Podpoistenie sa nevypláca. Ako si správne zabezpečiť svoje bývanie?

26. júna 2020

Správne nastavené poistenie je základnou podmienkou ochrany nášho majetku. Štatistiky však dokazujú, že mnoho ľudí podceňuje dôležitosť tejto problematiky. Keď dôjde k poistnej udalosti, ľudia ostávajú prekvapení – poisťovňa im ani zďaleka nepokryje výdavky na obnovu bývania do pôvodného stavu. Kde nastala chyba?

Poistenie vo výške úveru nestačí.

Ak sa rozhodnete vziať si hypotekárny úver na kúpu domu či bytu, banka bude požadovať poistenie nehnuteľnosti minimálne vo výške poskytnutého úveru. Hodnota vášho bývania však môže byť oveľa vyššia.

Predstavte si, že sa rozhodnete vziať si hypotéku vo výške 50 000 eur. Použijete však aj vlastné, našetrené prostriedky, a vyberiete si nehnuteľnosť za 80 000 eur. Postupne svoje bývanie zveľaďujete, investujete do nákupu nábytku a spotrebičov, postavíte si garáž pre vaše nové auto, možno sa rozhodnete spraviť z podkrovia obytný priestor pre vaše deti. Všetko s vedomím, že sa niet čoho obávať. Ste predsa poistení.

Takéto uvažovanie ale nie je správne. Poistná hodnota, teda reálne vyčíslenie hodnoty vášho majetku, je výrazne vyššia ako poistná suma, teda výška uvedená v poistnej zmluve. Takýto stav nazývame podpoistenie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je všetko v poriadku – platíte nižšie poistné za papierovo „lacnejšiu“ nehnuteľnosť.

Ak ale dôjde k poistnej udalosti, či už v dôsledku explózie, požiaru alebo živelnej katastrofy, veľmi rýchlo si uvedomíte, že máte problém. Poisťovňa vám totiž nepokryje celú škodu. Uplatní si nárok na krátenie poistného plnenia, a to v pomere totožnom pomeru poistnej hodnoty ku poistnej sume.

V praxi to znamená, že ak je vaša nehnuteľnosť poistená na sumu spomínaných 50 000 eur, ale znalec určí, že reálna hodnota nehnuteľnosti bola až 100 000 eur, poisťovňa vám pokryje len polovicu škody. Povedzme, že dôjde k požiaru v dôsledku elektrického skratu. Tento požiar vám spôsobí škodu vo výške 10 000 eur. Keďže ste podpoistení, poisťovňa vám preplatí len 5000 eur. Pre väčšinu rodín na Slovensku je takáto strata nepredstaviteľná a môže znamenať problém obrovského charakteru.

Pozor na aktualizácie

Zásadným pravidlom, ktorého zachovávanie vám zaručí úplnú ochranu vašej nehnuteľnosti, je udržiavať vašu poistnú zmluvu aktuálnu. Ak sa teda rozhodnete investovať do vášho domu či bytu, vybudovať prístavbu, alebo akýmkoľvek iným spôsobom navyšovať cenu vašej nehnuteľnosti, je potrebné upraviť aj vašu poistnú zmluvu. Áno, budete platiť vyššie poistné, ale budete mať istotu, že v prípade poistnej udalosti môžete byť pokojní.

Smutným príkladom podpoistenia bola aj decembrová explózia bytovky v Prešove. Veľká časť bytov tam bola podpoistená, a klienti vo finále neboli spokojní s poistným krytím, ktoré im poisťovňa ponúkla.

Zaujímavosťou je, že Allianz – Slovenská poisťovňa dokonca eviduje zmluvu starú až 68 rokov. Je samozrejmé, že poistná hodnota je po desaťročiach úplne iná ako poistná suma. V prípade poistnej udalosti by v tomto prípade bol nahradený len veľmi malý zlomok škody. Je teda nutné, vo vašom vlastnom záujme udržiavať vašu poistnú zmluvu aktuálnu a predísť tak dôsledkom neočakávaných situácií.

Poistenie domácnosti aj nehnuteľnosti.

V rámci komplexného, úplného poistenia vášho bývania je treba rozlišovať aj tieto dva pojmy. Ideálne je poistiť si ako nehnuteľnosť, tak aj domácnosť.

Poistenie nehnuteľnosti kryje najčastejšie škody spôsobené požiarom, víchricou, živelnými pohromami, ako sú napríklad snehová lavína, povodeň, záplava, či zemetrasenie.

Poistenie domácnosti sa ale týka hnuteľných vecí, akými sú zariadenie domácnosti, nábytok alebo cenné predmety. Poistíte sa tak proti krádeži, lúpeži, vytopeniu či vyhoreniu. Poistná suma je pri domácnosti stanovená ako hodnota vecí, za ktoré je možné v čase vzniku škody kúpiť znehodnotené veci.

Ako si nastaviť poistenie správne?

O správne nastavenom poistení môžeme hovoriť vtedy, ak poistná suma reálne odzrkadľuje hodnotu vašej nehnuteľnosti. Znamená to, že ak by aj prišlo k poistnej udalosti, za peniaze z poisťovne budete schopní na rovnakom mieste postaviť dom rovnakého konštrukčného a stavebného riešenia, alebo kúpiť byt rovnakých parametrov v rovnakej lokalite.

Dôvodov podpoistenia nehnuteľností na Slovensku je hneď niekoľko. Ľudia sú nedbalí a nevadí im, že ich poistná zmluva neodzrkadľuje realitu. Alebo chcú jednoducho ušetriť.

Najsmutnejší však je fakt, že množstvo ľudí si neuvedomuje, ako je u nás nastavený systém poistenia. Myslia si, že aj keď je ich nehnuteľnosť podpoistená, pri poistnej udalosti im bude vyplatená poistná suma, ktorá je uvedená v zmluve, a za ktorú platia poistné. V skutočnosti im však bude nahradený len zlomok škody – podľa toho, ako veľmi sa líši hodnota ich nehnuteľnosti a poistná suma. Toto „nedorozumenie“ môže mať za následok stratu bývania a môže sa stať pre množstvo rodín osudovým.

Nenechajte si kvôli pár desiatkam eur vziať istotu zabezpečenia vášho bývania. Len pri správne nastavenom poistení sa nemusíte báť neočakávaných udalostí.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.