Plánujete kúpiť chalupu? Financovanie môže byť problém.

21. mája 2021

Čoraz viac ľudí zvažuje kúpu chalupy či inej rekreačnej nehnuteľnosti. Prispela k tomu predovšetkým pandemická situácia, počas ktorej mnoho z nás pracovalo, študovalo a trávilo voľný čas výhradne doma. K financovaniu kúpy alebo rekonštrukcie rekreačných nehnuteľností však banky pristupujú prísnejšie, ako pri nehnuteľnostiach určených na celoročné bývanie. Na čo si treba dať pozor?

Zvýšený dopyt po chalupách tvoria najmä ľudia z väčších miest, ktorí hľadajú únik do prírody. Na druhej strane rastie aj ponuka. Množstvo ľudí sa počas minulého roka dostalo do nepriaznivej finančnej situácie, v dôsledku čoho boli nútení svoje chalupy predávať.

Najväčší záujem o kúpu rekreačných nehnuteľností bol zaznamenaný v jarných mesiacoch minulého roka. Situácií zodpovedajú aj čísla – za tri štvrtiny roka 2020 sa predalo viac chát a chalúp, ako za celý rok 2019.

Ako sa na financovanie rekreačných nehnuteľností pozerajú banky?

Aj keď je záujem o rekreačné nehnuteľnosti vysoký, banky nezaznamenali zvýšený počet úverov na ich financovanie.

„V porovnaní s obdobím pred vypuknutím pandémie a počas nej sme nezaznamenali vyšší podiel schválených úverových žiadostí na financovanie chát alebo iných rekreačných objektov,“ pre Index SME tvrdí hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Dopyt po financovaní chalúp či chát je dlhodobo nízky. Môžu za to predovšetkým prísne kritéria na schvaľovanie takýchto úverov. Banky prihliadajú predovšetkým na to, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza, či má k dispozícii inžinierske siete a spevnenú cestu, alebo sa nachádza v oblasti bez vybudovanej infraštruktúry. Podstatné je aj to, či takáto nehnuteľnosť umožňuje celoročné využívanie.

Je však dôležité povedať, že banky v tomto prípade posudzujú žiadosti individuálne.

Pokiaľ banke predložíte posudok, že chata spĺňa kritériá na celoročné bývanie, je možné, že vám schváli úver aj na 30 rokov. Zvyčajne je to však len zlomok z tejto doby splatnosti.

Pripravte sa na vysoké splátky.

Dôvodom je predovšetkým odporúčanie Národnej banky Slovenska. Banky od marca 2017 pristupujú k financovaniu chát prísnejšie. Ide o takzvané financovanie nadštandardných nehnuteľností, pričom doba splácania úveru je obmedzená na maximálne 8 rokov. Keďže doba splatnosti úveru je násobne nižšia ako pri väčšine nehnuteľností na bývanie, pripravte sa tiež na násobne vyššie mesačné splátky.

Okrem doby splatnosti banky obmedzili aj LTV, teda maximálne percento financovania. Zatiaľ čo bežné nehnuteľnosti banky financujú až do osemdesiatich percent ich hodnoty, pri chalupách a chatách je to iba šesťdesiat percent.

Znova však záleží na individuálnom posúdení. Ak ide o novšiu chatu s vybudovanými inžinierskymi sieťami, ktorá spĺňa atribúty nehnuteľnosti na trvalé bývanie, banka môže financovať aj väčšie percento z ceny nehnuteľnosti, nie však viac ako 70%.

Vo väčšine prípadov sú však skúsenosti opačné. Banky zvyknú ku žiadostiam pristupovať ešte prísnejšie. Pokiaľ ide o chatu, ktorá sa nachádza na samote, a teda nie je dostatočne chránená proti krádeži, banka vám úver nemusí poskytnúť vôbec. Problémom tiež bývajú chalupy v obci, ktoré sú postavené na pozemku patriacom viacerým spoluvlastníkom.

Aké sú teda možnosti financovania?

Ideálnym riešením je požiadať o bezúčelovú (americkú) hypotéku, ktorá je ručená inou nehnuteľnosťou na bývanie. Banky v takomto prípade pristupujú k žiadostiam benevolentnejšie, pretože úver je zabezpečený lepšie predateľnou nehnuteľnosťou.

Riešením tiež môže byť financovanie použitím vlastných peňazí v kombinácii so spotrebným úverom. Úroky na spotrebných úveroch sú však oveľa vyššie, často sa pohybujú na úrovni piatich percent a viac. Ich doba splatnosti je taktiež maximálne osem rokov. Výhodou však je, že spotrebný úver môžete splatiť kedykoľvek.

Ak teda zvažujete kúpu chalupy, odporúčame vám dať si pozor na jej technický stav, použité materiály, dostupnosť inžinierskych sietí, ale najmä na lokalitu, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Financovanie takejto nehnuteľnosti je spravidla náročnejšie. Neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov, ktorí vám radi bezplatne odpovedia na vaše otázky.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.