Investovanie pre deti

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. Toto je určite správne rozhodnutie, ktoré môžu spraviť pretože im týmto pomôžu so štartom do života. Stále medzi veľmi obľúbené formy sporenia pre deti patria produkty, ktoré z dlhodobého hľadiska a z hľadiska výnosnosti nie sú ideálne. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.

Prečo investovať peniaze pre deti?

Rodičia už od narodenia detí myslia na ich budúcnosť, Postupne si uvedomujú, že výchova detí nie je lacná záležitosť. Preto sa snažia postupne, keď aj s menšími sumami odkladať im peniaze do budúcnosti. Veľmi podstatné v tomto kroku je ujasniť si cieľ sporenia, resp. investovania pre svoje deti. Najčastejšími dôvodmi v rámci tvorby kapitálu pre deti je jednoducho štart do života. Môže ísť o pomoc pri kúpe prvého auta alebo pomoc s prvým bývaním, náklady na štúdium, svadbu alebo len naučiť svoje deti základy finančnej gramotnosti, a tým ich viesť od malička k návyku odkladania si peňazí.

Samozrejme dôvodov je omnoho viac ale dnes sa pozrieme na 2 najčastejšie dôvody a tým je štúdium a pomoc s vlastným bývaním.

Náklady na vzdelanie 

Každý rodič si praje aby jeho dieťa študovalo na kvalitnej škole. Aj keď štúdium na slovenskej vysokej škole je bezplatné (pokiaľ dieťa neštuduje na súkromnej vysokej škole), tak je potrebné rátať aj s viacerými výdavkami, ktoré sú spojené so štúdiom. Často sa študenti kvôli škole sťahujú do iných miest, kde sú nútení si platiť ubytovanie, dopravu, stravu a aj mimoškolské aktivity. Na Slovensku sa priemerné náklady spojené so štúdiom odhadujú vo výške približne 3 500 € ročne. Celkovo tak za päťročné štúdium rodičia zaplatia sumu 17 500 €.

S touto sumou treba počítať v prípade štúdia na verejnej vysokej škole na Slovensku. Trend vo vyspelejších krajinách je taký, že čoraz menej škôl ponúka bezplatné vzdelanie. Čiže pri štúdiu v zahraničí treba počítať okrem bežných nákladov na život aj s výdavkami v rámci školného, ktoré sa líši od jednotlivých krajín.

Štúdium v zahraničí

Podľa OECD má Slovenská republika druhý najväčší podiel študentov, ktorí študujú v zahraničí. Z celkového počtu študentov vysokých škôl študuje viac ako 30 000 študentov v zahraničí, z toho takmer dve tretiny študuje v Českej republike. Takisto ako u nás, aj v Českej republike je štúdium zdarma, avšak náklady na život sú vyššie ako na Slovensku. Z iných západných krajín je veľmi obľúbené štúdium v Dánsku, Veľkej Británii ale aj v Maďarsku, Rakúsku a Holandsku.

Napríklad priemerné náklady na život v Holandsku sú približne 750 až 1 100 € mesačne. Ročné školné v akademickom roku 2023/2024 predstavuje približne 2 300 €.

Čo sa týka štúdia vo Veľkej Británii tak jednak životné náklady sú omnoho vyššie ako na Slovensku. Priemerné životné náklady sa odhadujú na cca 1 000 GBP. Samozrejme to záleží aj od životného štandardu ale aj od miesta štúdia. V Londýne sa tieto životné náklady môžu vyšplhať až na sumu 1 420 GBP. Čo sa týka britského vzdelávacieho systému jednoznačne patrí medzi tie najkvalitnejšie. K tomuto je samozrejme prispôsobené aj školné. Školné za bakalárske štúdium je v rámci všetkých univerzít rovnaké, a je vo výške 9 250 GBP. Čo sa týka magisterského štúdia, funguje inak ako bakalárske. Záleží od univerzity a samozrejme od zvoleného programu štúdia. Školné za magisterské štúdium sa pohybuje od 4 500 GBP do 10 000 GBP.

Ako sporí svojim deťom väčšina Slovákov?

Rodičia chcú zaistiť svojim deťom čo najlepšiu budúcnosť. Preto hľadajú možnosti, ako im peniaze v čase čo najviac zhodnotili. V dnešnej dobe je veľa možností, ktoré ponúkajú investície pre deti. Aj keď na prvý pohľad tieto možnosti znejú super, častokrát obsahujú aj svoje skryté úskalia.

  1. Sporiaci účet / Vkladné knižky

Veľmi obľúbené sporiace účty, poprípade vkladné knižky nedosahujú žiadne zhodnotenie. Jediné čo na konci investície budete mať, sú navkladané peňažné prostriedky znehodnotené o infláciu.

  1. Produkty životného poistenia

V dnešnej dobe sa často stretávame s produktmi životného poistenia v súvislosti so zabezpečením kapitálu pre deti. Aj keď poisťovne často pútajú klientov na pekné názvy produktov, často nie sú až také výhodne ako človek očakáva. Pri kapitálových životných poisteniach viete presne akú sumu na konci dostanete. Úročiť by sa mala tzv. technickou úrokovou mierou, ktorá je ale veľmi nízka. Rovnako neviete objektívne zistiť, aké poplatky sú v týchto produktoch. V konečnom dôsledku je častokrát výsledkom, že dostanete späť iba svoje navkladané peniaze znehodnotené o infláciu (podobne ako pri sporiacich účtoch).

Napríklad, máte zmluvu v ktorej máte uvedené: „Hlavné poistenie: Poistná suma pre prípad dožitia: 10 000 €“

Keď si jednoducho zrátate, koľko zaplatíte na Hlavné poistenie, väčšinou Vám vyjde podobné číslo ako máte z poistky dostať.

Ďalšou možnosťou sú aj investičné životné poistenia, kde sa už investuje do fondov, ale častokrát sú to fondy len tej danej poisťovne. Ďalším háčikom sú aj poplatky, ktoré sú niekedy duplicitné a samozrejme aj nízka výkonnosť fondov.

Napríklad klient, ktorý má investičné životné poistenie dohodnuté na 30 rokov a počas tejto doby zaplatí 18 000 € na poistnom, tak na poplatkoch zaplatí viac ako 9 000 €. Viac o tejto problematike sa dočítate v článku tu (preklik na článok o IŽP čo máme)

  1. Stavebné sporenie

Produkty stavebného sporenia boli v minulosti veľmi populárne. Je to produkt ktorý obsahuje jednak sporenie s možnosťou požiadať o stavebný úver. Ako sme spomenuli vyššie, populárne boli kvôli možnosti získať štátnu prémiu, ktorá bola približne 200 €. Aktuálne je výška štátnej prémie 70 € ale s podmienkou že ročný vklad bude 2 800 €.

Samozrejme že z pohľadu zhodnocovania je táto forma investície veľmi neefektívna. Štandardne sa finančné prostriedky zhodnocujú úrokom na úrovni okolo 1 % ročne (plus štátna prémia), čo nie je ani na úrovni aktuálnej inflácie.

Je potrebné sa preto zamyslieť ako čo najviac viem zhodnotiť kapitál v čase!

Investujte poriadne!

Optimálnou možnosťou je investovanie do indexových ETF fondov, ktoré v čase pri zloženom úročení Vám investíciu zhodnotí niekoľkonásobne. Samozrejme suma, ktorú budete svojim deťom odkladať závisí od Vašich možností a rodinného rozpočtu. Predstavte si, že budete Vašim deťom sporiť 18 rokov s priemerným ročným výnosom 10 %.

V tabuľke vidieť silu zloženého úročenia, čo v čase dokáže spraviť zložené úročenie.

Pozn. Pri konečnej hodnote treba rátať s infláciou, ktorá v modelácií nie je započítaná.

Náklady spojené so zabezpečením vlastného bývania

Ďalším cieľom sporenia pre deti je zabezpečiť si vlastné bývanie. Aktuálne kúpa nehnuteľnosti už nie je taká jednoduchá ako pred rokmi. Pri aktuálnych cenách nehnuteľností je takmer nemožné pre ľudí čo len prišli na trh práce (po absolvovaní štúdia) kúpiť si nehnuteľnosť bez hypotéky. Avšak aj pri hypotéke treba mať nejaký vstupný kapitál. Pretože banky financujú kúpu nehnuteľnosti do 80 % jej kúpnej ceny. Čo znamená, že zvyšných 20 % z ceny nehnuteľnosti by ste mali mať k dispozícií a dofinancovať z vlastných zdrojov.

Pre mladého človeka je častokrát táto hodnota nedosiahnuteľná. Napríklad keď si chce dieťa v 25tich rokoch kúpiť byt v hodnote 150 000 €, potrebuje mať k dispozícií 30 000 € a zvyšných 120 000 € mu poskytne banka.

Ako sme uvádzali pri príklade vyššie, tak čo sa týka investície čas je rozhodujúci. Predstavte si, že budete Vašim deťom sporiť 25 rokov s priemerným ročným výnosom 10 %.

Ako môžete vidieť v tabuľke vyššie, tak pri dlhšom časom horizonte by ste svoje financie zhodnotili 4-násobne.

Pozn. Pri konečnej hodnote treba rátať s infláciou, ktorá v modelácií nie je započítaná.

ETF fondy majú viacero výhod. Najdôležitejšie je poznamenať, že tieto ETF fondy sú lacnejšie ako klasické podielové fondy. Taktiež sú s nimi spojené aj nižšie poplatky a oslobodenie od dane zo zisku po 1 roku investovania, čo Vám na konci navýši celkový zisk. Veľkou výhodou je aj to, že svoje finančné prostriedky máte kedykoľvek k dispozícií a nemáte ich viazané časovým horizontom ako pri bankových produktoch.

Pri výbere ETF fondov je dôležité najmä veľkosť správcu majetku, ktorý daný fond spravuje, podkladové aktívum fondu a potenciál výkonnosti fondu. Ideálne je, keď si vyberiete svetového správcu, ktorý patrí medzi TOP 10 správcov na svete, a ktorý má pod správou niekoľko stoviek miliárd dolárov.

Ako podkladové aktívum je vhodné si vybrať také, ktoré má dobrú diverzifikáciu rizika a dobrú výkonnosť. Sem môžeme zaradiť najväčšie indexy sveta ako napr. americký index S&P 500 alebo svetový index MSCI World. Výkonnosť týchto fondov je dlhodobo veľmi rentabilná a pri mesačných vkladoch môžete svoju investíciu ešte lepšie zúročiť.

Tu si ukážeme prehľad najväčších indexových fondov:

iShares S&P 500 Core

Výkonnosť fondu za 5 rokov: 12,43 % p. a.

Výkonnosť fondu za 10 rokov: 13,82 % p. a.

iShares MSCI World SRI

Výkonnosť fondu za 5 rokov: 11,62 % p. a.

iShares NASDAQ

Výkonnosť fondu za 5 rokov: 17,57 % p. a.

Výkonnosť fondu za 10 rokov: 20,13 % p. a.

Dobrá rada na záver!

Zo skúsenosti môžeme konštatovať, že 9 z 10 zmlúv kapitálového ale aj investičného životného poistenia je potrebné vypovedať predčasne. Z dlhodobého hľadiska produkty kapitálového životného poistenia nedosiahnu ani zhodnotenie na úrovni priemernej ročnej inflácií. Pri investičnom životnom poistení z dlhodobého hľadiska prichádzate o veľké množstvo peňazí, ktoré Vám zhltnú rôzne druhy poplatkov (častokrát aj duplicitné poplatky).

Príklad: Situácia kedy rodič platí 50 € mesačne na Kapitálové životné poistenie (KŽP) a 50 € do ETF fondov.

Priemerné KŽP Vám prinesie úrok približne 10 % z celého vkladu istiny za celú dobu sporenia. Pri zarátaní inflácie je tento produkt stratový.

Kvalitné ETF fondy Vám dokážu spraviť pri mesačných vkladoch aj 10 % p. a. (ročne), čo z nich robí neporovnateľne výhodnejší investičný produkt oproti KŽP.

Preto ako správne riešenie v rámci investovania (nielen pre deti) sú ETF fondy, ktoré dosahujú nadštandardné výnosy, majú nízke poplatky a ako veľkou výhodou oproti iným formám investovania je, že sú oslobodené od dane zo zisku po 1 roku investovania. Vaše deti budú mať omnoho väčšie možnosti ako s peniazmi naložiť.

Zdroje: OECD, ŠÚ SR, SME, Canva

Najúspešnejší investori, v čom spočíva ich stratégia?

Najúspešnejší investori, v čom spočíva ich stratégia?

Cieľom každého, kto okúsi svet investícií je predovšetkým čo najlepšie  zhodnocovať svoje peniaze. Byť úspešným investorom nie je jednoduché, pretože neexistuje žiadna špeciálna stratégia, ktorá Vám zaručene dokáže zarobiť peniaze na finančných trhoch.

Úspešný investor má svoje vlastné overené postupy, vďaka ktorým postupuje a zhodnocuje svoje finančné prostriedky. Avšak nie všetky investície sú správne, preto je dobré sa učiť od najúspešnejších investorov, ktorí celé dekády dosahujú nadštandardné výnosy. Poďme si pozrieť zoznam tých najznámejších investorov.

1. Benjamin Graham 

Zdroj: Ilustračný obrázok

Benjamina Grahama môžeme poznať aj ako učiteľa Warrena Buffeta. Pracoval ako profesor, ekonóm a investor. Všeobecne je známy ako otec „hodnotového investovania“. Je autorom kníh Inteligentný investor a Analýza bezpečnosti, ktoré sa považujú za základ moderného investovania a dodnes sa používajú na výučbu hodín ekonómie. Jeho filozofia investovania zdôrazňovala predovšetkým fundamentálnu analýzu, minimálny dlh, investovanie typu „buy-and-hold“.

Základom jeho hodnotového investovania je predpoklad, že by sa mali nakupovať iba podhodnotené akcie. V praxi to vyzeralo tak, že Graham kupoval akcie s nízkou hodnotou a trpezlivo čakal, kým hodnota akcií narastie. Veril, že dlhšom časovom horizonte (10 až 20 rokov) ich hodnota stúpne a akcie sa ukážu ako ziskové.

Grahamove investovanie môžeme charakterizovať tak, že veľmi dlhý čas venoval študovaním spoločnosti (účtovné knihy, súvahy) do ktorých sa rozhodol investovať, kde si predovšetkým vyberal spoločnosti s nízkym dlhom a dlhoročnou históriou výplat dividend.

2. Warren Buffett

Zdroj: Ilustračný obrázok

Warren Buffet je považovaný za jedného z historicky najúspešnejších investorov. Bol žiakom Benjamina Grahama a je prezývaný aj ako „veštec z Omahy“. V roku 2022 bol 5. najbohatší človek na svete. Warren Buffet začal investovať už v detstve. Vo svojich 11 rokoch kúpil svoju prvú akciu.

Buffet kopíroval investičnú stratégiu svojho učiteľa, keďže investoval do podhodnotených akcií spoločností s kvalitným vedením. Nerád sa púšťal do rizikových investícií a je známym odporcom kryptomien, finančných derivátov a rizikových cenných papierov. Najradšej investoval do overených spoločností, preto dnes má v portfóliu akcie spoločností ako Coca-Cola, Apple, Bank of America, alebo Apple.

Jeho holdingová spoločnosť Berkshire Hathaway patrí dnes k 50 najväčším spoločnostiam na svete. Spoločnosť pôsobí v energetike, poisťovníctve a priemysle. Úspechom Buffeta je jeho trpezlivosť a disciplína, ktorá mu zhodnocuje majetok.

3. Peter Lynch 

Zdroj: Ilustračný obrázok

Peter Lynch je americký investor a manažér jedného z najväčších amerických fondov Fidelity Magellan v rokoch 1977 až 1990. Počas jeho pôsobenia a riadenia fondu zvýšil jeho hodnotu  na viac ako 14 miliárd dolárov. Viackrát dokázal poraziť aj akciový index S&P 500.

Jeho investičná stratégia bola charakteristická tým, že v období rastu investoval do rastových akcií a naopak v období recesie vedel fond rýchlo preorientovať na také akcie, ktoré počas horšieho obdobia nestrácajú významnú časť svojej hodnoty. Rád vlastnil viacero akcií naraz, nakoľko veril, že zvyšuje šancu na nájdenie výnimočnej akcie.

Peter Lynch je autorom knihy „One up on Wall Street“. Veril, že obyčajný človek dokáže poraziť trh, ak venuje dostatočnú pozornosť skúmaniu finančných dokumentov spoločnosti. Pretože takto nie je zahltený stovkami informácií ako portfólio manažéri a všíma si to, čo sa deje okolo neho.

4. Carl Icahn

Zdroj: Ilustračný obrázok

Carl Icahn sa stal najznámejším investorom 70. a 80. rokov. Bol označovaný aj ako „korporátny nájazdník“, keďže jeho stratégia spočívala v investovaní do menších firiem a ich pretransformovanie na úspešné spoločnosti.

V praxi to znamenalo nákup podhodnotených spoločností, ktoré mali zlé vedenie. V týchto spoločnostiach neustále zvyšoval svoj podiel, až kým nedosiahol to, že sa stal väčšinovým vlastníkom spoločnosti. Následne vymenil pôvodné vedenie spoločnosti, zaviedol rôzne opatrenia a ak spoločnosť do niekoľkých rokov nebola úspešná, tak ju postupne celú rozpredal konkurencii.

Icahnova najznámejšia investícia je do leteckej spoločnosti TWA, kde po získaní kontroly nad spoločnosťou sa zbavil všetkých jej aktív. Za necelé 3 roky na tomto obchode zarobil viac ako 469 miliónov dolárov.

5. Bill Ackman

Zdroj: Ilustračný obrázok

Bill Ackman je zakladateľom fondu Pershing Square Capital Management. Dôvodom Ackmanoveho úspechu je jeho aktivistický investičný prístup. To znamená, že Ackman kupuje veľké podiely vo verejných spoločnostiach, o ktorých si myslí, že by boli úspešnejšie po vykonaní rôznych prevádzkových a štrukturálnych zmien. Po získaní a upevnení svojho vplyvu v spoločnosti donúti spoločnosť upraviť svoje podnikanie. Keď spoločnosť dosiahne svoju cieľovú hodnotu, Ackman svoje podiely predáva.

Svoje portfólio udržiava vysoko koncentrované a nemá rád veľkú diverzifikáciu. V období od roku 2003 do roku 2021 Ackman vygeneroval ročný výnos 17,1 %, čím výrazne prekonal S&P 500 s ročným výnosom 10,2 %. Doteraz najvýznamnejší Ackmanov obchod bol z decembra 2019, kedy akciové trhy boli na svojich maximách. Veril, že v ďalších mesiacoch dôjde k ich prepadu, čo sa potvrdilo začiatkom roku 2020 príchodom pandémie Covid-19. Na tejto predpovedi zarobil viac ako 2,6 miliardy dolárov.

To, akú investičnú stratégiu si zvolíte je na Vás. Avšak, keď sme už pri odporúčaniach najväčších investorov, dôležité je mať v investíciách tú správnu disciplínu a trpezlivosť. V rámci diverzifikácie rizika zostáva jasnou voľnou pasívne investovanie do najväčších svetových indexov, ktoré z dlhodobého hľadiska majú stále rastúci charakter a v priebehu niekoľkých rokov vedia výrazne zhodnotiť majetok. Preto máme v našich portfóliách vybrané ETF fondy najväčších svetových správcov, ktorí ponúkajú to najlepšie čo moderné investovanie prináša.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Čo nás ešte čaká v roku 2023 z pohľadu investičných príležitostí?

Čo nás ešte čaká v roku 2023 z pohľadu investičných príležitostí?

Na začiatku každého roka si prajeme, aby vo všetkých ohľadoch bol lepší ako ten predchádzajúci. Neistota a pochybnosti, ktoré v posledných mesiacoch nastali, zapríčinilo, že nasledujúci ekonomický vývoj krajiny vnímame pesimisticky. Kapitálové trhy v posledných mesiacoch zažívali najhoršie obdobie od roku 1939. Ako sa budú ďalej vyvíjať akciové trhy? Dá sa stále veriť realitám? Dokážu centrálne banky zastabilizovať rast inflácie a podarí sa im dosiahnuť cieľ 2 %-nej inflácie? Bude sa dať vyhnúť recesií?

Uplynulý rok 2022 bol z každého ohľadu náročný. Vojna na Ukrajine, prudký nárast cien, znižovanie životnej úrovne obyvateľstva a v neposlednom rade ceny energií negatívne ovplyvňovali vývoj v rámci kapitálových trhov. Tieto všetky udalosti nekompromisne zmenili pohľad na investičný svet.

Ako sa bude vyvíjať rok 2023? Dostaneme sa do recesie?

Po úspešných rokoch bol rok 2022 historicky najhorší pre investorov na kapitálových trhoch. Korekcia bola spôsobená hlavne neočakávanými udalosťami, ktoré sa niesli počas celého uplynulého roka a najvýraznejší vplyv na tom zanechala inflácia. Málokto očakával, že miera inflácie dosiahne na Slovensku viac ako 15 %. O to väčší šok to bol pre trhy, ktoré boli zvyknuté na nízku mieru inflácie. Centrálne banky tiež museli vynaložiť veľa úsilia na zastabilizovanie inflácie v podobe výrazného nárastu úrokových sadzieb.

Zdroj: Eurostat. Index HICP

Z prvotného šoku sa trhy zotavili, a očakáva sa, že rok 2023 sa bude niesť v znamení stagnácie a spomaľovaniu ekonomiky. Možnosť recesie je v rámci Európy omnoho vyššia ako v USA, čo bude mať za následok predovšetkým energetická kríza. V tomto prípade ECB bude musieť navýšiť úroky, aby sa zabezpečilo znižovanie inflácie. Okrem toho, oproti americkým trhom ECB musí zohľadňovať aj ekonomické rozdiely v rámci členských štátov EÚ od štruktúry ekonomiky až po výšku verejného dlhu.

V tomto duchu ECB spolu s americkým FED-om znížili odhad reálneho rastu HDP a pripravujú sa aj na vyššiu nezamestnanosť. Globálny nárast nezamestnanosti spôsobuje, že ceny rastú rýchlejšie ako príjmy, čo má za následok znižovanie životnej úrovne obyvateľstva. Fakt, že sa spomalí globálny nárast ekonomiky v roku 2023, prinúti ľudí akceptovať aj slabšie platené pracovné pozície, kde z nižších príjmov si svoju časť bude odkrajovať inflácia.

Centrálne banky sa budú snažiť znižovať mieru inflácie

Takisto ako v uplynulom roku, aj v roku 2023 sa centrálne banky budú usilovať o znižovanie inflácie, za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa 2 %. Očakáva sa, že rast cien v USA vyvrcholí hlavne v prvej polovici roka a postupne sa začne pribrzďovať. Ak sa v USA podarí udržať ceny na súčasných úrovniach, v polovici roka 2023 by sa mohla miera inflácie priblížiť k očakávanému cieľu. Dopomôcť by tomu malo uťahovanie menovej politiky a zvýšenie úrokových sadzieb na úroveň okolo 5 %. V rámci eurozóny sa očakáva pozitívny efekt reštriktívnej menovej politiky v druhej polovici roka 2023, kedy by sa ECB mohla priblížiť k svojmu cieľu inflácie.

Ako sa bude vyvíjať akciový trh? Ako je na tom realitné portfólio?

Nakoľko najväčšie americké akciové indexy zaznamenali pokles, tieto poklesy častokrát nemajú dlhé trvanie. V nadchádzajúcich mesiacoch pri očakávanej recesií v stave vysokej volatility môže nastať prepad. Pri investíciách do akcií je však veľmi dôležitý časový horizont. Z dlhodobého hľadiska však akciový trh vždy prekonal svoje maximum. Čo sa týka realitných fondov, inflácia v tomto prípade môže zohrať aj pozitívnu úlohu, nakoľko nájomné zmluvy obsahujú inflačnú doložku.

Nakoľko v roku 2023 bude naďalej pretrvávať vysoká inflácia, automaticky globálny rast HDP sa bude spomaľovať a centrálne banky budú stále držať úrokové sadzby na vysokej úrovni. Čo sa týka akciových trhov, vysoká volatilita umožní investorom nakupovať indexy alebo akcie za „nižšiu“ cenu, čo z dlhodobého pohľadu je najlepšia stratégia.

Zdroj: Index S&P 500, S&P Global

Oplatí sa investovať v roku 2023?

Posledný rok bol charakteristický vysokou volatilitou na akciových trhoch a medvedím trendom. V tomto prípade neexistuje žiadna univerzálna odpoveď. Pravidlá pre úspešné investovanie aj v búrlivých časoch je hlavne trpezlivosť, diverzifikácia rizika a dostatok informácií.

Stále však zostáva jasnou voľbou pasívne investovanie do indexov, ktoré z dlhodobého hľadiska majú stále rastúci charakter. Kolísavosť ceny pozitívne ovplyvňuje konečný výsledok a zložený úrok v priebehu dekád výrazne zhodnotí majetok. Dobrou voľbou stále zostávajú globálne indexy zamerané na rozvinuté trhy.

V poslednom čase sa rozšíril trend aj o investovanie do realít. Dopyt o realitné portfólia neohrozil konflikt na Ukrajine, ani kríza spojená s pandémiou Covid-19. Realitné fondy narastajú na popularite, keďže prostredníctvom nich investori vlastnia podiely v administratívnych budovách, priemyselných parkoch či obchodných centrách. Teda z dlhodobého hľadiska sú realitné fondy označované aj ako stabilný nástroj ochrany pred infláciou, keďže dosahujú stabilné výnosy.

Zdroj: Wood&Company. Hodnota akcie v realitnom fonde Wood&Comp

Výnosy z realitných fondov sa z dlhodobého časového horizontu nachádzajú nad úrovňou inflácie. Toto dokazuje aj fakt, že od prepuknutia pandémie sa objem aktív v realitných fondoch zvýšil o viac ako 54 %.

Zdroj: Wood&Company. Vývoj realitných fondov

Alternatívou posledných dní v oblasti investícií sa stáva aj zlato, nakoľko sa jeho cena vyšplhala na šesťmesačné maximum. Záujem o zlato vyvolal aj krach amerických bánk, preto sa zlato stalo bezpečnou alternatívou investorov. Aj keď investície do zlata predstavujú jednak dobrú alternatívu, treba si uvedomiť, že na rozdiel od akcií neprináša investorom pravidelný výnos v podobe dividend. Preto by zlato mal byť ako doplnok k iným investíciám. Aj jeden z najúspešnejších investorov Warren Buffett odporúča mať vo svojom investičnom portfóliu maximálne do 5 %.

Zdroj: Kurzy.sk, Aktuálna cena zlata

Keď sme už pri odporúčaniach najväčších investorov, dôležité je mať v investíciách tú správnu disciplínu a trpezlivosť. Na záver odporúčame, že investovať sa oplatí vždy a nikdy nie je nesprávny čas na to, aby ste si začali budovať svoj vlastný kapitál.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Americké indexy po medveďom trhu opäť rastú. Ako reagovať na volatilný trh?

Americké indexy po medveďom trhu opäť rastú. Ako reagovať na volatilný trh?

Klesajúci trend na americkom akciovom trhu sa po období výpredajov dosahujúcich hranicu medvedieho trhu obrátil. Týždne v červených číslach boli výsledkom vysokej inflácie a opatrení na jej reguláciu, ku ktorej sa pridala neistota prameniaca z vojnového konfliktu na Ukrajine. Kapitálové trhy tak za posledné mesiace zaznamenali najhoršie obdobie od roku 1939. Čo môžeme očakávať a ako inteligentne reagovať na výkyvy trhov?

Turbulentnú situáciu na trhu spôsobila (nielen) vysoká inflácia.

Rozhodnutia centrálnych bánk majú zásadný vplyv na ekonomiku a kapitálové trhy. Nízka základná úroková sadzba a na ňu naväzujúce sadzby komerčných bánk fungujú stimulačne, pretože podniky, ale aj jednotlivci, si požičiavajú peniaze prakticky zadarmo. Tieto peniaze potom môžu investovať, alebo spotrebovať, čím podporujú ekonomický rast a tržby jednotlivých spoločností. Naopak zvyšovanie úrokových sadzieb je pre burzu a investorov vždy varovným signálom, ktoré len znásobuje neistota prameniaca z otázky, kam až úroky vystúpia. Trhy prakticky hneď reagujú na rétoriku centrálnych bánk (v prípade Spojených štátov FED). A slovo rétorika je skutočne dôležité, pretože častokrát k samotným zmenám ani nemusí dôjsť.

Ako to však súvisí s infláciou? Zvýšenie úrokovej sadzby a v konečnom dôsledku regulácia objemu peňazí na trhu je účinným nástrojom v boji proti vysokej inflácii. Tá v Amerike dosiahla svoje 40-ročné maximá okrem iného preto, lebo pandémiou skúšaná Amerika potrebovala podporu v podobe voľnej likvidity. FED do ekonomiky nalial viac ako 4 bilióny dolárov, čo predstavuje až 20% americkej ekonomiky. Výsledok? Inflácia nad hranicou 8%. A centrálna banka USA zareagovala – zdvihla úrokovú sadzbu na pol percenta. Trh najskôr zareagoval pozitívne, pretože očakával ešte vyšší nárast sadzby, no potom začali výpredaje, ktoré sa prejavili aj v páde cien najznámejších akciových indexov.

Treba však povedať, že inflácia a správy z FEDu nie sú jediným dôvodom klesania. Negatívnej nálade na akciovom trhu určite neprospel ani konflikt na Ukrajine a jeho následky, ktoré vplývajú na svetovú ekonomiku, napríklad zdražovaním významných komodít.

Ako reagovať na medvedí trh?

Investora, ktorý sa na trhoch pohybuje už dlhšiu dobu, takéto pohyby neprekvapia. Samozrejme, každého, kto zainvestoval do akcií, teší obdobie rastu, pretože stúpa aj hodnota jeho majetku. Hodnotoví investori (akým je aj Warren Buffet) však pozerajú na prudký rast ceny akcií s rešpektom, pretože nie vždy pramení z vnútornej hodnoty spoločností a ekonomickej prosperity. Takýto “umelý” rast trhových cien je síce z krátkodobého hľadiska príležitosťou ku špekulácii a môže investorovi priniesť slušný výnos, z dlhodobého hľadiska však na trhoch dochádza ku korekciám.

Čo však, ak akciové trhy klesajú? Kľúčom k úspechu je konzistencia a chladná hlava. Zatiaľ, čo neskúsení investori v dobe neistoty svoje aktíva predávajú (a to väčšinou pod cenu), tí skúsenejší čakajú, alebo nakupujú. Z histórie totiž vyplýva, že akciový trh má pomerne dobrú regeneračnú schopnosť. Ak sa teda budete držať svojho stredno-až-dlhodobého investičného plánu, v konečnom dôsledku na poklese trhov zarobíte. Ako je to možné? Jednoducho – nakupujete v zľave, čo pre vás v budúcnosti znamená väčší potenciál rastu.

Najlepšia príležitosť investovať už bola?

Pri investovaní do akcií, ako aj pri iných investíciách, treba na hodnotu aktíva vždy pozerať v kontexte časového horizontu. To, že hodnota aktíva už dosiahla v krátkodobom horizonte svoje minimum, nutne neznamená premárnenú príležitosť.

Stačí sa pozrieť na historické dáta. Za posledné storočie trval priemerný medvedí trh 1,4 roka s kumulatívnou stratou -41%. Priemerný býčí trh, teda dlhodobý rast akciových indexov, však trval 9 rokov, s kumulatívnym nárastom 480%. Jednoducho povedané, z dlhodobého hľadiska akciový trh vždy prekonal svoje predchádzajúce maximá, a to skutočne signifikantne.

Ak sa teda rozhodnete investovať dlhodobo a systematicky, vstúpiť na trh je vhodné kedykoľvek. Pokiaľ však vystihnete situáciu a svoju prvú investíciu uskutočníte v čase poklesu trhu, v konečnom dôsledku si prilepšíte. Je teda vhodný čas na začiatok investovania, alebo na nákup viac aktív?

Čo očakávať od budúcich mesiacov?

Špekulovať o budúcnosti nebudeme, ale ak plánujete svoj majetok budovať dlhodobo, tak áno. Aby sme ale neodpovedali príliš diplomaticky – akciové trhy sú po medvedích týždňoch stále dostatočne nízko. Je teda ideálna príležitosť vstúpiť na trh, alebo dokúpiť aktíva, ak už investujete.

Na záver je dôležité dodať, že ideálnym nástrojom na investovanie do akciových trhov sú ETF fondy, ktoré spomínané akciové indexy presne kopírujú. V prípade záujmu o systematické alebo jednorazové investovanie so stratégiou zodpovedajúcou vašim požiadavkám nás neváhajte kontaktovať. Naši odborníci radi zodpovedia vaše otázky.

Zdroje: CBSNews, Yahoo Finance, Forbes, Finreport, Index SME, spglobal.com

Titulná fotka: Aditya Vyas, Unsplash

Návod na investovanie v čase neistoty a zmien.

Návod na investovanie v čase neistoty a zmien.

Sme svedkami vojny na Ukrajine, ktorá vystriedala strach z pandémie koronavírusu. Ak by sme chceli opísať geopolitické, spoločenské a ekonomické dianie za posledné roky, slovo stabilita by veľa krát nezaznelo. Napriek tomu sa tento článok nebude niesť v negativistickom duchu. Ak je reč o peniazoch a investovaní, kde dnes hľadať istotu?

Vojna a akciový trh.

Ukrajina čelí vojnovému útoku zo strany Ruska, aký od Druhej svetovej vojny v našej blízkosti nemá obdoby. Investori sa snažia identifikovať, či ide z ekonomického pohľadu o celosvetový problém, alebo nie.

Americké akciové indexy zahŕňajúce väčšinu trhovej kapitalizácie zaznamenali poklesy. S&P 500 od decembra minulého roku klesol o 10%, čo je ale v dobe veľkej inflácie, vojnového konfliktu a rastúcich sadzieb Fedu menej, ako sme očakávali. Podobne sú na tom aj európske indexy. Takéto poklesy však nie sú ničím novým a zvyčajne nemajú dlhé trvanie.

Nie prekvapením, že oveľa horšie je na tom práve ruská ekonomika. Lukoil, Sberbank či Gazprom, klesli o 80-90%. Obyvatelia Ruska, ale aj Ukrajinci prejavili zvýšený záujem o kryptomeny, čo je vzhľadom na nejasnú budúcnosť krajín a ich mien pochopiteľné.

Rastúce ceny komodít nie sú žiadnym prekvapením.

Z historického pohľadu je rast cien drahých kovov, komodít a iných konzervatívnych aktív v čase krízy normálny. Ľudia a firmy sa boja o svoj majetok a tak robia v portfóliách zmeny za cieľom zníženia rizika. Inak to nie je ani v posledných dňoch.

Odborníci však odporúčajú sledovať dlhodobý výnos komodít, ktorý je v porovnaní s akciovým trhom len čiastkový. Aj v najbližšej dobe pravdepodobne môžeme očakávať nárast hodnoty zlata či iných drahých kovov a pokles cien akcií, ide však iba o dočasný stav, ktorý nie je dlhodobo udržateľný.

Inak to nie je ani pri rope, zemnom plyne či obilí, ktoré dnes považujeme skôr za špekulatívnu investíciu, keďže práve tieto aktíva veľmi citlivo reagujú na situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Neistota, vysoká inflácia a budovanie majetku

 

 

Na grafre vyššie môžeme vidieť, že akciový trh sa od roku 2009 dokázal vysporiadať s akoukoľvek situáciou, ktorá mohla pre nejedného investora predstavovať impulz na predaj svojich aktív. Strach a neistota z vojny je pre investorov nakupujúcich konkrétne akciové tituly opodstatnená, zvlášť pre tých, ktorý držia rizikové či menej stabilné akcie.

Keď je však reč o pasívnom investovaní do indexov, ktoré kopírujú ekonomiku, a váhy jednotlivých spoločností v indexe sa dynamicky menia, panika z krízy nie je z dlhodobého hľadiska opodstatnená.

Správny čas na začiatok investovania?

Množstvo klientov nám pokladá otázku, kedy je najlepší čas začať investovať. Ak ceny akcií klesajú, zaujíma ich, či ešte čakať s nákupom, a naopak, keď stúpajú, pýtajú sa, či už je na uzatvorenie obchodu neskoro. Tieto otázky sú však namieste len v prípade, že sa zaujímate o nákup jednotlivých spoločností a svoje portfólio aktívne spravujete.

Pasívne investovanie a dlhodobé budovanie majetku totižto stojí na inej filozofii. Podstatou je systematické investovanie do trhu či odvetvia ako takého, počas investičného horizontu, v ktorom niekoľkokrát dôjde k prepadom, ale aj nárastom cien. Výsledkom je teda postupné zhodnocovanie majetku poháňané zloženým úročením. V dobe prepadu nakupujete v „zľave“, zatiaľ čo pri raste trhu rastie aj hodnota vášho majetku.

V princípe ide o to, že ekonomika a akciové trhy majú z dlhodobého hľadiska vždy rastúci trend, a moment, v ktorom naň naskočíte, je z perspektívy dekády a viac skutočne zanedbateľný. Na otázku, kedy je najlepší čas začať investovať tak odpovedáme, že práve teraz.

Na záver by sme vám teda chceli v investovaní odporučiť len jedinú stratégiu, ktorou je konzistencia. Na svete zatiaľ nenastala kríza, z ktorej by sa trhy nespamätali.

Zdroje: Index SME, Denník E, TREND

Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás!
Ponúkame vám bezplatnú konzultáciu s jedným z našich investičných špecialistov.

Fyzické zlato: Praktické dôvody, prečo ho mať vo svojom portfóliu.

Fyzické zlato: Praktické dôvody, prečo ho mať vo svojom portfóliu.

V dnešnom článku sa budeme venovať fyzickému zlatu a jeho významu pre štruktúru vášho majetku. Pozrieme sa na to, akú úlohu by malo zastávať vo vašom portfóliu, akú časť bohatstva v ňom držať ale tiež na to, čo očakávať od vlastníctva tohto drahého kovu.

Prečo zlato vnímame nesprávne?

Množstvo ľudí považuje zlato za klasické investičné aktívum. Tento pohľad je pochopiteľný – zainvestujete do neho a s veľkou pravdepodobnosťou ho budete môcť v budúcnosti zameniť za viac peňazí. Ak je však práve toto vašou motiváciou pre nákup zlata, budeme vás musieť sklamať – s vašimi peniazmi nezaobchádzate správne. Dôvod je jednoduchý – z pohľadu profitu nie je zlato najšikovnejším riešením. Jeho vlastníctvo však prináša iné benefity, vďaka ktorým je medzi ľuďmi obľúbené od nepamäti. Aj v modernej dobe má držanie zlata pre mnohých investorov význam, aj keď sa od iných typov investícií výrazne líši.

Poistka na horšie časy.

Motivácia na nákup fyzického zlata by teda mala prameniť inde, ako vo vízii profitu. Práve fakt, že zlato je už dnes pre individuálnych investorov skôr alternatívnou investíciou je jeho veľkým benefitom. V čase kríz, teda v dobe, keď akciové trhy dosahujú minimá, má hodnota zlata tendenciu rásť, pretože strach zo straty majetku investorov motivuje ku nákupu bezpečných aktív. Častokrát sa teda utiekajú ku zlatu. Jeho hodnota je totiž vnútorná. Zatiaľ, čo centrálne banky tlačia peniaze, ktoré pomerne rýchlo strácajú hodnotu a na vývoj akciových trhov vplýva nespočetné množstvo vonkajších faktorov je zlato stále tým istým kovom, ktorého je na svete obmedzené množstvo a jeho ťažba sa spomaľuje. Hovoriť o zlate ako o protiklade k iným investíciám by bolo pravdepodobne prehnané. Môžeme ho však považovať za poistku, teda za niečo, čo má iné vlastnosti ako zvyšok nášho majetku a investičného portfólia. Argumentom v prospech držania zlata je aj jeho história. Od nepamäti bolo nositeľom hodnoty a nič nenasvedčuje tomu, že raz by sme ním mali pohŕdať. V neposlednom rade je dôležité spomenúť aj akúsi nezávislosť zlata ako nositeľa hodnoty. Nezáleží, v akej časti sveta sa nachádzate, či aká mena sa v danom štáte používa – zlato zostáva zlatom. Pre niekoho môže byť zaujímavé, že ho môžete vlastniť aj diskrétne. Anonymne, bez akýchkoľvek záznamov. Do akej miery je tento fakt pre vás rozhodujúci necháme na vás.

Medzigeneračné bohatstvo.

Zlato je vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam odolné proti starnutiu. Na rozdiel od iných komodít, ktoré sa opotrebovávajú, míňajú alebo sa vôbec nedajú dlhodobo uskladniť teda ponúka značnú výhodu. Rovnako je to aj s jeho hodnotou. Tú nedeterminujú bankári ani politici, ale práve jeho obmedzená zásoba na zemi. Je pre to ideálnym nositeľom medzigeneračného bohatstva. Garantujeme vám, že ak svojmu pravnukovi zanecháte zlatú tehličku, bude vám vďačný.

Tak koľko?

Asi vás neprekvapíme, ak povieme, že na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý investor má inú toleranciu voči riziku a tiež iné očakávania ziskov. Niekoho cieľom je majetok aktívne budovať, iný chce mať istotu, že z jeho bohatstva budú môcť benefitovať aj nasledujúce generácie. Vo všeobecnosti však odporúčame mať v zlate 5-15% svojho majetku, v závislosti od vašich cieľov a preferencií.

Ako to vyzerá v praxi?

Obrovská výhoda, ale zároveň drobná nevýhoda fyzického zlata je už v jeho názve. Reálne ho vlastníte, musíte ho teda uschovať, ideálne tak, aby ste mohli v noci kľudne spávať. Jednou z možností je platiť si za úschovu v banke. Takáto úschova sa však oplatí až pri väčšom množstve. Logicky, ak vlastníte zlato v hodnote 1000 eur a za úschovu ročne zaplatíte aj 200 eur, budete v strate. Takúto úschovu teda odporúčame skôr ľuďom, ktorých majetok v zlate sa pohybuje aspoň v desaťtisícoch.

Ak máte záujem o bezplatnú konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Pomôžme vám zanalyzovať vaše portfólio a pozrieme sa, či má nákup zlata pre vás význam.