Čo nás ešte čaká v roku 2023 z pohľadu investičných príležitostí?

14. apríla 2023

Na začiatku každého roka si prajeme, aby vo všetkých ohľadoch bol lepší ako ten predchádzajúci. Neistota a pochybnosti, ktoré v posledných mesiacoch nastali, zapríčinilo, že nasledujúci ekonomický vývoj krajiny vnímame pesimisticky. Kapitálové trhy v posledných mesiacoch zažívali najhoršie obdobie od roku 1939. Ako sa budú ďalej vyvíjať akciové trhy? Dá sa stále veriť realitám? Dokážu centrálne banky zastabilizovať rast inflácie a podarí sa im dosiahnuť cieľ 2 %-nej inflácie? Bude sa dať vyhnúť recesií?

Uplynulý rok 2022 bol z každého ohľadu náročný. Vojna na Ukrajine, prudký nárast cien, znižovanie životnej úrovne obyvateľstva a v neposlednom rade ceny energií negatívne ovplyvňovali vývoj v rámci kapitálových trhov. Tieto všetky udalosti nekompromisne zmenili pohľad na investičný svet.

Ako sa bude vyvíjať rok 2023? Dostaneme sa do recesie?

Po úspešných rokoch bol rok 2022 historicky najhorší pre investorov na kapitálových trhoch. Korekcia bola spôsobená hlavne neočakávanými udalosťami, ktoré sa niesli počas celého uplynulého roka a najvýraznejší vplyv na tom zanechala inflácia. Málokto očakával, že miera inflácie dosiahne na Slovensku viac ako 15 %. O to väčší šok to bol pre trhy, ktoré boli zvyknuté na nízku mieru inflácie. Centrálne banky tiež museli vynaložiť veľa úsilia na zastabilizovanie inflácie v podobe výrazného nárastu úrokových sadzieb.

Zdroj: Eurostat. Index HICP

Z prvotného šoku sa trhy zotavili, a očakáva sa, že rok 2023 sa bude niesť v znamení stagnácie a spomaľovaniu ekonomiky. Možnosť recesie je v rámci Európy omnoho vyššia ako v USA, čo bude mať za následok predovšetkým energetická kríza. V tomto prípade ECB bude musieť navýšiť úroky, aby sa zabezpečilo znižovanie inflácie. Okrem toho, oproti americkým trhom ECB musí zohľadňovať aj ekonomické rozdiely v rámci členských štátov EÚ od štruktúry ekonomiky až po výšku verejného dlhu.

V tomto duchu ECB spolu s americkým FED-om znížili odhad reálneho rastu HDP a pripravujú sa aj na vyššiu nezamestnanosť. Globálny nárast nezamestnanosti spôsobuje, že ceny rastú rýchlejšie ako príjmy, čo má za následok znižovanie životnej úrovne obyvateľstva. Fakt, že sa spomalí globálny nárast ekonomiky v roku 2023, prinúti ľudí akceptovať aj slabšie platené pracovné pozície, kde z nižších príjmov si svoju časť bude odkrajovať inflácia.

Centrálne banky sa budú snažiť znižovať mieru inflácie

Takisto ako v uplynulom roku, aj v roku 2023 sa centrálne banky budú usilovať o znižovanie inflácie, za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa 2 %. Očakáva sa, že rast cien v USA vyvrcholí hlavne v prvej polovici roka a postupne sa začne pribrzďovať. Ak sa v USA podarí udržať ceny na súčasných úrovniach, v polovici roka 2023 by sa mohla miera inflácie priblížiť k očakávanému cieľu. Dopomôcť by tomu malo uťahovanie menovej politiky a zvýšenie úrokových sadzieb na úroveň okolo 5 %. V rámci eurozóny sa očakáva pozitívny efekt reštriktívnej menovej politiky v druhej polovici roka 2023, kedy by sa ECB mohla priblížiť k svojmu cieľu inflácie.

Ako sa bude vyvíjať akciový trh? Ako je na tom realitné portfólio?

Nakoľko najväčšie americké akciové indexy zaznamenali pokles, tieto poklesy častokrát nemajú dlhé trvanie. V nadchádzajúcich mesiacoch pri očakávanej recesií v stave vysokej volatility môže nastať prepad. Pri investíciách do akcií je však veľmi dôležitý časový horizont. Z dlhodobého hľadiska však akciový trh vždy prekonal svoje maximum. Čo sa týka realitných fondov, inflácia v tomto prípade môže zohrať aj pozitívnu úlohu, nakoľko nájomné zmluvy obsahujú inflačnú doložku.

Nakoľko v roku 2023 bude naďalej pretrvávať vysoká inflácia, automaticky globálny rast HDP sa bude spomaľovať a centrálne banky budú stále držať úrokové sadzby na vysokej úrovni. Čo sa týka akciových trhov, vysoká volatilita umožní investorom nakupovať indexy alebo akcie za „nižšiu“ cenu, čo z dlhodobého pohľadu je najlepšia stratégia.

Zdroj: Index S&P 500, S&P Global

Oplatí sa investovať v roku 2023?

Posledný rok bol charakteristický vysokou volatilitou na akciových trhoch a medvedím trendom. V tomto prípade neexistuje žiadna univerzálna odpoveď. Pravidlá pre úspešné investovanie aj v búrlivých časoch je hlavne trpezlivosť, diverzifikácia rizika a dostatok informácií.

Stále však zostáva jasnou voľbou pasívne investovanie do indexov, ktoré z dlhodobého hľadiska majú stále rastúci charakter. Kolísavosť ceny pozitívne ovplyvňuje konečný výsledok a zložený úrok v priebehu dekád výrazne zhodnotí majetok. Dobrou voľbou stále zostávajú globálne indexy zamerané na rozvinuté trhy.

V poslednom čase sa rozšíril trend aj o investovanie do realít. Dopyt o realitné portfólia neohrozil konflikt na Ukrajine, ani kríza spojená s pandémiou Covid-19. Realitné fondy narastajú na popularite, keďže prostredníctvom nich investori vlastnia podiely v administratívnych budovách, priemyselných parkoch či obchodných centrách. Teda z dlhodobého hľadiska sú realitné fondy označované aj ako stabilný nástroj ochrany pred infláciou, keďže dosahujú stabilné výnosy.

Zdroj: Wood&Company. Hodnota akcie v realitnom fonde Wood&Comp

Výnosy z realitných fondov sa z dlhodobého časového horizontu nachádzajú nad úrovňou inflácie. Toto dokazuje aj fakt, že od prepuknutia pandémie sa objem aktív v realitných fondoch zvýšil o viac ako 54 %.

Zdroj: Wood&Company. Vývoj realitných fondov

Alternatívou posledných dní v oblasti investícií sa stáva aj zlato, nakoľko sa jeho cena vyšplhala na šesťmesačné maximum. Záujem o zlato vyvolal aj krach amerických bánk, preto sa zlato stalo bezpečnou alternatívou investorov. Aj keď investície do zlata predstavujú jednak dobrú alternatívu, treba si uvedomiť, že na rozdiel od akcií neprináša investorom pravidelný výnos v podobe dividend. Preto by zlato mal byť ako doplnok k iným investíciám. Aj jeden z najúspešnejších investorov Warren Buffett odporúča mať vo svojom investičnom portfóliu maximálne do 5 %.

Zdroj: Kurzy.sk, Aktuálna cena zlata

Keď sme už pri odporúčaniach najväčších investorov, dôležité je mať v investíciách tú správnu disciplínu a trpezlivosť. Na záver odporúčame, že investovať sa oplatí vždy a nikdy nie je nesprávny čas na to, aby ste si začali budovať svoj vlastný kapitál.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.