Okrem toho spravidla zahŕňa náklady na liečenie a lieky, prevoz do nemocnice a hospitalizáciu. V prípade, že je to nutné zahŕňa aj váš transport naspäť domov.

Väčšina poisťovní ponúka niekoľko balíčkov cestového poistenia. Jednou z položiek, kde nájdete najpodstatnejšie rozdiely, je výška poistného plnenia. Ak sa budeme sústrediť na sumu, ktorú vám poisťovňa zaplatí pri vzniku liečebných nákladov, väčšina poisťovní ju limituje. Jedinými poisťovňami, ktoré ju plnia bez limitu sú Union a Allianz. Pri ostatných cestovných poisteniach sa stretnete s rôznymi sumami, pričom platí, že za poistenie s vyššou poistnou sumou zaplatíte o niečo viac. Ak chcete poistiť niektoré z „nadštandardných“ rizík, takisto si priplatíte. Určite netreba rozhadzovať, no nesnažte sa zbytočne ušetriť a siahnuť po najlacnejšej variante.  Ako pri všetkom, treba nájsť ideálny balans medzi cenou a výkonom.

Pri voľbe pripoistení sa sústreďte najmä na dôležité riziká, akými je úraz (nezamieňať si s poistením liečebných nákladov), strata batožiny, poistenie zodpovednosti a storno, ktoré sa zo skúsenosti môže zísť. Ak ste fanúšikmi extrémnych športov a drieme vo vás skutočný dobrodruh, je dobré si priplatiť za poistenie všetkého, čo na vás v zahraničí reálne môže číhať.

Vo všeobecnosti platí, že je lepšie zaplatiť o pár eur viac na poistení, ako si neskôr sypať popol na hlavu.

Celoročne či jednorazovo?

To, či zvoliť krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie, nemusí byť vždy jednoznačné. Závisí to na niekoľkých faktoroch, ktoré je nutné zvážiť. V prvom rade je podstatné to, ako často cestujete. Ak Slovensko opustíte 1-2x ročne v rámci Európy, a to na týždeň alebo dva, celoročné cestovné poistenie potrebovať nebudete. Ak však cestujete častejšie, cena celoročného poistenia je výhodnejšia, ako cena niekoľko jednorazových poistení dokopy. To, akú čiastku zaplatíte za krátkodobé cestovné poistenie závisí aj na tom, kam cestujete. Mimo Európy, zaplatíte prirodzenie viac, klasické európske destinácie sú lacnejšie.

Čo to znamená v praxi? 5 členná rodina (rodičia a deti do 15 rokov) zaplatí za týždňovú dovolenku v Európe na priemernom poistení približne 55 eur. Ak by však o rovnaké poistenie požiada v prípade cesty do USA, vyjde ju približne 120 eur. Celoročné poistenie sa pri rovnakom referenčnom poistení oplatí, už keď mimo Slovenska strávite niečo menej ako 3 týždne, či už ide o Európu alebo nie.

Špecifickým prípadom je, ak v zahraničí plánujete stráviť viac, ako 3 mesiace. Môže ísť napríklad o štúdium či pracovnú cestu. V takejto situácii bude potrebné uzatvoriť iný druh cestovného poistenia –poistenie určené na dlhodobý pobyt.

Ak máte v zahraničí rodinu, ktorú navštevujete, radi nakupujete v zahraničí, alebo okrem letnej dovolenky radi lyžujete či turistikujete za hranicami, celoročné poistenie je pre vás ideálnou voľbou. A keď už sme pri lyžovačkách, poďme sa na zimné dovolenky pozrieť detailnejšie.

Zimná dovolenka a jej nástrahy. Na čo netreba zabudnúť?

Lyžovanie či turistika na horách okolitých štátov sú medzi Slovákmi veľmi obľúbené. Hory našich susedov sú častokrát cenovo porovnateľné s tými našimi, a tak si každoročne množstvo z nás vychutná výlet napríklad do Álp. Pri takomto type dovolenky však treba myslieť na riziká, ktoré so sebou prináša.

Dobré poistenie na lyžovačku či horskú turistiku zahŕňa pátracie a záchranné práce, liečebné náklady, úraz, asistenčné služby no netreba zabúdať ani na poistenie zodpovednosti. Na zjazdovke totiž ľahko môže prísť k nehode, pri ktorej môže lyžiar ublížiť nielen sebe, ale aj niekomu inému. Sumy za škody na zdraví sa môžu vyšplhať poriadne vysoko – je na to teda dobré myslieť vopred. Medzi pripoistenia si potom môžete pridať aj poistenie batožiny.

Len pre predstavu, ak by ste nedajbože pri nehode v horách potrebovali zásah horskej služby s vrtuľníkom, cena takéhoto zásahu sa pohybuje okolo 5000€.

Podľa čoho vybrať poisťovňu?

Na internete nájdete rôzne porovnávače, na základe ktorých sa je možno zorientovať. Niektoré poisťovne tiež ponúkajú benefity pre už aktuálnych poistencov, na čo netreba zabúdať. Preto vám odporúčame najprv skontrolovať tie.

Ponuky jednotlivých poisťovní sa líšia najmä vo výške poistného plnenia pri jednotlivých poistných udalostiach. Samozrejme, hlavným kritériom býva cena, ktorá sa môže líšiť aj dvojnásobne, vzhľadom na to, čo všetko chcete mať pokryté.

Tip na záver

Niektoré banky ponúkajú cestovné poistenie ku kreditným kartám, ako doplnkový benefit. Nevravíme, že výhradne kvôli poisteniu treba vybavovať kreditnú kartu – ak ju však reálne potrebujete alebo už aktuálne využívate, prezistite si možnosti cestovného poistenia. Buďte však opatrní – takéto poistenie nemusí zahŕňať všetko, čo pokrýva bežné cestovné poistenie, alebo môže mať obmedzené plnenie.

Dúfame, že sme vám pomohli zorientovať sa v cestovnom poistení. Ak by ste predsa len mali otázky, alebo by ste potrebovali pomôcť s výberom poistenia na mieru, neváhajte sa nám ozvať.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Nižšie hypotéky pre ľudí nad 40 rokov nás čakajú až od nového roka.

Nižšie hypotéky pre ľudí nad 40 rokov nás čakajú až od nového roka.

Krátenie hypoték pre ľudí po štyridsiatke pôvodne malo platiť od októbra tohto roka. Komerčné banky sa však na zmenu pravidiel nestihnú pripraviť. NBS bankám vyhovela – nové obmedzenie tak začne platiť až od januára 2023.

Pred časom sme písali o novom obmedzení, ktoré sa bude týkať pravidiel poskytovania hypotekárnych úverov pre ľudí po štyridsiatke. Národná banka Slovenska tak reaguje na aktuálny trend hypotekárnych úverov  – každý druhý poskytnutý úver budú dlžníci splácať aj na dôchodku (minimálne jeden z partnerov, ak ide o hypotéku so spoludlžníkom). Na tento fakt upozornila vo svojom reporte o finančnej stabilite.

 Nová generácia šedivých dlžníkov sa formuje najmä kvôli rastúcim cenám nehnuteľností. Mladí ľudia si vzhľadom na príjem v mnohých prípadoch nemôžu dovoliť vlastné bývanie, alebo nespĺňajú podmienky na čerpanie hypotekárneho úveru.

Prečo Národná banka Slovenska koná?

Po dosiahnutí dôchodkového veku výrazne klesá príjem a s ním aj schopnosť splácať úvery. Zvyšuje sa tiež riziko rôznych ochorení a s nimi spojených nákladov na liečbu. To je problém, najmä vzhľadom na nízke úspory. Znepokojujúcou štatistikou je v tomto smere predovšetkým veľmi nízka schopnosť Slovákov budovať majetok s rastúcim vekom.

Čo to znamená? Zatiaľ čo priemerný Európan pred päťdesiatkou splatí úvery a začne investovať či sporiť, u Slovákov je tento trend len veľmi mierny. Problémom nie je iba nízky pomer finančného majetku ku príjmom, ale taktiež neschopnosť vysporiadať sa so záväzkami a vytvoriť si akúsi finančnú stabilitu pred dosiahnutím dôchodkového veku. NBS teda mení pravidlá v snahe zabrániť neschopnosti splácať záväzky po dosiahnutí dôchodkového veku.

Komerčné banky chceli obmedzenie zmierniť

Niektoré banky aktuálne poskytujú úvery len do 65 rokov, iné však aj do 75. Ľudia totiž vzhľadom na príjem a povolené celkové zadĺženie často nemajú inú možnosť, ako si rozložiť splátky aj do dôchodkového veku. Slovenská banková asociácia v pripomienkovaní argumentovala, že dôchodcom sa mení štruktúra príjmov a výdavkov. Napríklad, nemajú zodpovednosť za nezaopatrené deti, zatiaľ čo v pri uzatváraní úveru ju ešte mohli mať. Vzhľadom k tomu chceli model krátenia hypotekárnych úverov posunúť až k hranici 46 rokov. NBS však túto požiadavku neakceptovala.

Aké obmedzenia platia teraz a čo sa zmení?

Nové obmedzenie sa týka parametra DTI (debt to income). Ide o pomer celkového dlhu žiadateľa, vrátane spotrebných úverov či kreditných kariet k jeho čistému ročnému príjmu. Národná banka týmto parametrom chráni dlžníkov, ale aj komerčné banky, pred neschopnosťou splácať záväzky. V súčasnosti platí, že komerčná banka môže žiadateľovi schváliť hypotekárny úver maximálne do výšky 8-násobného čistého ročného príjmu (DTI 8). Vo výnimočných prípadoch banky schvália obmedzenému množstvu bonitných klientov aj úver do 9-násobku príjmu.

Nové obmedzenie znižuje DTI o 0,25 s každým rokom po štyridsiatke. Napríklad, ak o hypotéku požiada 50 ročný žiadateľ s čistým mesačným príjmom 1000€, banka mu bude môcť poskytnúť maximálne 66 000€ (1000 x 12 x 5,5). Ak by v rovnakom prípade išlo o žiadateľa do 40 rokov, mohol by dostať úver až vo výške 96 000€. Ak sa bude jednať o žiadosť so spolužiadateľom, banka vypočíta DTI pre každého zvlášť a výslednú sumu spočíta.

 

Nové obmedzenie sa bude podľa Národnej banky týkať približne jedného z dvadsiatich, úverov, pričom sa budú v priemere krátiť o 15%. Žiadateľov mladších ako 40 rokov (vrátane) sa krátenie nebude týkať vôbec a obmedzenie sa nedotkne ani spotrebných úverov. NBS tvrdí, že tento krok nebude mať výrazný vplyv na hypotekárny trh. Má ísť o preventívne opatrenie, ktorého cieľom je regulácia dlhu ľudí v dôchodkovom veku – nie obmedzovanie spotrebiteľa.

Odporúčanie na záver

Pri vysokých cenách bývania je často natiahnutie splátok do dôchodkového veku jediným možným riešením. Ideálne je teda mesačne platiť čo najmenej (pri zachovaní rovnakého počtu splátok), čo je možné vďaka servisu nezávislého hypošpecialistu. Ten zaručí, že budete mať dlhodobo najnižšiu úrokovú sadzbu a vzhľadom na vašu situáciu najvýhodnejšie podmienky.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Zdroje: NBS, Pravda, Finreport, Index SME, Denník E