Správanie poisťovní sa bude meniť

6. decembra 2017

 

 

 

 

 

 

Pod tlakom demografických trendov poisťovne budú postupne prehodnocovať svoju citlivosť na vek klienta. Potenciálni klienti s vyšším veku budú pravdepodobne vo výhodnejšej pozícii ako ich rovesníci v súčasnosti. Demografický vývoj by mal pravdepodobne priniesť rastúci vek priemerného klienta poisťovne, preto sa dá očakávať posúvanie maximálneho vstupného veku klienta do poistenia a maximálneho výstupného veku klienta z poistenia. Inak povedané, poisťovne budú do poistenia prijímať aj klientov s vyšším vekom a ponúknu im krytie rizík do vyššieho maximálneho veku.

Poisťovne jednoducho budú reagovať na súčasnú situáciu a svoju ponuku prispôsobujú aktuálnym požiadavkám trhu. Napríklad v minulosti neboli bežné krytia nákladov spojených s chirurgickými zákrokmi alebo invalidity so stratou schopnosti vykonávať pracovnú činnosť od 40 percent (čiastočná invalidita). Teraz dokonca máme aj možnosť poistiť si liečbu vážneho ochorenia v špecializovaných pracoviskách v zahraničí.

Slováci by mohli žiť dlhšie a mali by na zabezpečenie života myslieť. Je veľmi pravdepodobné, že vzhľadom na dĺžku života budú mať seniori vyššie požiadavky v súvislosti s krytím poistných rizík. Seniori budú žiť aktívnejšie avšak má to svoje limity. Celkovo sa dá povedať, že očakávame, že seniori budú žiť aktívnejšie v období ranej seniority, ale rovnako nesmieme zabúdať, že budú potrebovať špeciálne služby v období neskorej seniority, keď sa bude zvyšovať ich miera odkázanosti.

Aktívnejší životný štýl sa odrazí vo väčších požiadavkách na krytí poistných rizík a seniori budú aktívnejší a budú aj dlhšie pracovať. Rovnako budú chcieť aj dlhšie kryť také riziká, ako sú krytie úverov a pôžičiek pre zabezpečenie svojej rodiny. Vyššie nároky budúcich dôchodcov by mali byť aj na trávenie voľného času tým pádom bude väčší záujem medzi seniormi v budúcnosti mohol byť napríklad o zdravotné poistenie.

Preto myslite na svoju jeseň života už dnes. My Vám v tom pomôžeme krok po kroku. Poistenie cez nás je vždy transparentné a klientovi podrobne vysvetlené a naše služby staviame na dlhodobej spolupráci. Stačí nás kontaktovať.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.