Životné poistenie a koronavírus. Čo kryjú poisťovne?

28. augusta 2020

Správy o koronavíruse sa za posledné mesiace stali bežnou súčasťou našich životov. Niektorí môžu mať pocit, že sa ich epidémia netýka, k iným sa však mohla priblížiť, ak ochorel člen ich rodiny, známy, alebo sa sami nakazili vírusom. Keďže ide o ochorenie, ktoré nás môže vyradiť z pracovného života až na niekoľko týždňov, napadne nás obrátiť sa na pomoc poisťovne. Žiaľ, nie je úplne jednoznačné, kedy máme v súvislosti s koronavírusom nárok na poistné plnenie a kedy nie.

Čo ak mám koronavírus?

Poďme hneď k veci. Väčšina poisťovní plní poistné krytia v plnom rozsahu, ak je klientovi lekárom diagnostikovaný COVID-19. Výnimkou je poisťovňa Wüstenrot, ktorá má vo svojich všeobecných poistných podmienkach pre životné poistenie výluku pre prípad pandémie: „Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak k pracovnej neschopnosti došlo v dôsledku epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia).“

Wüstenrot však vydala verejný prísľub tvrdiac, že v prípade smrti klienta z dôvodu COVID-19 bude plniť poistné krytie.Taktiež uvádza, že doteraz plnila každú poistnú udalosť súvisiacu s koronavírusom.

Oveľa frekventovanejším problémom, ako samotné ochorenie je povinná karanténa. Nie je však karanténa ako karanténa…

Bola mi nanútená povinná karanténa. Ako mi vie poisťovňa pomôcť?

Tu treba rozlišovať dve situácie. Karanténa vám môže byť nariadená aj pokiaľ nemáte diagnostikovaný koronavírus, ale predstavujete riziko pre svoje okolie. Dôvodom môže byť pobyt v zahraničí alebo napríklad kontakt s nakazenou osobou či ohniskom pandémie. Nárok na poistné plnenie z dôvodu práceneschopnosti (PN) vám vzniká len za predpokladu, že je ochorenie alebo podozrenie na ochorenie diagnostikované lekárom. Ak ochorenie alebo podozrenie na ochorenie nie je potvrdené lekárom a klient čerpá PN iba z dôvodu povinnej karantény, nárok na poistné plnenie nevzniká.

„Či už podozrenie z infekcie COVID-19 (lekárska diagnóza č. U07.2) alebo potvrdenie infekcie COVID-19 (lekárska diagnóza č. U07.1) sú považované podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb za choroby. Tieto musia byt diagnostikované lekárom a dôvodom PN. Karanténa nie je diagnózou, a teda ani chorobou,“ uvádza Beáta Lipšicová z poisťovne Uniqua.

Máte pripoistenie hospitalizácie? Výhoda pre vás!

Pri hospitalizácii je dôležitý samotný pobyt v nemocnici, a to či vám diagnostikujú COVID alebo nie, nezohráva žiadnu úlohu.

„Hospitalizácia nie je vylúčená a v poistení ju kryjeme. Vyplatí sa vždy dojednaná výška dávky na deň počas trvania hospitalizácie,“ hovorí Beáta Lipšicová z poisťovne Uniqua.

Situácia ohľadom pandémie koronavírusu je teda dobrým príkladom dôležitosti rozumného zvolenia pripoistení. Klienti, ktorí sa rozhodli pripoistiť si hospitalizáciu majú nárok na poistné plnenie, na rozdiel od tých, ktorí si hospitalizáciu nepripoistili.

Keď je koronavírus spúšťačom závažnejších chorôb.

COVID-19 nie je poisťovňami považovaný za kritické ochorenie. Pripoistenie kritických chorôb vám teda v tomto prípade nepomôže. Ak je však koronavírus spúšťačom vážnejších ochorení, akými je napríklad komplikovaný zápal pľúc, poisťovňa je poviná kryť poistné plnenie.

Pozor na čakacie doby

Netreba zabúdať ani na čakacie doby. Ak by ste teraz rozhodli uzatvoriť nové životné poistenie, nespoliehajte sa na to, že poisťovňa vás bude chrániť hneď od prvého dňa. V zmluvných podmienkach každej poisťovne je uvedené, kedy dané pripoistenie vstupuje do platnosti. V prípade PN a hospitalizácie sa trvanie čakacej doby pohybuje od dvoch do troch mesiacov, v prípade závažných ochorení od troch mesiacov do pol roka. Poisťovne sa týmto spôsobom chránia pred prípadným špekulovaním klientov.

Nenechávajte veci na náhodu!

Momentálna situácia vo svete je jasným príkladom, že život a zdravie človeka sú krehké a okolnosti sú nevyspytateľné. V otázke životného poistenia je potrebné dobre zvážiť, ktoré pripoistenia zvoliť. V každej situácii aj mimo COVID-19 je dôležiteé mať zabezpečený príjem v prípade neočakávaných situácií

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.