Ako na životné poistenie jednoducho a bez problémov?

31. augusta 2022

Životné poistenie je jednou z kľúčových oblastí osobných financií. Podstatné je jeho správne nastavenie, vďaka ktorému môžete zabezpečiť seba a svoju rodinu, ale tiež poriadne ušetriť. Na čo si dať pri životnom poistení pozor a čomu sa radšej zďaleka vyhnúť?

Aká je podstata životného poistenia?

Poistenie môžeme zo všeobecného hľadiska rozdeliť na životné a neživotné. Neživotné poistenie sa vzťahuje najmä na majetok (napríklad dom, byt či auto) a tiež kryje riziká pri cestovaní alebo bežné zdravotné riziká. Ide teda o situácie, v ktorých hrozí predovšetkým ujma na majetku.

Cieľom životného poistenia je ochrana pred skutočne závažnými situáciami, akými je invalidita, kritické choroby či smrť poistenej osoby. Vďaka životnému poisteniu sa vy, alebo vaši blízki, vyhnete serióznym, častokrát existenčným problémom. V tomto článku stručne zhrnieme všetko podstatné, čo by ste mali o životnom poistení vedieť.

Sústreďte sa na veľké riziká. Čo určite nesmie chýbať?

V kontexte životného poistenia rozlišujeme veľké a malé riziká. Za malé riziká považujeme pripoistenia, ktoré slúžia ako kompenzácia či bolestné pri nešťastných situáciách, ktoré ale neohrozujú fungovanie vás a vašej rodiny. Ide najmä o rôzne úrazy, operačné zákroky či pobyt v nemocnici.

K poistným udalostiam pri veľkých rizikách vďakabohu nedochádza často. Keď k nim však dôjde, celkom určite to znamená skutočný problém pre vás (ako poistenca) a pre vašich blízkych. Riziko „seriózneho problému“ sa znásobuje s rastúcou zodpovednosťou. Úmerne s ňou by mala prirodzene rásť aj výška poistného krytia. Čo tým myslíme?

Pokiaľ ste od vášho príjmu závislí „iba“ vy a na krku nemáte žiadne záväzky, v prípade neschopnosti zarábať vám stačí pokryť vlastnú réžiu. Ani tu však netreba mať ružové okuliare – v prípade invalidity, závažnej choroby či úrazu vaše výdavky môžu dramaticky narásť.

Ak však splácate hypotéku a živíte rodinu, strata príjmu predstavuje zásadný problém. Myslíme, že nemusíme vysvetľovať dôsledky, ktoré môžu končiť až pri exekúciách. Preto je veľmi dôležité poistiť sa dostatočne. V opačnom prípade môže poisťovňa krátiť poistné plnenie, alebo k nemu nemusí dôjsť vôbec. Vo všeobecnosti platí, že za dobré životné poistenie môžeme považovať také, ktoré v prípade poistnej situácie poskytne vám (či v prípade smrti vašej rodine) dostatok peňazí na život, na aký ste zvyknutí, a dostatočné prostriedky a vyplatenie vašich záväzkov.

Ktoré riziká zaraďujeme medzi veľké a treba ich mať poistené za každých okolností?

  • Smrť
  • Trvalé následky úrazu
  • Invalidita
  • Kritické choroby

Poistenie smrti slúži na krytie záväzkov v prípade úmrtia. Záväzkami nemyslíme iba zostatok hypotéky a nesplatené dlhy. Patria sem aj náklady spojené s výchovou detí, náklady na chod domácnosti a podobne. Ide teda o poistenie, pri ktorom zabezpečujete svojich najbližších. Smrť sa dá poistiť dvoma spôsobmi, a to s klesajúcou poistnou sumou (čo ideálne kopíruje napríklad zostatok na hypotéke, ale tiež dospievanie detí) a s konštantnou poistnou sumou. Suma, ktorú poisťovňa v prípade smrti vyplatí, sa premietne aj do výšky poistného. Pri jej nastavovaní treba zohľadniť viacero faktorov, najmä výšku majetku, investícií a rezerv, prítomnosť dlhov či vek detí.

Invalidita je ďalším z rizík, na ktoré za žiadnych okolností netreba zabúdať. Dalo by sa považovať za najdôležitejšie, nakoľko pri nej človek zostáva bez príjmu a vo väčšine prípadov súčasne drasticky rastú jeho výdavky. Pri poistení invalidity si môžete vybrať jednorazové vyplatenie zvolenej poistnej sumy alebo mesačnú rentu. Každá z možností má svoje pre a proti, no zároveň treba mať na pamäti, že ide o jedno z najdrahších poistení, a pri jeho nastavovaní treba byť obzvlášť opatrný.

Poistenie trvalých následkov úrazu sa netýka iba športovcov či adrenalínových nadšencov. Nehoda sa môže stať každému z nás. Pri poistení trvalých následkov úrazu sa ponuky jednotlivých poisťovní pomerne dosť líšia. Odporúčame vám preto dôsledne čítať poistné zmluvy.

Pri poistení civilizačných (kritických) chorôb vám poisťovňa vyplatí poistnú sumu hneď v prípade, že by vám diagnostikovali jedno z ochorení na zozname. Najčastejšie ide o rakovinu, ktorá tvorí až polovicu z nahlásených poistných udalostí. Do zoznamu všetkých poisťovní patrí tiež infarkt, mozgová mŕtvica či skleróza multiplex. Smutnou pravdou je, že verejné zdravotníctvo zďaleka neprepláca všetky lieky. Napríklad pri rakovine to nie je ani polovica zo zoznamu inovatívnych liekov, ktoré sú na trhu k dispozícii. Práve preto je dobré byť poistený, pričom odporúčame poistnú sumu vo výške minimálne 10 000€.

Krytie menších rizík ako bonus?

Pri malých rizikách je veľmi dôležité priorizovať a zvážiť, čo skutočne potrebujete pripoistiť. Samozrejme, dostať peniaze za pobyt v nemocnici či natiahnutý sval je príjemná forma bolestného, otázne však je, či stojí za navýšenie vášho poistného. Určite týmto nezatracujeme poistenie malých rizík, skôr len upozorňujeme, že treba nájsť mieru. V niektorých prípadoch je výhodnejšie peniaze investovať a mať z nich úžitok, aj keď sa vám žiadny úraz neprihodí.

Poistenie práceneschopnosti je špeciálnym pripoistením, nakoľko sa oplatí iba v konkrétnych prípadoch. Tejto téme sa venujeme v samostatnom článku.

Poistenie PNky. Kedy sa oplatí?

Zabudnite na investičné a kapitálové životné poistenie

Aj keď nie sme zástancovia zovšeobecňovania, investičné či kapitálové životné poistenie je v drvivej väčšine prípadov absolútne nevýhodný produkt. Ide o prežitok z dôb minulých, ktorý však v poistných zmluvách pretrváva dodnes. Ak máte uzatvorené IŽP alebo KŽP, odporúčame vám prečítať si článok, v ktorom sa tomuto problému venujeme podrobne.

Článok: Pasca menom investičné životné poistenie

Predíďte zbytočným chybám a ušetrite

Z praxe vieme, že veľa klientov má životné poistenie nastavené zle, a to z viacerých dôvodov. Vo väčšine prípadov ide o staršie zmluvy, ktoré nikto dlhšiu dobu neoptimalizoval. To predstavuje problém, nakoľko životná situácia klientov sa časom mení a na trhu sa objavujú výhodnejšie produkty.

Zle nastavené poistenie môže mať za následok, že poisťovňa vám nezaplatí plnú sumu. V najhorších prípadoch vôbec nemusí dôjsť k poistnému plneniu, a to v momente, keď to budete potrebovať najviac. V opačnom prípade sa môžete dostať do situácie, v ktorej platíte za zbytočné pripoistenia. Ak by ste tieto peniaze investovali, na konci dňa z nich pokryjete menšie riziká a zostane vám aj niečo navyše.

Životné poistenie je teda veľmi individuálna oblasť financií, ktorú netreba brať na ľahkú váhu. Ak si chcete byť istí, že to vaše je nastavené optimálne, platíte primeranú sumu a vy, vaši najbližší aj vaše záväzky sú dostatočne kryté, neváhajte využiť možnosť bezplatnej konzultácie.

Vizuály: Canva

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.