Opravu auta vám poisťovňa nemusí uhradiť celú

14. júna 2017

 

 

 

Každý pozná postup. Nabúra Vám niekto auto na čo Vás čakajú dve možnosti. Preplatiť si škodu z Vášho havarijného poistenia alebo z PZP vinníka. Čo si však každý neuvedomuje je, že nemusí dostať preplatené všetky svoje náklady.

Väčšina vlastníkov si neuvedomí, že ak si pri oprave havarovaného auta dajú nové diely, poisťovňa môže Vaše vozidlo považovať za drahšie, alebo opačný paradox, v prípade, že máte nové vozidlo, jeho hodnota klesne. A pravé na základe tohto argumentu Vám môže poisťovňa odmietnuť uhradiť platbu používajúc argument, že auto je drahšie, keďže sú použité súčiastky nové a jeho hodnota tak stúpla. Poisťovňa postupuje tak, že odpočíta čiastku, o ktorú sa pôvodne stanovená hodnota auta navýšila. Druhý prípad je pokles hodnoty vozidla, a to v prípade, že ste vlastník nového vozidla a musíte vymeniť alebo opraviť časti karosérie. Hodnota vozidla poklesne, a v tom prípade sa musia uhradiť nielen výdavky na opravu, ale aj amortizácia (pokles hodnoty).

K danej téme sa vyjadril aj hovorca Allianz – Slovenskej poisťovne, Artur Šturmankin, ktorý vysvetľuje, že poistka slúži na preplatenie nákladov v súlade s hodnotou vozidla, nie viac. Preto sa berie do úvahy amortizácia, počet odjazdených kilometrov, atď.

Teraz si uvedieme pár poisťovní, ktoré novú cenu dielov pri PZP preplácajú. Sú to Kooperativa, Allianz, Generali, Uniqa, Komunálna, Groupama.

V prípade, ak sa uplatňuje nárok z havarijného poistenia na opravu poškodeného vozidla, je preplatená oprava novými dielmi. V prípade, ak ide o tzv. totálnu škodu a vozidlo sa neopravuje, poisťovňa vyplatí len sumu, ktorá má predstavovať aktuálnu časovú hodnotu vozidla (väčšinou v prípadoch, keď škody presahujú 70%)

Podľa Daniely Šulcovej, hovorkyne Komunálnej poisťovne: „Po škode na vozidle, akceptujeme len auto opravené odborne, čo posúdi naša zmluvná spoločnosť. Odborne vykonaná oprava auta, teda hodnotu vozidla neovplyvňuje. Havarijné poistenie je možné uzavrieť len na novú cenu vozidla, preto aj opravy hradíme v plných cenách bez amortizácie.“

Poisťovne však ponúkajú aj možnosť pripoistení

Pri havarijnom poistení existuje tiež možnosť pripoistenia amortizácie. Uplatňuje sa v prípade krádeže alebo totálnej škody na vozidle, bez započítania amortizácia. Klient teda dostane vyplatenú sumu, za ktorú vozidlo kúpil.

„Ide o špeciálny typ poistenia na kompenzovanie rozdielu medzi všeobecnou hodnotou auta a jeho nadobúdacou cenou a je možné dojednať si ho na nové ale aj ojazdené vozidlo. Pripoistenie GAP stojí ročne približne 1 % ceny auta,“ dodáva Šulcová.

Preto milí klienti, dávajte si pozor, ak Vám niekto spôsobí škodu na Vašom vozidle a máte havarijné poistenie, z ktorej poistky si budete uplatňovať škodu. Stačí si spomenúť na tento článok. Prajeme veľa šťastných kilometrov bez nehôd.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.