Ochráňte svoj majetok kvalitným poistením

Teraz jednoducho a rýchlo prostredníctvom online sekcie.

Stačí pár klikov a môžete si vybrať zo širokej ponuky kvalitných produktov.

OCHRANA MAJETKU

Kvalitné poistenie si vyberajte nie len podľa ceny, ale aj podľa kvality poistných podmienok. Ideálne nájsť kvalitu za rozumnú cenu. Prekontrolujte si výhodnosť vašej existujúcej zmluvy.

Zamerajte sa hlavne na výluky z poistenia, cenu a kontrolu poistnej sumy, na ktorú máte poistený majetok, či je v dostatočnej výške. V opačnom prípade môže prísť k situácii podpoistenia.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

AKO FUNGUJE PZP?

Každé motorové vozidlo jazdiace po komunikáciách potrebuje povinné zmluvne poistenie. V prípade absencie PZP na vozidle, hrozí pokuta vo výške až do 3320€.

Vaše PZP vás chráni pred vzniknutými škodami na majetku a zdraví, ktoré spôsobíte vašim vedením motorového vozidla. Dôležité pri samotnom PZP je sledovať cenu poistenia a benefity vo forme pripoistení a asistenčných služieb.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

1. Čo potrebujem k uzatvoreniu PZP?

K uzavretiu PZP je potrebný technický preukaz vozidla a občiansky preukaz držiteľa vozidla.

2. Koľko ma bude stáť PZP?

Výsledná cena PZP závisí od viacerých faktorov, a to vek klienta, okres evidencie, typu vozidla a pod..

3. Musím mať uzatvorené PZP?

Áno. Mať platnú zmluvu PZP je povinnosť zo zákona. Keďže PZP slúži na náhradu škody spôsobenou prevádzkou motorového vozidla inej osobe, okrem pokuty v prípade škodovej udalosti, by ste škodu museli poškodenému uhradiť Vy.

PZP musia mať uzatvorené všetky vozidlá, ktoré jazdia na pozemných komunikáciách a sú prihlásené v evidencií vozidiel. Ak máte auto, ktoré je nepojazdné alebo odstavené a nechcete za neho platiť PZP, je potrebné takéto vozidlo odhlásiť z evidencie vozidiel.  

4. Kedy musím uzatvoriť PZP?

Zmluvu o PZP je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

5. Aký je územný rozsah pri PZP?

PZP sa vzťahuje na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území Slovenskej republiky. Taktiež na území štátov EÚ alebo cudzích štátov, s ktorými má Slovenská kancelária poisťovateľov uzatvorenú dohodu.

  6. Čo urobiť v prípade, že vozidlo zmenilo majiteľa?

  V tomto prípade, keď vozidlo zmenila majiteľa / držiteľa, a dostalo nové EČV, je potrebné uzatvoriť novú zmluvu PZP na nového majiteľa a Vašu pôvodnú zmluvu zrušiť výpoveďou z dôvodu zmeny majiteľa vozidla.

  7. Akým spôsobom môžem zrušiť zmluvu PZP?

  PZP môžete ukončiť minimálne 6 týždňov pred výročím zmluvy, resp. pred ukončením platnosti poistenia. Je potrebné do poisťovne poslať žiadosť o ukončenie poistnej zmluvy.

  8. Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

  V prípade dopravnej nehody, je potrebné, aby ste sa s druhým účastníkom nehody dohodli, kto je vinníkom nehody. Pokiaľ nie je jasný vinník nehody, alebo nedošlo k dohode medzi účastníkmi nehody, je potrebná aj prítomnosť polície. V oboch prípadoch (s políciou alebo bez), je potrebné vyplniť tlačivo „Správa o nehode“. Toto tlačivo musí byť podpísané oboma stranami a následne originál si necháva vinník nehody (s týmto kontaktuje svoju poisťovňu) a kópiu si nechá poškodený. V prípade dopravnej nehody vo väčšine prípadov je potrebná aj prítomnosť polície.

  9. Kedy je potrebné volať políciu k dopravnej nehode?

  Políciu k dopravnej nehode by ste mali volať keď:

  • došlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby
  • unikli z vozidla nebezpečné látky
  • bol pri nehode poškodený cudzí majetok
  • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
  • nebol zistený vinník
  • nie je jasný vinník alebo nedošlo medzi účastníkmi nehody k dohode
  • vinník nemá povinné zmluvné poistenie.

  HAVARIJNÉ POISTENIE

  MAJTE POKRYTÉ ŠKODY A STRATY NA VAŠOM VOZIDLE

  S dobrým havarijným poistením a GAP poistením sa môžete spoľahnúť na preplatenie všetkých škôd, ktoré vám môžu vzniknúť na vozidle.

  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – HAVARIJNÉ POISTENIE

  1. Čo potrebujem k uzatvoreniu havarijného poistenia?

  K uzavretiu havarijného poistenia je potrebný technický preukaz vozidla a občiansky preukaz držiteľa vozidla, poprípade faktúra poisťovaného vozidla (v prípade že sa jedná o nové vozidlo). Taktiež je potrebné absolvovať technickú obhliadku vozidla ak je ojazdené.

  2. Musím mať uzatvorené havarijné poistenie aj keď mám PZP?

  Nie. Zo zákona nie je povinnosť mať uzatvorené havarijné poistenie. Avšak treba si uvedomiť, že keď príde k nejakej nepredvídateľnej udalosti (živel) alebo inej škodovej udalosti, tak PZP Vám nepostačuje, pretože to kryje iba škodu spôsobenú inej osobe a Vašu škodu si musíte hradiť sami. Preto havarijné poistenie kryje škody spôsobené na Vašom vozidle.

  3. Je povinná vstupná obhliadka?

  Áno. Okrem prípadu že poisťované vozidlo je nové, resp. nemá najazdených viac ako 50 km.

  4. Čo ovplyvňuje výslednú cenu poistenia?

  Konečnú cenu poistného najviac ovplyvňuje rozsah poistenia resp. kombinácia rôznych poistných rizík v jednotlivých balíčkoch, ktoré ponúkajú poisťovne. Ďalším faktorom je výška spoluúčasti na úhrade vzniknutej škody. Platí, že čím je spoluúčasť vyššia, tým je celkové poistné nižšie. Poisťovne poskytujú aj rôzne zľavy z celkového poistného, a jedným z nich je aj zľava za bezškodový priebeh.

  5. Aký je rozdiel medzi novou / pôvodnou cenou vozidla a trhovou cenou vozidla?

  Nová / pôvodná cena vozidla je cena, ktorá je uvedená na faktúre vozidla v prípade nových áut. Je to cena (vrátane DPH) bez všetkých predajných zliav.

  Trhová cena vozidla je cena, ktorou sa oceňujú ojazdené vozidlá. Tu sa určí všeobecná cena vozidla v danom čase.

   6. Akým spôsobom môžem zrušiť zmluvu havarijného poistenia?

   Havarijné poistenie môžete ukončiť minimálne 6 týždňov pred výročím zmluvy, resp. pred ukončením platnosti poistenia. Je potrebné do poisťovne poslať žiadosť o ukončenie poistnej zmluvy.

   7. Ako mám postupovať, keď som predal auto kde som mal havarijné poistenie a medzitým som kúpil nové auto, kde chcem mať tiež uzatvorené havarijné poistenie?

   Keď ste vozidlo predali, je potrebné zrušiť havarijné poistenie prostredníctvom doručenia výpovede do poisťovne. Ak vypovedáte zmluvu pred výročím zmluvy, resp. pred koncom poistného obdobia, je potrebné k výpovedi doložiť kópiu technického preukazu s vyznačenou zmenou (zmena držiteľa vozidla) alebo kúpnu zmluvu, resp. iný doklad o zmene majiteľa vozidla. Čo sa týka nového vozidla, je potrebné si naň uzatvoriť nové havarijné poistenie.

   8. Keď kupujem vozidlo na leasing, musím mať uzatvorené havarijné poistenie?

   Vozidlo kupované na leasing musí mať uzatvorené havarijné poistenie, bez tohto nemôže opustiť predajňu. Táto povinnosť je jedna z podmienok, ktorú majú spoločnú všetky leasingové spoločnosti.

   POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI / DOMÁCNOSTI

   MA ZMYSEL POISŤOVAŤ SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ A DOMÁCNOSŤ?

   Jednoznačne áno! Vaše najväčšie aktívum je pravdepodobne vaše bývanie. Ma veľkú finančnú hodnotu, ktorú si viete poistiť za pár desiatok eur ročne.

   Pri škodách na vašom majetku vám poisťovňa zaplatí vzniknuté škody. Najväčším rizikom je strata strechy nad hlavou. Zamerajte sa na kvalitu poistného krytia a to najmä na výluky v poistení a výšky poistných súm.

   ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI / DOMÁCNOSTI

   1. Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľností a domácnosťou?

   Rozdiel je v predmete poistenia. Poistenie nehnuteľnosti znamená, že sa poisťuje „budova“ a všetky pevné súčasti s ňou spojené. Naopak, poistenie domácností chráni celý hnuteľný majetok.

   2. Koľko ma bude stáť poistenie nehnuteľnosti a domácností?

   Na toto poistenie vplýva poloha nehnuteľnosti, veľkosť podlahovej plochy a predovšetkým výška poistnej sumy.

   3. Akú plochu zadávam pri uzatváraní poistenie?

   Pri poistení bytu, zadávate celkovú podlahovú plochu. Pri poistení rodinného domu zadávate zastavanú plochu všetkých podlaží. Je potrebné rozlišovať aj obývanú a neobývanú plochu. Do obývanej plochy patrí aj terasa, balkón resp. lódžia.

   4. Je poistenie nehnuteľností povinné?

   Nie. Ale treba si uvedomiť, že nehnuteľnosť je Váš majetok, ktorý si treba chrániť. Je potrebné myslieť aj na to, ako si svoj majetok chrániť v prípade neočakávanej škody. Častokrát sa musíte zadlžiť na to, aby ste vlastnili majetok. Preto je potrebné mať uzatvorené poistenie, ktoré Vás kryje v prípade vzniku nejakej škody.

   V prípade že máte hypotekárny úver, je poistenie nehnuteľností povinné.

   5. S čím sa spája vinkulácia?

   Vinkulácia je spojená s úverom, ktorý máte na predmetnej nehnuteľnosti. Vinkulácia preto predstavuje tzv. obmedzenie práva na poistné plnenie v prospech tretej osoby – najčastejšie je to banka. Teda ak vznikne totálna škoda na Vašom majetku, tak poisťovňa najskôr vysporiada Váš záväzok voči banke (vyplatí zostatok Vášho dlhu) a zvyšnú časť poistného plnenia poskytne Vám.

    SÚVISIACE BLOGOVÉ ČLÁNKY

    Pozor! Zmeny cien poistného

    Pozor! Zmeny cien poistného

              Ceny povinného zmluvného poistenia prišli na svoje dno. Ani súboj dvanástich poisťovní o motoristov nepriniesol ďalší pokles cien povinného zmluvného poistenia. Na trhu prichádza zvyšovaniu priemerných cien povinného zmluvného...

    Opravu auta vám poisťovňa nemusí uhradiť celú

    Opravu auta vám poisťovňa nemusí uhradiť celú

          Každý pozná postup. Nabúra Vám niekto auto na čo Vás čakajú dve možnosti. Preplatiť si škodu z Vášho havarijného poistenia alebo z PZP vinníka. Čo si však každý neuvedomuje je, že nemusí dostať preplatené všetky svoje náklady. Väčšina vlastníkov...

    NAŠI PARTNERI