Prírodné katastrofy si nevyberajú. Je vaša nehnuteľnosť dostatočne poistená?

Prírodné katastrofy si nevyberajú. Je vaša nehnuteľnosť dostatočne poistená?

Na nedávne vyčíňanie počasia len pár kilometrov za českými hranicami sa nemohol dopredu pripraviť nikto. Tornádo na juhu Moravy bolo v rámci Európy najtragickejším od roku 2001. Podobnú živelnú katastrofu sme na našom území ešte nezažili, a aj keď dúfame, že sa podobný scenár nezopakuje, pri tempe klimatických zmien to nie je úplne vylúčené.

Poistenie majetku a živelné katastrofy.

Prírodné katastrofy neohrozujú iba naše zdravie a životy, ale tiež náš majetok. V podobných situáciách sa môže dobré poistenie bývania naozaj vyplatiť. V mnohých prípadoch správne nastavená zmluva doslova rozhoduje o osudoch ľudí postihnutých živelnou pohromou. Jednoduché uzatvorenie poistenia však nemusí byť dostačujúce.

Živelné udalosti sú spravidla zahrnuté už v základných balíkoch poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti. Aj keď naše poistné zmluvy tornáda nespomínajú, s krytím škôd spôsobených tornádom by nemal byť problém. Poisťovne síce rozlišujú búrlivý vietor (nad 60 km/h) a víchricu (nad 75 km/h), no to, či vám škodu spôsobila „obyčajná“ víchrica alebo hrozivé tornádo je v samej podstate jedno.

„Hoci tornádo je v našich zemepisných šírkach pomerne ojedinelé, v Allianzi je v rámci majetkového poistenia tornádo kryté už v základnom balíku poistenia Môj domov, spolu s ostatnými živlami. Nerozlišujeme pritom, či išlo o silný vietor, víchricu, tornádo alebo supercelu, ale kryté sú všetky škody, ktoré spôsobilo prúdenie vetra rýchlosťou minimálne 75 km/hodinu. Pokiaľ sa domácnosť stala neobývateľnou, v rámci poistenia majú poistení nárok aj na náhradné ubytovanie poskytované po dobu nevyhnutnú na uvedenie domácnosti do pôvodného stavu, a to v sume nákladov do 50 eur/deň po dobu maximálne 90 dní. V rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je kryté aj odstránenie, vyčistenie a vysušenie poistených vecí a stavebných súčastí, vrátane strhnutia poškodených častí a odvoz sutiny a zvyškov na najbližšiu skládku a ich likvidácia, a to nad rámec poistnej sumy do výšky 20 % z celkovej poistnej sumy.“ – Ing. Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie, Allianz

Na poistenie majetku v súvislosti s tornádom sme sa spýtali aj poisťovne Generali. Aj v tejto poisťovni sú škody spôsobené týmto živlom zahrnuté už v základných rizikách.

„Náhradu škody na majetku v dôsledku tornáda, ktoré sa prehnalo Moravou vypláca poisťovňa z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Takto vzniknuté škody preplácame konkrétne z rizika víchrica. Víchrica patrí v našej poisťovni spolu s krupobitím, povodňou a záplavou, atmosférickými zrážkami a ďalšími živelnými rizikami medzi základné poistné riziká v rámci poistenia majetku.“ – Katarína Kukurová, manažérka komunikácie a hovorkyňa poisťovne Generali

Nehnuteľnosť ≠ domácnosť.

Pri poistení bývania treba rozlišovať dve rozličné kategórie poistenia.

Zatiaľ čo poistenie nehnuteľnosti kryje budovu ako takú, poistenie domácnosti slúži na ochranu hnuteľných vecí, akými sú nábytok, elektrospotrebiče a podobne.

„Škody na budovách sa kryjú z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch, či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak víchrica poškodí auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia.“  – pokračuje Katarína Kukurová

Ak chcete, aby bolo vaše poistenie komplexné a poisťovňa vám v prípade poistnej udalosti skutočne preplatila vašu škodu, je potrebné mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a súčasne poistenie domácnosti.

Realitný trh rastie. Nehnuteľnosti Slovákov ostávajú podpoistené.

O komplexnom poistení nehnuteľnosti môžeme hovoriť vtedy, ak poistná suma skutočne odzrkadľuje hodnotu vašej nehnuteľnosti. V praxi to znamená, že v prípade živelnej katastrofy a úplného zničenia vašej nehnuteľnosti si budete schopní obstarať porovnateľné bývanie v porovnateľnej lokalite. Nehnuteľnosti Slovákov sú však často podhodnotené.

„Čo sa týka celkovo poistenosti privátneho majetku na Slovensku, neexistujú presné dáta, no odhaduje sa, že poistených je na Slovensku len približne tretina domov a bytov. Z tých, ktoré sú poistené, je najčastejším problémom práve podpoistenosť majetku, teda že poistná suma nekryje celú hodnotu majetku. V prípade vzniku škody tak pri podpoistenom majetku bude môcť poisťovňa vyplatiť poškodenému len pomernú časť vzniknutej škody.“  –  Ing. Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie, Allianz

V Allianzi sme minulý rok pristúpili k prehodnocovaniu starších poistných zmlúv našich klientov a aktuálne im posielame nové ponuky poistenia ich majetku.“ – pokračuje  Ing. Helena Kanderková

 Problémom sú teda najmä staré zmluvy. To, čo platilo v minulosti, dnes môže byť úplne inak. Nehnuteľnosť zakúpená pred desiatimi rokmi dnes môže mať v závislosti od lokácie a pôvodnej ceny o desiatky tisíc vyššiu hodnotu. Ak teda neudržujete svoje poistné zmluvy aktuálne, váš byt či dom je s najväčšou pravdepodobnosťou podpoistený.

Zdroj: NBS

Čo to pre vás znamená? Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovňa si uplatní nárok na krátenie poistného plnenia. Nebude vám teda vyplatená suma vo výške škody na vašom majetku, ale len jej pomerná časť, a to v pomere totožnom pomeru poistnej hodnoty ku poistnej sume.

„Riziko podpoistenia môže naznačiť už samotná dĺžka poistnej zmluvy. Hodnota majetku totiž z roka na rok narastá aj tým, ako si ľudia svoj majetok zveľaďujú. Klientom preto odporúčame, aby poistné zmluvy pravidelne prehodnocovali a v prípade, že svoj majetok zveľadili, aby zvýšili aj poistnú sumu. Budú si tak istí, že v prípade poistnej udalosti im poistné krytie vystačí na znovunadobudnutie nehnuteľnosti či vybavenia domácnosti v potrebnej hodnote.“ – Katarína Kukurová, manažérka komunikácie a hovorkyňa poisťovne Generali

Hodnota úveru nestačí.

Rast cien na realitnom trhu však nie je jediným dôvodom podpoistenia. Častou príčinou je tiež poistenie iba vo výške úveru na nehnuteľnosť. Ak sa rozhodnete vziať si hypotekárny úver na kúpu domu či bytu, banka bude požadovať poistenie nehnuteľnosti minimálne vo výške poskytnutého úveru. Hodnota vášho bývania však môže byť oveľa vyššia.

Aj keď je podpoistenie častým dôvodom nespokojnosti klientov pri poistnom plnení, nejde o najhorší možný prípad. Najväčšou chybou je bývať v úplne nepoistenej nehnuteľnosti.

Živelné pohromy sú nepredvídateľné a ľahko sa tak môže stať, že kvôli pár desiatkam ušetrených eur mesačne stratíte bývanie.

Nám zostáva len odporúčať kvalitne nastavené poistenie a pravidelnú aktualizáciu poistných zmlúv. Predsa len – istota, že sa aj v prípade neočakávanej udalosti je o vás postarané, je na nezaplatenie.

Plánujete kúpiť chalupu? Financovanie môže byť problém.

Plánujete kúpiť chalupu? Financovanie môže byť problém.

Čoraz viac ľudí zvažuje kúpu chalupy či inej rekreačnej nehnuteľnosti. Prispela k tomu predovšetkým pandemická situácia, počas ktorej mnoho z nás pracovalo, študovalo a trávilo voľný čas výhradne doma. K financovaniu kúpy alebo rekonštrukcie rekreačných nehnuteľností však banky pristupujú prísnejšie, ako pri nehnuteľnostiach určených na celoročné bývanie. Na čo si treba dať pozor?

Zvýšený dopyt po chalupách tvoria najmä ľudia z väčších miest, ktorí hľadajú únik do prírody. Na druhej strane rastie aj ponuka. Množstvo ľudí sa počas minulého roka dostalo do nepriaznivej finančnej situácie, v dôsledku čoho boli nútení svoje chalupy predávať.

Najväčší záujem o kúpu rekreačných nehnuteľností bol zaznamenaný v jarných mesiacoch minulého roka. Situácií zodpovedajú aj čísla – za tri štvrtiny roka 2020 sa predalo viac chát a chalúp, ako za celý rok 2019.

Ako sa na financovanie rekreačných nehnuteľností pozerajú banky?

Aj keď je záujem o rekreačné nehnuteľnosti vysoký, banky nezaznamenali zvýšený počet úverov na ich financovanie.

„V porovnaní s obdobím pred vypuknutím pandémie a počas nej sme nezaznamenali vyšší podiel schválených úverových žiadostí na financovanie chát alebo iných rekreačných objektov,“ pre Index SME tvrdí hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Dopyt po financovaní chalúp či chát je dlhodobo nízky. Môžu za to predovšetkým prísne kritéria na schvaľovanie takýchto úverov. Banky prihliadajú predovšetkým na to, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza, či má k dispozícii inžinierske siete a spevnenú cestu, alebo sa nachádza v oblasti bez vybudovanej infraštruktúry. Podstatné je aj to, či takáto nehnuteľnosť umožňuje celoročné využívanie.

Je však dôležité povedať, že banky v tomto prípade posudzujú žiadosti individuálne.

Pokiaľ banke predložíte posudok, že chata spĺňa kritériá na celoročné bývanie, je možné, že vám schváli úver aj na 30 rokov. Zvyčajne je to však len zlomok z tejto doby splatnosti.

Pripravte sa na vysoké splátky.

Dôvodom je predovšetkým odporúčanie Národnej banky Slovenska. Banky od marca 2017 pristupujú k financovaniu chát prísnejšie. Ide o takzvané financovanie nadštandardných nehnuteľností, pričom doba splácania úveru je obmedzená na maximálne 8 rokov. Keďže doba splatnosti úveru je násobne nižšia ako pri väčšine nehnuteľností na bývanie, pripravte sa tiež na násobne vyššie mesačné splátky.

Okrem doby splatnosti banky obmedzili aj LTV, teda maximálne percento financovania. Zatiaľ čo bežné nehnuteľnosti banky financujú až do osemdesiatich percent ich hodnoty, pri chalupách a chatách je to iba šesťdesiat percent.

Znova však záleží na individuálnom posúdení. Ak ide o novšiu chatu s vybudovanými inžinierskymi sieťami, ktorá spĺňa atribúty nehnuteľnosti na trvalé bývanie, banka môže financovať aj väčšie percento z ceny nehnuteľnosti, nie však viac ako 70%.

Vo väčšine prípadov sú však skúsenosti opačné. Banky zvyknú ku žiadostiam pristupovať ešte prísnejšie. Pokiaľ ide o chatu, ktorá sa nachádza na samote, a teda nie je dostatočne chránená proti krádeži, banka vám úver nemusí poskytnúť vôbec. Problémom tiež bývajú chalupy v obci, ktoré sú postavené na pozemku patriacom viacerým spoluvlastníkom.

Aké sú teda možnosti financovania?

Ideálnym riešením je požiadať o bezúčelovú (americkú) hypotéku, ktorá je ručená inou nehnuteľnosťou na bývanie. Banky v takomto prípade pristupujú k žiadostiam benevolentnejšie, pretože úver je zabezpečený lepšie predateľnou nehnuteľnosťou.

Riešením tiež môže byť financovanie použitím vlastných peňazí v kombinácii so spotrebným úverom. Úroky na spotrebných úveroch sú však oveľa vyššie, často sa pohybujú na úrovni piatich percent a viac. Ich doba splatnosti je taktiež maximálne osem rokov. Výhodou však je, že spotrebný úver môžete splatiť kedykoľvek.

Ak teda zvažujete kúpu chalupy, odporúčame vám dať si pozor na jej technický stav, použité materiály, dostupnosť inžinierskych sietí, ale najmä na lokalitu, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Financovanie takejto nehnuteľnosti je spravidla náročnejšie. Neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov, ktorí vám radi bezplatne odpovedia na vaše otázky.

Novinka v PZP: Platíte toľko, koľko najazdíte.

Novinka v PZP: Platíte toľko, koľko najazdíte.

Union ako prvá poisťovňa na Slovensku zavádza nový systém PZP. Výška poistného bude po novom závisieť aj od počtu najazdených kilometrov. V zahraničí pritom ide o zaužívanú prax.

Krok, ktorý podnikla poisťovňa Union, je pritom nanajvýš logický. Ak za rok najazdíte menej ako 5000 kilometrov, ušetríte približne 30% z poistného.

Od čoho závisí výška povinného zmluvného poistenia?

O výške poistného v prípade povinného zmluvného poistenia automobilu rozhoduje viacero faktorov. Najdôležitejšími sú technické parametre vozidla, teda objem valcov, maximálny výkon, ale tiež rok výroby. Záleží aj na veku vodiča. Ak do rovnakej poisťovne prídu dvaja ľudia s rovnakým autom, no rozdielnym dátumom narodenia, s najväčšou pravdepodobnosťou dostanú aj rozdielnu výšku poistky.
Dôvod je jednoduchý – starší, a teda skúsenejší vodiči, jazdia štatisticky bezpečnejšie. V neposlednom rade rozhoduje aj bydlisko vodiča. Ľudia z väčších a frekventovanejších miest zaplatia viac ako tí, ktorí žijú pri mestách s menej exponovanou dopravou.

Ak však jazdíte bez nehôd, vo väčšine poisťovní vás odmenia zníženou cenou poistného. Pri zmene poisťovne si teda nezabudnite vypýtať potvrdenie o bezškodovom priebehu. Ušetríte tak zopár desiatok eur.

Kto na novom systéme ušetrí?

Zľava sa vás týka, ak ročne nenajazdíte viac ako 5000 kilometrov. Táto hranica bola zvolená na základe štatistík škodovosti tak, aby poisťovňa neprerobila. Riaditeľ Unionu Michal Špaňár v rozhovore pre INDEX SME uvádza , že takých vodičov je na Slovensku 300-tisíc a denne v priemere najazdia maximálne 13 kilometrov.

Pôjde tak hneď o niekoľko skupín obyvateľov. Ušetria najmä dôchodcovia, ľudia jazdiaci len po meste, ale napríklad aj rodiny, ktoré vlastnia viacero vozidiel. Ak vám jedno auto väčšiu časť roka stojí v garáži, nemusíte zaň platiť plnú sumu.

Ďalším typickým príkladom sú špecifické typy vozidiel, napríklad karavany či terénne autá, ktoré prevetráte len párkrát do roka.

Bežná poistka rodinného auta sa pohybuje okolo sumy 100 eur ročne, za jedno auto tak v priemere ušetríte okolo 30 eur.

 

 

 

Ako to celé funguje?

Na začiatku poistného obdobia odhadnete počet kilometrov, ktorý za rok najazdíte. Na základe vášho odhadu vám poisťovňa stanoví cenu PZP. Pomocou aplikácie následne odošlete fotku tachometra s aktuálnym stavom kilometrov kvôli overeniu pravdivosti.

Vašou povinnosťou po roku bude odoslať fotku s aktuálnym stavom najazdených kilometrov, a to tri dni pred výročným dňom. Ak tak neurobíte, poisťovňa vám neuzná zľavu. Rozdiel budete musieť samozrejme doplatiť.

Ak prekročíte hranicu 5000 kilometrov, nečaká vás však žiadna „pokuta“. Doplatíte iba rozdiel medzi klasickým poistným a tým zľavneným.

Rozpráva sa aj o zavedení takzvaných pásiem najazdených kilometrov. Michal Špaňár pre INDEX hovorí, že to je v pláne, otázkou však zostáva, či to bude po tisíckach alebo dvoch tisíckach kilometrov. Výsledkom budú cenové zóny poistného. Podľa nášho názoru ide o rozumný krok, ktorý Unionu prinesie významnú výhodu medzi konkurenciou. Na druhej strane môžeme očakávať, že podobná ponuka príde aj od iných poisťovní. Uvidíme kedy.

Poistné bude dlhodobo rásť.

Ceny opráv sa posúvajú nahor, inak to nie je ani pri náhradných dieloch. Bolo by naivné myslieť si, že na poistnom sa to neodzrkadlí. S cenou PZP na tom ale vôbec nie sme zle. Pre porovnanie, v USA je priemerná cena ročného poistenia auta okolo 1500 dolárov. V New Yorku to môže byť až 2700 dolárov.
Ak teda vlastníte vozidlo, ktoré ročne najazdí pod 5000 kilometrov, v priemere ušetríte takmer tretinu. Aj keď nejde o veľkú sumu peňazí, zo strany poisťovne ide o rozumný krok. Ostáva iba čakať na reakciu konkurencie.

Istota nie len na doma. Prečo je rozumné poistiť si svoju domácnosť?

Istota nie len na doma. Prečo je rozumné poistiť si svoju domácnosť?

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že pre úplnú ochranu svojho bývania nestačí mať poistenú len nehnuteľnosť. Aj keď dnes na trhu existujú komplexné riešenia, ktoré zahŕňajú poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, nie je to pravidlom. V tomto článku vám vysvetlíme, na čo poistenie domácnosti slúži, čo všetko kryje a prečo je podľa nás rozumnou voľbou.

Nie je poistenie ako poistenie.

Ako to už u nás býva zvykom, nie všetko je jednoduché a na prvý pohľad jasné. Vo svete poistenia už vôbec nie. Ak sa rozhodnete chrániť svoj domov, vo väčšine prípadov je potrebné uzavrieť nie jednu, ale rovno dve zmluvy. Reč je o poistení nehnuteľnosti a poistení domácnosti. Aký je medzi nimi rozdiel?

Poistenie nehnuteľnosti

Už z názvu vyplýva, že poistenie nehnuteľnosti zahŕňa základy, múry, okná či inžinierske siete – nejde teda o vybavenie domácnosti. Naše obydlie chráni najmä pred požiarom, živelnými katastrofami, akými sú napríklad povodeň či zemetrasenie, víchrica alebo lavína. Ak sa rozhodnete vziať si hypotekárny úver na financovanie nehnuteľnosti, banka od vás bude požadovať poistenie nehnuteľnosti minimálne vo výške úveru.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa týka hnuteľných vecí, akými sú zariadenie domácnosti, nábytok alebo cenné predmety. Zahŕňa taktiež všetku elektroniku, či oblečenie, ale aj mnoho iného. Jeho cieľom je chrániť majetok poistenca takým spôsobom, aby bol v prípade poistnej udalosti schopný vrátiť svoje obydlie do pôvodného stavu. Taktiež zahŕňa škodu spôsobenú krádežou, či lúpežou. Množstvo poisťovní však okrem krytia zariadenia nehnuteľnosti ponúka aj iné zaujímavé benefity.

Ukradnutý bicykel

Kvalitné poistenie domácnosti vám vie refundovať aj krádež bicykla. Poisťovne väčšinou vyžadujú, aby boli prekonané jedna až dve prekážky, ako napríklad zámky alebo dvere. Čiže ak máte svoj bicykel v pivničnej kobke a príde k odcudzeniu, môže sa vám hodiť dobrá poistka domácnosti. Čo ak vám ukradnú bicykel napríklad na hrádzi keď si sadnete do bufetu na občerstvenie? Vtedy sa vám hodí vynikajúca poistka domácnosti. Sú poisťovne, ktoré refundujú krádež bicykla aj v takýchto prípadoch, stačí ak ste mali bicykel na reťazi.

Aké ďaľšie výhody so sebou prináša poistenie domácnosti?

Domácnosť tvoríme samozrejme aj my, ľudia. Keďže nikto z nás nie je dokonalý, z času na čas sa stane, že nedopatrením spôsobíme škodu sebe alebo iným ľuďom. Môže ísť o rozbitie vázy v obchode, vytopenie susedov žijúcich o poschodie nižšie ale v horších prípadoch aj rozšírenie požiaru z nášho obydlia na iný dom či byt. Aj tieto udalosti vo väčšine prípadov kryje poistenie domácnosti. Treba sa však mať na pozore – v niektorých poisťovniach ide o pripoistenia, za ktoré samozrejme zaplatíte. Preto je dobré naštudovať si, čo daná poistka kryje a vybrať si takú, ktorá zahŕňa všetko potrebné.

Zodpovednosť z nehnuteľnosti

Zahŕňa akúkoľvek škodu na zdraví a majetku tretím osobám, ktorú spôsobí samotná nehnuteľnosť. Môže ísť o spomínané vytopenie susedného bytu, rozšírenie požiaru na susedné domy, môže vám z vašej strechy padnúť ťažký sneh, ktorý padne na susedovo auto a preliači mu strechu. Je veľa prípadov, kedy vám toto poistenie môže pomôcť.

Zodpovednosť z domácnosti

Zahŕňa občiansku zodpovednosť členov domácnosti. Napríklad, ak sa vám alebo ostatným členom domácnosti podarí spôsobiť škody na cudzom majetku alebo zdraví. Ak vaše dieťa nedopatrením rozbije susedom televízor, alebo oškrie cudzie auto, poisťovňa sa postará o krytie škody. Čo však málo ľudí vie, poistka zahŕňa aj škody spôsobené naším domácim zvieraťom. Ak teda máte doma jedovatého hada či bojové plemeno psa, možno sa treba zamyslieť 🙂

O starosť menej? Asistenčné služby k poisteniu domácnosti.

Poisťovne častokrát k poisteniu domácnosti ponúkajú aj takzvané asistenčné služby. Je dobré informovať sa, na čo všetko máte v rámci poistky nárok. V tomto prípade ide o vskutku zaujímavé výhody. V závislosti od poisťovne sa asistenčné služby môžu líšiť, v princípe však ide najmä o:
• Pomoc pri vymknutí sa
• Pomoc pri havarijných situáciách
• Inštalatérske či elektrikárske práce
• Dezinfekcia domácnosti, čistenie komínov …

Aj pri poistení domácnosti pozor na podpoistenie!

V princípe to funguje rovnako, ako pri poistení nehnuteľnosti. Ak je vaša domácnosť podpoistená, bude vám vyplatený len zlomok škody, ktorú poistná udalosť spôsobí. O probléme podpoistenia sa viac dočítate tu.

Koľko vás to bude stáť?

Pri poistení domácnosti existuje niekoľko faktorov ovplyvňujúcich cenu poistenia. Keďže každá poisťovňa má mierne odlišné kritériá uplatňovania, je dobré mať aspoň základný prehľad a zvoliť si tú, ktorá vám ponúkne najvýhodnejšie podmienky. Dôležitým faktorom je v tomto prípade najmä poloha vašej nehnuteľnosti. Niektoré oblasti sú rizikovejšie ako iné, čo poisťovňa, samozrejme, zohľadní.

Odporúčame vám dať si pozor – poisťovne nie sú práve najtransparentnejšie inštitúcie. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať odborníkov, ktorí zanalyzujú vašu situáciu a vyberú pre vás najvýhodnejšie riešenie.

Podpoistenie sa nevypláca. Ako si správne zabezpečiť svoje bývanie?

Podpoistenie sa nevypláca. Ako si správne zabezpečiť svoje bývanie?

Správne nastavené poistenie je základnou podmienkou ochrany nášho majetku. Štatistiky však dokazujú, že mnoho ľudí podceňuje dôležitosť tejto problematiky. Keď dôjde k poistnej udalosti, ľudia ostávajú prekvapení – poisťovňa im ani zďaleka nepokryje výdavky na obnovu bývania do pôvodného stavu. Kde nastala chyba?

Poistenie vo výške úveru nestačí.

Ak sa rozhodnete vziať si hypotekárny úver na kúpu domu či bytu, banka bude požadovať poistenie nehnuteľnosti minimálne vo výške poskytnutého úveru. Hodnota vášho bývania však môže byť oveľa vyššia.

Predstavte si, že sa rozhodnete vziať si hypotéku vo výške 50 000 eur. Použijete však aj vlastné, našetrené prostriedky, a vyberiete si nehnuteľnosť za 80 000 eur. Postupne svoje bývanie zveľaďujete, investujete do nákupu nábytku a spotrebičov, postavíte si garáž pre vaše nové auto, možno sa rozhodnete spraviť z podkrovia obytný priestor pre vaše deti. Všetko s vedomím, že sa niet čoho obávať. Ste predsa poistení.

Takéto uvažovanie ale nie je správne. Poistná hodnota, teda reálne vyčíslenie hodnoty vášho majetku, je výrazne vyššia ako poistná suma, teda výška uvedená v poistnej zmluve. Takýto stav nazývame podpoistenie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je všetko v poriadku – platíte nižšie poistné za papierovo „lacnejšiu“ nehnuteľnosť.

Ak ale dôjde k poistnej udalosti, či už v dôsledku explózie, požiaru alebo živelnej katastrofy, veľmi rýchlo si uvedomíte, že máte problém. Poisťovňa vám totiž nepokryje celú škodu. Uplatní si nárok na krátenie poistného plnenia, a to v pomere totožnom pomeru poistnej hodnoty ku poistnej sume.

V praxi to znamená, že ak je vaša nehnuteľnosť poistená na sumu spomínaných 50 000 eur, ale znalec určí, že reálna hodnota nehnuteľnosti bola až 100 000 eur, poisťovňa vám pokryje len polovicu škody. Povedzme, že dôjde k požiaru v dôsledku elektrického skratu. Tento požiar vám spôsobí škodu vo výške 10 000 eur. Keďže ste podpoistení, poisťovňa vám preplatí len 5000 eur. Pre väčšinu rodín na Slovensku je takáto strata nepredstaviteľná a môže znamenať problém obrovského charakteru.

Pozor na aktualizácie

Zásadným pravidlom, ktorého zachovávanie vám zaručí úplnú ochranu vašej nehnuteľnosti, je udržiavať vašu poistnú zmluvu aktuálnu. Ak sa teda rozhodnete investovať do vášho domu či bytu, vybudovať prístavbu, alebo akýmkoľvek iným spôsobom navyšovať cenu vašej nehnuteľnosti, je potrebné upraviť aj vašu poistnú zmluvu. Áno, budete platiť vyššie poistné, ale budete mať istotu, že v prípade poistnej udalosti môžete byť pokojní.

Smutným príkladom podpoistenia bola aj decembrová explózia bytovky v Prešove. Veľká časť bytov tam bola podpoistená, a klienti vo finále neboli spokojní s poistným krytím, ktoré im poisťovňa ponúkla.

Zaujímavosťou je, že Allianz – Slovenská poisťovňa dokonca eviduje zmluvu starú až 68 rokov. Je samozrejmé, že poistná hodnota je po desaťročiach úplne iná ako poistná suma. V prípade poistnej udalosti by v tomto prípade bol nahradený len veľmi malý zlomok škody. Je teda nutné, vo vašom vlastnom záujme udržiavať vašu poistnú zmluvu aktuálnu a predísť tak dôsledkom neočakávaných situácií.

Poistenie domácnosti aj nehnuteľnosti.

V rámci komplexného, úplného poistenia vášho bývania je treba rozlišovať aj tieto dva pojmy. Ideálne je poistiť si ako nehnuteľnosť, tak aj domácnosť.

Poistenie nehnuteľnosti kryje najčastejšie škody spôsobené požiarom, víchricou, živelnými pohromami, ako sú napríklad snehová lavína, povodeň, záplava, či zemetrasenie.

Poistenie domácnosti sa ale týka hnuteľných vecí, akými sú zariadenie domácnosti, nábytok alebo cenné predmety. Poistíte sa tak proti krádeži, lúpeži, vytopeniu či vyhoreniu. Poistná suma je pri domácnosti stanovená ako hodnota vecí, za ktoré je možné v čase vzniku škody kúpiť znehodnotené veci.

Ako si nastaviť poistenie správne?

O správne nastavenom poistení môžeme hovoriť vtedy, ak poistná suma reálne odzrkadľuje hodnotu vašej nehnuteľnosti. Znamená to, že ak by aj prišlo k poistnej udalosti, za peniaze z poisťovne budete schopní na rovnakom mieste postaviť dom rovnakého konštrukčného a stavebného riešenia, alebo kúpiť byt rovnakých parametrov v rovnakej lokalite.

Dôvodov podpoistenia nehnuteľností na Slovensku je hneď niekoľko. Ľudia sú nedbalí a nevadí im, že ich poistná zmluva neodzrkadľuje realitu. Alebo chcú jednoducho ušetriť.

Najsmutnejší však je fakt, že množstvo ľudí si neuvedomuje, ako je u nás nastavený systém poistenia. Myslia si, že aj keď je ich nehnuteľnosť podpoistená, pri poistnej udalosti im bude vyplatená poistná suma, ktorá je uvedená v zmluve, a za ktorú platia poistné. V skutočnosti im však bude nahradený len zlomok škody – podľa toho, ako veľmi sa líši hodnota ich nehnuteľnosti a poistná suma. Toto „nedorozumenie“ môže mať za následok stratu bývania a môže sa stať pre množstvo rodín osudovým.

Nenechajte si kvôli pár desiatkam eur vziať istotu zabezpečenia vášho bývania. Len pri správne nastavenom poistení sa nemusíte báť neočakávaných udalostí.

Správanie poisťovní sa bude meniť

Správanie poisťovní sa bude meniť

 

 

 

 

 

 

Pod tlakom demografických trendov poisťovne budú postupne prehodnocovať svoju citlivosť na vek klienta. Potenciálni klienti s vyšším veku budú pravdepodobne vo výhodnejšej pozícii ako ich rovesníci v súčasnosti. Demografický vývoj by mal pravdepodobne priniesť rastúci vek priemerného klienta poisťovne, preto sa dá očakávať posúvanie maximálneho vstupného veku klienta do poistenia a maximálneho výstupného veku klienta z poistenia. Inak povedané, poisťovne budú do poistenia prijímať aj klientov s vyšším vekom a ponúknu im krytie rizík do vyššieho maximálneho veku.

Poisťovne jednoducho budú reagovať na súčasnú situáciu a svoju ponuku prispôsobujú aktuálnym požiadavkám trhu. Napríklad v minulosti neboli bežné krytia nákladov spojených s chirurgickými zákrokmi alebo invalidity so stratou schopnosti vykonávať pracovnú činnosť od 40 percent (čiastočná invalidita). Teraz dokonca máme aj možnosť poistiť si liečbu vážneho ochorenia v špecializovaných pracoviskách v zahraničí.

Slováci by mohli žiť dlhšie a mali by na zabezpečenie života myslieť. Je veľmi pravdepodobné, že vzhľadom na dĺžku života budú mať seniori vyššie požiadavky v súvislosti s krytím poistných rizík. Seniori budú žiť aktívnejšie avšak má to svoje limity. Celkovo sa dá povedať, že očakávame, že seniori budú žiť aktívnejšie v období ranej seniority, ale rovnako nesmieme zabúdať, že budú potrebovať špeciálne služby v období neskorej seniority, keď sa bude zvyšovať ich miera odkázanosti.

Aktívnejší životný štýl sa odrazí vo väčších požiadavkách na krytí poistných rizík a seniori budú aktívnejší a budú aj dlhšie pracovať. Rovnako budú chcieť aj dlhšie kryť také riziká, ako sú krytie úverov a pôžičiek pre zabezpečenie svojej rodiny. Vyššie nároky budúcich dôchodcov by mali byť aj na trávenie voľného času tým pádom bude väčší záujem medzi seniormi v budúcnosti mohol byť napríklad o zdravotné poistenie.

Preto myslite na svoju jeseň života už dnes. My Vám v tom pomôžeme krok po kroku. Poistenie cez nás je vždy transparentné a klientovi podrobne vysvetlené a naše služby staviame na dlhodobej spolupráci. Stačí nás kontaktovať.