Komplexné poistenie pre seba a rodinu

V neočakávaných situáciach Vám správne nastavené rizikové poistenie môže zachrániť finančný rozpočet celej rodiny

ŽIVOTNÉ POISTENIA

Nepodceňujte riziká, ktoré môžu nastať. Zabezpečte si Váš príjem vopred. Medzi najväčšie finančné riziká, ktoré môžu nastať vo Vašom živote, sú práve výpadky príjmu.

Na základe Vašej aktuálnej finančnej situácie Vám vieme nastaviť optimálne krytie finančných rizík. Vychádzame predovšetkým zo všetkých Vašich záväzkov, ktoré musíte splácať a Vášho majetku, ktorý už vlastníte. Prihliadame na všetky osoby, ktoré sú závislé na Vašom príjme a v neposlednom rade skúmame všetky možné riziká, ktoré môžu ovplyvniť Vašu finančnú situáciu.

Našou prioritou je dané krytie nastaviť presne pre potreby Vášho krátkodobého aj dlhodobého cash-flow, aby v prípade nečakanej situácie, ste mali finančne pokryté všetky Vaše životné potreby.

V jednotlivých životných situáciách môže nastať výpadok vášho príjmu. Vtedy je kľúčové mať správne nastavené poistenie, aby dostatočne vyplnilo diery vo vašom rozpočte a zabezpečilo vám financovanie nákladov za liečenie.

NEPODCEŇUJTE PRIPOISTENIE KRITICKÝCH OCHORENÍ. LIEČBA NA SLOVENSKU SA VIE VÝRAZNE PREDRAŽIŤ

Kým vo zvyšku regiónu je po roku 2011 dostupných 52 a viac percent registrovaných onkologických liekov pri diagnózach ako rakovina pľúc, prsníka, hrubého čreva, mnohopočetný myelóm a malígny melanóm, na Slovensku je to spolu pre tieto diagnózy len 24 %.

Je vysoko pravdepodobné, že pri diagnostikovaní  chorenia nemusí zdravotná poisťovňa preplácať liečbu, ktorá stojí v priemere 1000-2000€ mesačne.

Niektoré pripoistenia sú nevyhnutné, iné sú doplňujúcimi možnosťami v rizikovom poistení. Pomôžeme vám zorientovať sa v potrebných a nepotrebných pripoisteniach.

Inovatívne doplnkové služby poskytujú niektoré poisťovne už dnes. Využite možnosť získať druhý lekársky názor od špecialistov z celého sveta.

Radi vám pomôžu identifikovať potenciálny zdravotný problém. Prednostné objednanie na MR vyšetrenie môže vyriešiť zdĺhavé čakanie na termíny.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – POISTENIE

1. Potrebujem mať uzavreté životné poistenie?

Mať uzavreté životné poistenie je nevyhnutnosť pre ľudí, ktorým nečakaná zdravotná komplikácia a strata príjmu, spôsobí finančné problémy v každodennom živote. Existujú rôzne varianty pripoistení, ktoré kryjú určité finančné následky v osobnom rozpočte.

2. Akú poisťovňu si mám vybrať?

Každá poisťovňa má svoje cieľové skupiny poistencov a stratégiu poskytovania produktov. V oblasti životného poistenia vyberáme taký produkt od takej poisťovne, ktorá v danom čase prinesie najvyššiu pridanú hodnotu v tých pripoisteniach, ktoré daný klient potrebuje.

3. Na aké riziká/sumy je vhodné byť poistený?

Keďže životné poistenie slúži na krytie príjmu v prípade vážnych alebo trvalých následkov, preto je nevyhnutné mať poistenú smrť, invaliditu, kritické (civilizačné) choroby, trvalé následky úrazu. Poistná suma závisí od príjmu poisteného a od celkového stavu financií z pohľadu úspor a záväzkov klienta.

4. Koľko by malo stáť životné poistenie?

Na kvalitne a správne nastavené rizikové životné poistenie by mali klienti dávať v priemere do 5 % z príjmu.
Pri nastavovaní poistných súm je nutné zohľadniť všetky Vaše finančné záväzky, výšky úverov, ale aj celkovú rodinnú a finančnú situáciu. Poistné sumy by mali byť nastavené tak, že v prípade smrti, úrazu, invalidity alebo choroby budú Vaše najväčšie finančné záväzky vyrovnané.

5. Dostanem niečo vyplatené po ukončení zmluvy?

Poistné plnenie nastáva len pri poistnej udalosti. Ak nenastane poistná udalosť, nevzniká ani nárok na poistné plnenie. Rovnako ako pri havarijnom poistení na auto.

6. Sú výhodné životné poistenia kde si sporím alebo investujem do fondov?

Ide o kapitálové alebo investičné životné poistenia.
Pri kapitálových poisteniach máte na konci garantovanú sumu, ktorú dostanete po skončení poistnej doby. Zmluva by sa mala úročiť garantovanou technickou úrokovou mierou, ktorá je však pomerne nízka. Rovnako neviete objektívne zistiť, aké sú poplatky v tomto produkte. Výsledkom častokrát býva, že dostanete svoje navkladané peniaze naspäť znehodnotené o infláciu v danom dlhodobom časovom horizonte.
Pri investičných poisteniach investujete zároveň do investičných fondov, ktoré vyberá daná poisťovňa, častokrát sú to jej vlastné. V mnohých prípadoch je najslabšou stránkou týchto produktov vysoké poplatkové zaťaženie a nízka výkonnosť fondov.

Vo všeobecnosti, neodporúčame klientom sporiť alebo investovať cez poisťovne. Existujú výhodnejšie a rentabilnejšie formy zhodnocovania úspor.

7. Môže mi poisťovňa odmietnuť zaplatiť poistné plnenie?

Poisťovňa môže odmietnuť zaplatiť alebo krátiť poistné plnenie v prípade, ak poistený zamlčí kľúčové informácie pre poisťovňu ako reálny zdravotný stav, výška príjmu a podobne. Vtedy má poisťovňa právny nárok na neplnenie alebo krátenie poistného plnenia.

Klient má nárok na poistné plnenie presne na situácie, na ktoré je poistený. Preto je veľmi dôležité, aby dané poistenie nastavoval skutočný poistný špecialista, ktorý pozná všetky plusy a mínusy produktov životného poistenia. 

Pozn.: Niektorí ľudia nepotrebujú žiadne životné poistenie, nakoľko majú dostačujúci majetok na riešenie nepredvídateľných životných situácií. 

SÚVISIACE BLOGOVÉ ČLÁNKY

NAŠI PARTNERI