Prírodné katastrofy si nevyberajú. Je vaša nehnuteľnosť dostatočne poistená?

2. júla 2021

Na nedávne vyčíňanie počasia len pár kilometrov za českými hranicami sa nemohol dopredu pripraviť nikto. Tornádo na juhu Moravy bolo v rámci Európy najtragickejším od roku 2001. Podobnú živelnú katastrofu sme na našom území ešte nezažili, a aj keď dúfame, že sa podobný scenár nezopakuje, pri tempe klimatických zmien to nie je úplne vylúčené.

Poistenie majetku a živelné katastrofy.

Prírodné katastrofy neohrozujú iba naše zdravie a životy, ale tiež náš majetok. V podobných situáciách sa môže dobré poistenie bývania naozaj vyplatiť. V mnohých prípadoch správne nastavená zmluva doslova rozhoduje o osudoch ľudí postihnutých živelnou pohromou. Jednoduché uzatvorenie poistenia však nemusí byť dostačujúce.

Živelné udalosti sú spravidla zahrnuté už v základných balíkoch poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti. Aj keď naše poistné zmluvy tornáda nespomínajú, s krytím škôd spôsobených tornádom by nemal byť problém. Poisťovne síce rozlišujú búrlivý vietor (nad 60 km/h) a víchricu (nad 75 km/h), no to, či vám škodu spôsobila „obyčajná“ víchrica alebo hrozivé tornádo je v samej podstate jedno.

„Hoci tornádo je v našich zemepisných šírkach pomerne ojedinelé, v Allianzi je v rámci majetkového poistenia tornádo kryté už v základnom balíku poistenia Môj domov, spolu s ostatnými živlami. Nerozlišujeme pritom, či išlo o silný vietor, víchricu, tornádo alebo supercelu, ale kryté sú všetky škody, ktoré spôsobilo prúdenie vetra rýchlosťou minimálne 75 km/hodinu. Pokiaľ sa domácnosť stala neobývateľnou, v rámci poistenia majú poistení nárok aj na náhradné ubytovanie poskytované po dobu nevyhnutnú na uvedenie domácnosti do pôvodného stavu, a to v sume nákladov do 50 eur/deň po dobu maximálne 90 dní. V rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je kryté aj odstránenie, vyčistenie a vysušenie poistených vecí a stavebných súčastí, vrátane strhnutia poškodených častí a odvoz sutiny a zvyškov na najbližšiu skládku a ich likvidácia, a to nad rámec poistnej sumy do výšky 20 % z celkovej poistnej sumy.“ – Ing. Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie, Allianz

Na poistenie majetku v súvislosti s tornádom sme sa spýtali aj poisťovne Generali. Aj v tejto poisťovni sú škody spôsobené týmto živlom zahrnuté už v základných rizikách.

„Náhradu škody na majetku v dôsledku tornáda, ktoré sa prehnalo Moravou vypláca poisťovňa z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Takto vzniknuté škody preplácame konkrétne z rizika víchrica. Víchrica patrí v našej poisťovni spolu s krupobitím, povodňou a záplavou, atmosférickými zrážkami a ďalšími živelnými rizikami medzi základné poistné riziká v rámci poistenia majetku.“ – Katarína Kukurová, manažérka komunikácie a hovorkyňa poisťovne Generali

Nehnuteľnosť ≠ domácnosť.

Pri poistení bývania treba rozlišovať dve rozličné kategórie poistenia.

Zatiaľ čo poistenie nehnuteľnosti kryje budovu ako takú, poistenie domácnosti slúži na ochranu hnuteľných vecí, akými sú nábytok, elektrospotrebiče a podobne.

„Škody na budovách sa kryjú z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch, či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak víchrica poškodí auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia.“  – pokračuje Katarína Kukurová

Ak chcete, aby bolo vaše poistenie komplexné a poisťovňa vám v prípade poistnej udalosti skutočne preplatila vašu škodu, je potrebné mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a súčasne poistenie domácnosti.

Realitný trh rastie. Nehnuteľnosti Slovákov ostávajú podpoistené.

O komplexnom poistení nehnuteľnosti môžeme hovoriť vtedy, ak poistná suma skutočne odzrkadľuje hodnotu vašej nehnuteľnosti. V praxi to znamená, že v prípade živelnej katastrofy a úplného zničenia vašej nehnuteľnosti si budete schopní obstarať porovnateľné bývanie v porovnateľnej lokalite. Nehnuteľnosti Slovákov sú však často podhodnotené.

„Čo sa týka celkovo poistenosti privátneho majetku na Slovensku, neexistujú presné dáta, no odhaduje sa, že poistených je na Slovensku len približne tretina domov a bytov. Z tých, ktoré sú poistené, je najčastejším problémom práve podpoistenosť majetku, teda že poistná suma nekryje celú hodnotu majetku. V prípade vzniku škody tak pri podpoistenom majetku bude môcť poisťovňa vyplatiť poškodenému len pomernú časť vzniknutej škody.“  –  Ing. Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie, Allianz

V Allianzi sme minulý rok pristúpili k prehodnocovaniu starších poistných zmlúv našich klientov a aktuálne im posielame nové ponuky poistenia ich majetku.“ – pokračuje  Ing. Helena Kanderková

 Problémom sú teda najmä staré zmluvy. To, čo platilo v minulosti, dnes môže byť úplne inak. Nehnuteľnosť zakúpená pred desiatimi rokmi dnes môže mať v závislosti od lokácie a pôvodnej ceny o desiatky tisíc vyššiu hodnotu. Ak teda neudržujete svoje poistné zmluvy aktuálne, váš byt či dom je s najväčšou pravdepodobnosťou podpoistený.

Zdroj: NBS

Čo to pre vás znamená? Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovňa si uplatní nárok na krátenie poistného plnenia. Nebude vám teda vyplatená suma vo výške škody na vašom majetku, ale len jej pomerná časť, a to v pomere totožnom pomeru poistnej hodnoty ku poistnej sume.

„Riziko podpoistenia môže naznačiť už samotná dĺžka poistnej zmluvy. Hodnota majetku totiž z roka na rok narastá aj tým, ako si ľudia svoj majetok zveľaďujú. Klientom preto odporúčame, aby poistné zmluvy pravidelne prehodnocovali a v prípade, že svoj majetok zveľadili, aby zvýšili aj poistnú sumu. Budú si tak istí, že v prípade poistnej udalosti im poistné krytie vystačí na znovunadobudnutie nehnuteľnosti či vybavenia domácnosti v potrebnej hodnote.“ – Katarína Kukurová, manažérka komunikácie a hovorkyňa poisťovne Generali

Hodnota úveru nestačí.

Rast cien na realitnom trhu však nie je jediným dôvodom podpoistenia. Častou príčinou je tiež poistenie iba vo výške úveru na nehnuteľnosť. Ak sa rozhodnete vziať si hypotekárny úver na kúpu domu či bytu, banka bude požadovať poistenie nehnuteľnosti minimálne vo výške poskytnutého úveru. Hodnota vášho bývania však môže byť oveľa vyššia.

Aj keď je podpoistenie častým dôvodom nespokojnosti klientov pri poistnom plnení, nejde o najhorší možný prípad. Najväčšou chybou je bývať v úplne nepoistenej nehnuteľnosti.

Živelné pohromy sú nepredvídateľné a ľahko sa tak môže stať, že kvôli pár desiatkam ušetrených eur mesačne stratíte bývanie.

Nám zostáva len odporúčať kvalitne nastavené poistenie a pravidelnú aktualizáciu poistných zmlúv. Predsa len – istota, že sa aj v prípade neočakávanej udalosti je o vás postarané, je na nezaplatenie.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.