Financovanie vlastného bývania pre cudzincov

Financovanie vlastného bývania pre cudzincov

Rozmýšľate o tom, že by ste sa na Slovensku usadili? Potrebujete vziať od banky hypotekárny úver na bývanie? Chcete znížiť úrokovú sadzbu na svojej hypotéke? Neviete ako to funguje? Máme riešenia. Ste na správnej adrese! 

Phinance Slovensko má licenciu na poskytovanie úverových produktov a má dlhoročnú úspešnú tradíciu v tejto oblasti.

Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky a dobré vzťahy so susednými štátmi, je prirodzené, že na Slovensku pracuje stále viac cudzincov. Mnohí z nich sa tu usadia a riešia otázku vlastného bývanie. Aké sú ich možnosti?

Podmienky na získanie hypotéky pre cudzincov sú celkom prísne. Banky dané kritéria stanovujú individuálne a sú medzi nimi veľké rozdiely. Naopak pri znižovaní úrokových sadzieb na existujúcich úveroch je proces omnoho jednoduchší. Stačí Vám na to jedno stretnutie.

Existuje ale niekoľko parametrov, ktoré vplývajú na podmienky financovania:

• krajina pôvodu
• druh pobytu na území Slovenskej republiky
• krajina pôvodu príjmu a výška príjmu
• LTV (loan to value)

Krajina pôvodu

Banky rozlišujú vo svojich interných predpisoch, či sa jedná o občana EÚ, mimo EÚ, alebo tzv. rizikové krajiny. Podmienky pre získanie hypotéky sú jednoduchšie pre občanov EÚ, ako pre občanov ostatných krajín.

Druh pobytu

Ak hovoríme o občanovi jednej z krajín EÚ, je výhodou, ak má prechodný alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike. Občan EÚ má možnosť kedykoľvek požiadať o prechodný pobyt v hociktorej krajine EÚ.

V prípade tretích krajín je výhodou, ak cudzinec žije na území Slovenskej republiky dlhší čas a má už trvalý pobyt. Pri prechodných pobytov je získanie hypotéky komplikovanejšie, ale nie nemožné. Veľa našich klientov prešlo procesom úspešne.

Príjem

Pre osobu, ktorá sa prisťahovala na Slovensko a väčšina príjmov pochádza zo Slovenskej republiky, hovoríme o idealnom prípade. Ďalšou podmienkou je pôvod príjmov, a to, či pochádzajú z pracovnej činnosti ako zamestnanec alebo živnostník (SZČO).

V prípade zamestnaneckého pomeru na dobu neurčitú banka predpokladá, že klient má pravidelný príjem a bude spoľahlivý pri splacaní. V prípade živnostníka, je to trochu zložitejšie. Dokladovať sa musí minimálna dobu podnikania stanovená bankou ako aj daňové priznania a potvrdenia z daňového úradu. Ak človek podniká a vlastní S.R.O. alebo A.S. banka vie akceptovať určité percento z obratov firmy ako príjem. Výška dokladovaných príjmov priamo vplýva na výšku požadovaného úveru.

LTV

Banka cudzincom väčšinou poskytne maximálne 80 % z hodnoty založnej nehnutelnosti. Znamená to, že klient musí mať našetrených aspoň 20 % vlastných zdrojov, čo pri aktuálnych cenách nehnuteľností môže predstavovať aj niekoľko desiatok tisíc eur. Existujú možnosti, ako si klient môže chýbajúce vlastné zdroje dofinancovať. Každá banka má svoje vlastné pravidlá, preto je dobré sa vedieť orientovať v týchto výnimkách.

Riešenie

Naša spoločnosť vybavuje hypotekárne úvery s maximálnou profesionalitou a rentabilitou pre klienta. Veľa našich klientov už býva vo vlastnom bývaní vďaka našim službám. Celý proces vybavovania hypotéky vedia vybaviť za Vás naši hypotekárni špecialisti, ktorí spolupracujú so skúsenými bankármi na Slovensku. Nemusíte chodiť do bánk ani na úrady, všetko vybavíme za Vás. Obrovskou výhodou teraz je, že konzultácia je zdarma.

V prípade, že premýšľate nad kúpou vlastnej nehnuteľnosti alebo chcete znížiť úrok na svojom úvere, neváhajte kontaktovať odborníkov na telefónnom čísle 0917 628 005,  alebo na adrese office@phinance.sk. Pripravíme Vám presný plán šitý na mieru ako sa prichystať na vlastné bývanie.

Zvýšte šance na dosiahnutie svojho cieľa.

Tím Phinance Slovensko

Nižšie hypotéky pre ľudí nad 40 rokov nás čakajú až od nového roka.

Nižšie hypotéky pre ľudí nad 40 rokov nás čakajú až od nového roka.

Krátenie hypoték pre ľudí po štyridsiatke pôvodne malo platiť od októbra tohto roka. Komerčné banky sa však na zmenu pravidiel nestihnú pripraviť. NBS bankám vyhovela – nové obmedzenie tak začne platiť až od januára 2023.

Pred časom sme písali o novom obmedzení, ktoré sa bude týkať pravidiel poskytovania hypotekárnych úverov pre ľudí po štyridsiatke. Národná banka Slovenska tak reaguje na aktuálny trend hypotekárnych úverov  – každý druhý poskytnutý úver budú dlžníci splácať aj na dôchodku (minimálne jeden z partnerov, ak ide o hypotéku so spoludlžníkom). Na tento fakt upozornila vo svojom reporte o finančnej stabilite.

 Nová generácia šedivých dlžníkov sa formuje najmä kvôli rastúcim cenám nehnuteľností. Mladí ľudia si vzhľadom na príjem v mnohých prípadoch nemôžu dovoliť vlastné bývanie, alebo nespĺňajú podmienky na čerpanie hypotekárneho úveru.

Prečo Národná banka Slovenska koná?

Po dosiahnutí dôchodkového veku výrazne klesá príjem a s ním aj schopnosť splácať úvery. Zvyšuje sa tiež riziko rôznych ochorení a s nimi spojených nákladov na liečbu. To je problém, najmä vzhľadom na nízke úspory. Znepokojujúcou štatistikou je v tomto smere predovšetkým veľmi nízka schopnosť Slovákov budovať majetok s rastúcim vekom.

Čo to znamená? Zatiaľ čo priemerný Európan pred päťdesiatkou splatí úvery a začne investovať či sporiť, u Slovákov je tento trend len veľmi mierny. Problémom nie je iba nízky pomer finančného majetku ku príjmom, ale taktiež neschopnosť vysporiadať sa so záväzkami a vytvoriť si akúsi finančnú stabilitu pred dosiahnutím dôchodkového veku. NBS teda mení pravidlá v snahe zabrániť neschopnosti splácať záväzky po dosiahnutí dôchodkového veku.

Komerčné banky chceli obmedzenie zmierniť

Niektoré banky aktuálne poskytujú úvery len do 65 rokov, iné však aj do 75. Ľudia totiž vzhľadom na príjem a povolené celkové zadĺženie často nemajú inú možnosť, ako si rozložiť splátky aj do dôchodkového veku. Slovenská banková asociácia v pripomienkovaní argumentovala, že dôchodcom sa mení štruktúra príjmov a výdavkov. Napríklad, nemajú zodpovednosť za nezaopatrené deti, zatiaľ čo v pri uzatváraní úveru ju ešte mohli mať. Vzhľadom k tomu chceli model krátenia hypotekárnych úverov posunúť až k hranici 46 rokov. NBS však túto požiadavku neakceptovala.

Aké obmedzenia platia teraz a čo sa zmení?

Nové obmedzenie sa týka parametra DTI (debt to income). Ide o pomer celkového dlhu žiadateľa, vrátane spotrebných úverov či kreditných kariet k jeho čistému ročnému príjmu. Národná banka týmto parametrom chráni dlžníkov, ale aj komerčné banky, pred neschopnosťou splácať záväzky. V súčasnosti platí, že komerčná banka môže žiadateľovi schváliť hypotekárny úver maximálne do výšky 8-násobného čistého ročného príjmu (DTI 8). Vo výnimočných prípadoch banky schvália obmedzenému množstvu bonitných klientov aj úver do 9-násobku príjmu.

Nové obmedzenie znižuje DTI o 0,25 s každým rokom po štyridsiatke. Napríklad, ak o hypotéku požiada 50 ročný žiadateľ s čistým mesačným príjmom 1000€, banka mu bude môcť poskytnúť maximálne 66 000€ (1000 x 12 x 5,5). Ak by v rovnakom prípade išlo o žiadateľa do 40 rokov, mohol by dostať úver až vo výške 96 000€. Ak sa bude jednať o žiadosť so spolužiadateľom, banka vypočíta DTI pre každého zvlášť a výslednú sumu spočíta.

 

Nové obmedzenie sa bude podľa Národnej banky týkať približne jedného z dvadsiatich, úverov, pričom sa budú v priemere krátiť o 15%. Žiadateľov mladších ako 40 rokov (vrátane) sa krátenie nebude týkať vôbec a obmedzenie sa nedotkne ani spotrebných úverov. NBS tvrdí, že tento krok nebude mať výrazný vplyv na hypotekárny trh. Má ísť o preventívne opatrenie, ktorého cieľom je regulácia dlhu ľudí v dôchodkovom veku – nie obmedzovanie spotrebiteľa.

Odporúčanie na záver

Pri vysokých cenách bývania je často natiahnutie splátok do dôchodkového veku jediným možným riešením. Ideálne je teda mesačne platiť čo najmenej (pri zachovaní rovnakého počtu splátok), čo je možné vďaka servisu nezávislého hypošpecialistu. Ten zaručí, že budete mať dlhodobo najnižšiu úrokovú sadzbu a vzhľadom na vašu situáciu najvýhodnejšie podmienky.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Zdroje: NBS, Pravda, Finreport, Index SME, Denník E

Máte svoje životné poistenie nastavené správne?

Máte svoje životné poistenie nastavené správne?

Správne nastavené životné poistenie je rovnako dôležité ako samotný fakt, že poistenie máte. Ak túto oblasť zanedbáte, môžete čeliť celému zoznamu nepríjemných situácií, akými je napríklad krátenie poistného plnenia, v horšom prípade aj odstup od zmluvy zo strany poisťovne. V tomto článku sa pozrieme na životné poistenie v kontexte zdravia klienta. Vysvetlíme, ako funguje predchorobie a predbežné ocenenie zdravotného stavu. Posvietime si na to, čo od vás poisťovňa môže vyžadovať, ale aj na to, aký je správny postup uzatvárania životnej poistky v kontexte zdravia.

Ako vplýva zdravotný stav na životné poistenie?

Všetky poisťovne spája jednoduchý princíp – musia byť schopné dodržiavať poistné plnenie, a to v akejkoľvek situácii. Aby to bolo možné, je pri vytváraní podmienok poistnej zmluvy potrebné vziať do úvahy rizikový profil každého klienta.

Pri uzatváraní životného poistenia teda poisťovňu zaujíma, aký je váš skutočný zdravotný stav – aký životný štýl vediete, či máte diagnostikované ochorenie, poprípade to, či ste v minulosti utrpeli serióznejšie úrazy. Na prešetrenie zdravotného stavu poisťovni slúži zdravotný dotazník. Pri jeho vyplňovaní je veľmi dôležité odpovedať pravdivo. Okrem toho, že je pravdivosť odpovedí vymedzená aj legálne, konkrétne paragrafom 793 Občianskeho zákonníka, nezamlčať fakty, či neprilepšovať realitu by malo byť aj vo vašom osobnom záujme.

V prípade vzniku poistnej udalosti má totiž poisťovňa právo nazrieť do vašej zdravotnej karty ako u všeobecného lekára, tak aj do elektronickej karty vedenej v zdravotnej poisťovni. Ak by ste v dotazníku zamlčali niektoré podstatné fakty, poisťovňa vám nemusí vyplatiť plnú sumu uvedenú v zmluve, alebo dokonca môže celú zmluvu stornovať.

Predchorobie – diagnózy, na ktoré sa vaše poistenie nevzťahuje

Poistné plnenie sa viaže iba na diagnózy, ktoré vzniknú až po uzatvorení poistky. Ak napríklad klient  trpí kardiovaskulárnym ochorením, riziko, že nastane poistná udalosť, je oveľa vyššie ako pri zdravom klientovi. Ochorenia a diagnózy, ktoré si so sebou klient nesie pred uzatvorením poistenia, sa označujú pojmom predchorobie. Poisťovňa môže odmietnuť poistné udalosti, ktoré súvisia s týmito diagnózami – nemusí nastať poistné plnenie.

Existuje „správny“ postup?

Áno. Aj keď je obšírnejší (vzhľadom na kroky, ktoré treba podniknúť), vo finále pre klienta predstavuje veľký benefit. Ide o predbežné ocenenie zdravotného stavu – ideálny a najtransparentnejší spôsob, vďaka ktorému žiadateľ hneď vie, na čom je. Vďaka tomuto spôsobu je možné predísť spomínaným nepríjemným prekvapeniam.

Postup je nasledovný: Poisťovni sa odovzdajú lekárske správy, vyplnený zdravotný dotazník a rozsah, v akom sa chce klient poistiť. Tá následne zašle výsledok, v ktorom sa žiadateľ presne dočíta, za akých podmienok a v akom rozsahu s ním poisťovňa uzatvorí zmluvu. V ideálnom prípade pôjde o poistenie v plnom rozsahu bez cenovej prirážky, čo sa však nepošťastí ani polovici budúcich poistencov. Ďalšími možnosťami, na základe zdravotnej situácie klienta, je už spomínaná cenová prirážka, v horšom prípade vylúčenie konkrétnych diagnóz až nepoistiteľnosť žiadateľa.

Ďalším benefitom predbežného ocenenia zdravotného stavu je fakt, že žiadateľ získa odpoveď na otázku, v ktorej poisťovni je vzhľadom na jeho situáciu poistka najvýhodnejšia.

Jednotlivé poisťovne majú rozličné prístupy v súvislosti s oceňovaním zdravotného stavu. Zatiaľ, čo v jednej poisťovni môžete pri danej diagnóze dostať výluku z poistenia, v inej by tú istú situáciu riešili iba cenovou prirážkou a poistným krytím. V praxi sme vďaka predbežnému oceneniu schopní pre klientov hľadať najvýhodnejšie možnosti, ale tiež nakombinovať riešenie na mieru.

Druhým spôsobom je uzatvorenie zmluvy so zdravotným dotazníkom klienta, ale s tzv. následným oceňovaním zdravotného stavu. Ak bude poisťovňa pri tomto postupe potrebovať zo strany žiadateľa ďaľšie dokumenty, vystaví intervenciu poistnej zmluvy. V tej klienta informuje o jej požiadavkách, na ktorých splnenie má klient vymedzený čas niekoľkých mesiacov. Nesplnenie tohoto časového intervalu znamená zaniknutie zmluvy a vrátenie poistného. Ak klient termín dodrží, poistná zmluva môže byť uzatvorená spôsobom, akým sme popisovali vyššie. Možnosť následného oceňovania zdravotného stavu odporúčame iba klientom s absolútne ideálnym zdravotným stavom. V opačnom prípade sa môže celý postup radikálne skomplikovať.

Chcete si byť istí? Spoľahnite sa na odborníka!

Oblasť životného poistenia je plná špecifických úskalí. Človek, ktorý nie je v tejto oblasti odborníkom, nemusí byť schopný porovnať a zvážiť všetky možnosti a vybrať si najlepšie riešenie. V horšom prípade môže úplne prísť o možnosť poistného plnenia, v lepšom prípade bude “iba” preplácať. Práve preto odporúčame uzatvorenie životného poistenia konzultovať s odborníkom. Ak si nie ste istí nastavením svojho poistenia, alebo ste túto problematiku doteraz neriešili vôbec, ponúkame vám možnosť bezplatnej konzultácie.

Vizuály: Canva, pexels.com

Poistenie práceneschopnosti v roku 2022? Kedy a komu sa oplatí?

Poistenie práceneschopnosti v roku 2022? Kedy a komu sa oplatí?

Vo februári 2022 bolo dočasne práceneschopných 5,86% Slovákov, pričom priemerná doba PN-ky dosiahla takmer 41 dní. V okresoch s vyššou priemernou mzdou čerpá nemocenské dávky podstatne menej ľudí (iba 2,4% v okrese Bratislava I.), zatiaľ čo v okrese Kysucké Nové mesto bol za sledované obdobie na PN-ke takmer každý desiaty človek. Dôvod je jednoduchý – nemocenské dávky sú pre ľudí s vyšším životným štandardom nedostačujúce. Riešením môže byť poistenie PN-ky. Neoplatí sa však každému.

Maximálne nemocenské v roku 2022 narástlo

Maximálna suma nemocenských dávok, ktorú vám Sociálna poisťovňa (prvých 10 dní zamestnávateľ) zaplatí, závisí od denného vymeriavacieho základu. V prípade, že ste celý predchádzajúci rok pôsobili v rovnakom zamestnaní, je váš vymeriavací základ vypočítný nasledovne:

(priemerná hrubá mesačná mzda * 12 mesiacov) / 365 dní

Prvých 10 dní PN-ky platí zamestnávateľ. 1. až 3. deň vám je to 25% z vymeriavacieho základu, 4.-10. deň ide už o 55%. Ak vaša pracovná neschopnosť trvá dlhšie, od 11 dňa máte nárok na nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne, rovnako v sume zodpovedajúcej 55% z denného vymeriavacieho základu.

Zlepšenie tento rok nastalo v prípade maximálneho denného nemocenského, ktoré narástlo zo 71,80 eur na 74,49 eur. V praxi to znamená, že pokiaľ by ste PN-ku čerpali 31 dní, dostanete najviac 1270,3 eura. Samozrejme, ide o zmenu k lepšiemu. Súčasne však o najvyššiu sumu, na ktorú máte nárok. Viac sa vám nedostane, bez ohľadu na to, koľko zarábate, alebo či splácate hypotéku.

Vyšší príjem znamená zásadnejšiu stratu.

Už zrejme tušíte, že problém budú mať práve  ľudia, ktorí zarábajú nadštandardne, akokoľvek paradoxne to znie. Strata ich príjmu je v prípade náhleho zranenia či choroby podstatne vyššia. Ak ich vysokým platom zodpovedá aj vyšší životný štandard, poprípade splácajú vysoké splátky hypotéky či leasingu, môžu sa dostať do problémov.

 

 

 

Poistenie pracovnej neschopnosti. Luxus alebo nevyhnutnosť?

Cieľom poistenia PN-ky je krytie životných nákladov v prípade zranenia či náhlej choroby. Dopĺňa tak nemocenské dávky, ktoré, ako sme spomínali, nie vždy stačia. Ide o pripoistenie k životnému poisteniu, ktoré ale nie je pre každého. Keď s klientom príde reč na poistenie PN-ky, odpoveď na otázku, či sa oplatí, nie je vždy jednoznačná. Do hry vstupuje množstvo faktorov.

Hlavným faktorom pri rozhodovaní, či platiť za toto pripoistenie, je vaša schopnosť prežiť z nemocenských dávok. Ak pre vás strata časti príjmu predstavuje problém, a to z akéhokoľvek dôvodu, jedným z riešení môže byť práve toto pripoistenie.

Dôležité je tiež to,  či máte viacero druhov príjmov alebo či máte vybudovanú železnú rezervu. V kontexte ponuky pripoistení je otázka poistenia PN-ky tiež dilemou, a klientom ju odporúčam v prípade, že majú vyriešené dôležitejšie pripoistenia vzhľadom na ich životnú situáciu.

Ďalším z faktorov je aj požadovaný komfort. Poistená osoba si si totiž dopraje v priemere až dvakrát dlhšiu dobu na doliečenie, ako nepoistená osoba.

Táto štatistika má pomerne vysokú výpovednú hodnotu a mala by vás zaujímať najmä v prípade, že máte tendenciu pracovať „cez mŕtvoly“, aj napriek tomu, že sa necítite dobre. Ak ste sa v tomto opise našli, poistenie PN-ky je pre vás vhodným riešením. Ak dočasne stratíte príjem  v dôsledku choroby či zranenia, budete spokojnejší a doprajete si regeneráciu a oddych, ktorý potrebujete.

Zhrnutie na záver

Čo si teda odniesť z tohoto článku? Oplatí sa priplácať si za poistenie pracovnej neschopnosti?

Vo všeobecnosti platí, že ak vaše výdavky nepresahujú čiastku, ktorú vám v prípade dočasnej straty príjmu pokryjú nemocenské dávky, poistenie PN-ky nepotrebujete. Ak sa pozrieme na toto pripoistenie v rámci štruktúry všetkých vašich pripoistení, je dobré o ňom začať premýšľať až v momente, kedy máte vyriešené všetky podstatnejšie záležitosti (smrť, invalidita, kritické ochorenia,…). Ak vo vašom rozpočte zostanú peniaze na poistku navyše, je načase začať riešiť pracovnú neschopnosť. Nie však naopak.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zdroj titulnej fotky: Canva

Nie ste si istí výberom pripoistení?

Ponúkame vám bezplatnú konzultáciu s jedným z našich odborníkov!

Ako na hypotéku a investovanie v čase rastúcej inflácie?

Ako na hypotéku a investovanie v čase rastúcej inflácie?

Pravdepodobne každý z nás pozoruje rastúce ceny tovarov a služieb. Medziročná inflácia dosiahla minulý mesiac hrozivých 10,4%, čo bolo pre mnohých dôvodom k zamysleniu, ako ochrániť svoj majetok pred strácaním hodnoty. Okrem toho, že si z výplaty môžeme dovoliť nakúpiť čoraz menej, sa situácia dotýka aj hypotekárneho trhu. Obdobie rekordne nízkych úrokových sadzieb sa skončilo a nahradil ho trend (zatiaľ) pomaly rastúcich úrokov.

 V dnešnom článku sa pozrieme na to, aké možnosti sa naskytujú v oblasti investovania, ale tiež na to, čo robiť v prípade, keď máte hypotéku, alebo ju blízkej dobe plánujete uzatvoriť. Ale pekne po poriadku.

S infláciou možno zatočiť jedine investovaním. Ako rozumne a dlhodobo zhodnocovať svoj majetok?

Investovanie sa aj kvôli rýchlemu zdražovaniu stáva čoraz dôležitejším, čo si vďakabohu začína uvedomovať čoraz viac ľudí. V princípe je to až banálne jednoduché. Rastúcu infláciu môžeme poraziť vďaka jednoduchej matematike – svoj majetok musíme investovať do aktív s výnosom vyšším, ako je miera inflácie.

Z historického hľadiska najefektívnejším spôsobom, ako dlhodobo vyhrávať nad infláciou, je práve investovanie do akciového trhu. Reč však nie je o stock pickingu, teda nákupe jednotlivých akciových titulov, ale o investovaní do trhu ako takého. To je možné vďaka akciovým indexom, ktoré prostredníctvom podielových fondov, a tiež vďaka stále populárnejším ETF fondom, môže nakupovať každý z nás, bez ohľadu na výšku majetku.

Stačí sa pozrieť  na americkú ekonomiku reprezentovanú najznámejším indexom S&P 500 za posledné dekády a porovnať ju s vývojom inflácie. Už na prvý pohľad je zrejmé, že v strednodobom a dlhodobom horizonte mal index pred infláciou vždy navrch, a nič nenaznačuje tomu, že by to malo byť v budúcnosti inak.

Zdroj: A Wealth of Common Sense

Práve tu je dôležité spomenúť benefity pravidelného a dlhodobého investovania do portfólia indexov, ktoré kopírujú ekonomiku. Väčšina zo známych indexov pokrýva väčšinu trhovej kapitalizácie, čo znamená, že vsádzate na ekonomický rast ako taký. Vyššia volatilita takýchto investícií je problémom iba vtedy, ak neplánujete investovať dlhodobo. Ak však chcete zhodnocovať svoj majetok v horizonte dekády a viac, neexistuje univerzálne efektívnejší spôsob, ako na to.

Má zmysel nakupovať komodity?

Rast cien drahých kovov, komodít a iných konzervatívnych aktív je v čase krízy normálny. Ľudia a firmy sa boja o svoj majetok a tak robia v portfóliách zmeny za cieľom zníženia rizika. Inak to nie je ani v posledných týždňoch. Odborníci však odporúčajú sledovať dlhodobý výnos komodít, ktorý je v porovnaní s akciovým trhom len čiastkový.

Nákup zlata a iných komodít za cieľom diverzifikácie portfólia teda zmysel dáva, a aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine nepochybujeme, že sa na takýchto aktívach dá aj zarobiť. Aj v najbližšej dobe pravdepodobne môžeme očakávať nárast hodnoty zlata a komodít, ide však iba o dočasný stav, ktorý nie je dlhodobo udržateľný. Investovanie do akciového trhu je tak proti inflácii oveľa účinnejšou zbraňou.

Zvyšovanie úrokov je brzdou inflácie, ktorú budeme potrebovať. Bestsellerom sa stávajú hypotéky s dlhou fixáciou.

Z ekonomického pohľadu je zvyšovanie úrokových sadzieb, ako na úrovni centrálnych bánk, tak aj medzi komerčnými bankami nástrojom, ako brzdiť infláciu. Keď sa požičiavanie peňazí stane drahším, spomalí sa aj zdražovanie peňazí, keďže sa stanú menej dostupnými. Je to jeden z viacerých dôvodov, prečo neočakávame, že zdražovanie úverov by sa malo v blízkej dobe spomaliť.

Niet divu, že hypotekárny trh sa teší veľkému objemu úverov, z ktorých podstatnú časť tvoria refinančné úvery ľudí, ktorí chcú využiť stále veľmi výhodné ponuky bánk. Bestsellerom sú úvery s dlhou dobou fixácie, ktoré zabezpečia, že aj napriek zvyšovaniu úrokov zostane ten váš nemenný na dostatočne dlhú dobu.

Nezáleží teda na tom, či už hypotéku máte, alebo ju len v blízkej dobe plánujete vziať – zafixovať si čo najnižší úrok na čo najdlhšiu dobu je v každom prípade rozumným riešením. Aktuálne ponuky bánk nájdete na rôznych platformách a porovnávačoch. O hypotékach v aktuálnej situácii sa viac dočítate v našom článku.

Stručné zhrnutie na záver

Aj keď z hľadiska financií nie je aktuálna situácia práve najšťastnejšia, netreba zúfať. Rozumným zachádzaním s financiami a dlhodobým  konzistentným investovaním je z historického hľadiska možné prekonať akúkoľvek krízu.

 Ak máte otázky ohľadom hypotéky či refinancovania, alebo chcete začať investovať, sme tu pre vás. Bezplatne zodpovieme na akékoľvek otázky a vybavíme za vás všetko potrebné.

Návod na investovanie v čase neistoty a zmien.

Návod na investovanie v čase neistoty a zmien.

Sme svedkami vojny na Ukrajine, ktorá vystriedala strach z pandémie koronavírusu. Ak by sme chceli opísať geopolitické, spoločenské a ekonomické dianie za posledné roky, slovo stabilita by veľa krát nezaznelo. Napriek tomu sa tento článok nebude niesť v negativistickom duchu. Ak je reč o peniazoch a investovaní, kde dnes hľadať istotu?

Vojna a akciový trh.

Ukrajina čelí vojnovému útoku zo strany Ruska, aký od Druhej svetovej vojny v našej blízkosti nemá obdoby. Investori sa snažia identifikovať, či ide z ekonomického pohľadu o celosvetový problém, alebo nie.

Americké akciové indexy zahŕňajúce väčšinu trhovej kapitalizácie zaznamenali poklesy. S&P 500 od decembra minulého roku klesol o 10%, čo je ale v dobe veľkej inflácie, vojnového konfliktu a rastúcich sadzieb Fedu menej, ako sme očakávali. Podobne sú na tom aj európske indexy. Takéto poklesy však nie sú ničím novým a zvyčajne nemajú dlhé trvanie.

Nie prekvapením, že oveľa horšie je na tom práve ruská ekonomika. Lukoil, Sberbank či Gazprom, klesli o 80-90%. Obyvatelia Ruska, ale aj Ukrajinci prejavili zvýšený záujem o kryptomeny, čo je vzhľadom na nejasnú budúcnosť krajín a ich mien pochopiteľné.

Rastúce ceny komodít nie sú žiadnym prekvapením.

Z historického pohľadu je rast cien drahých kovov, komodít a iných konzervatívnych aktív v čase krízy normálny. Ľudia a firmy sa boja o svoj majetok a tak robia v portfóliách zmeny za cieľom zníženia rizika. Inak to nie je ani v posledných dňoch.

Odborníci však odporúčajú sledovať dlhodobý výnos komodít, ktorý je v porovnaní s akciovým trhom len čiastkový. Aj v najbližšej dobe pravdepodobne môžeme očakávať nárast hodnoty zlata či iných drahých kovov a pokles cien akcií, ide však iba o dočasný stav, ktorý nie je dlhodobo udržateľný.

Inak to nie je ani pri rope, zemnom plyne či obilí, ktoré dnes považujeme skôr za špekulatívnu investíciu, keďže práve tieto aktíva veľmi citlivo reagujú na situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Neistota, vysoká inflácia a budovanie majetku

 

 

Na grafre vyššie môžeme vidieť, že akciový trh sa od roku 2009 dokázal vysporiadať s akoukoľvek situáciou, ktorá mohla pre nejedného investora predstavovať impulz na predaj svojich aktív. Strach a neistota z vojny je pre investorov nakupujúcich konkrétne akciové tituly opodstatnená, zvlášť pre tých, ktorý držia rizikové či menej stabilné akcie.

Keď je však reč o pasívnom investovaní do indexov, ktoré kopírujú ekonomiku, a váhy jednotlivých spoločností v indexe sa dynamicky menia, panika z krízy nie je z dlhodobého hľadiska opodstatnená.

Správny čas na začiatok investovania?

Množstvo klientov nám pokladá otázku, kedy je najlepší čas začať investovať. Ak ceny akcií klesajú, zaujíma ich, či ešte čakať s nákupom, a naopak, keď stúpajú, pýtajú sa, či už je na uzatvorenie obchodu neskoro. Tieto otázky sú však namieste len v prípade, že sa zaujímate o nákup jednotlivých spoločností a svoje portfólio aktívne spravujete.

Pasívne investovanie a dlhodobé budovanie majetku totižto stojí na inej filozofii. Podstatou je systematické investovanie do trhu či odvetvia ako takého, počas investičného horizontu, v ktorom niekoľkokrát dôjde k prepadom, ale aj nárastom cien. Výsledkom je teda postupné zhodnocovanie majetku poháňané zloženým úročením. V dobe prepadu nakupujete v „zľave“, zatiaľ čo pri raste trhu rastie aj hodnota vášho majetku.

V princípe ide o to, že ekonomika a akciové trhy majú z dlhodobého hľadiska vždy rastúci trend, a moment, v ktorom naň naskočíte, je z perspektívy dekády a viac skutočne zanedbateľný. Na otázku, kedy je najlepší čas začať investovať tak odpovedáme, že práve teraz.

Na záver by sme vám teda chceli v investovaní odporučiť len jedinú stratégiu, ktorou je konzistencia. Na svete zatiaľ nenastala kríza, z ktorej by sa trhy nespamätali.

Zdroje: Index SME, Denník E, TREND

Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás!
Ponúkame vám bezplatnú konzultáciu s jedným z našich investičných špecialistov.