Prelomové rozhodnutie Najvyššieho sudu! Čelné sklo nemusí mať osobitné pripoistenie!

3. mája 2017

Spory medzi poistencami a poisťovňami trvali dekády. Najvyšší sud rozhodol v prospech poistencov!

Komu z nás sa to už nestalo? Idete po ceste, a od okoloidúceho auta sa odrazí kamienok. Keď zarátame vyššiu rýchlosť, je tu hneď škoda v podobe poškodenia čelného skla. Nasleduje cesta do poisťovne, a kým jedna poisťovňa Vám bez problémov škodu uzná a preplatí už v rámci PZP, druhá poisťovňa škodu neuznáva a vyžaduje špeciálne pripoistenie, ktoré samozrejme občas až neprimerane predraží celkovú poistku. Najnovšie stanovisko Najvyššieho súdu ku škodám spôsobeným na čelnom skle auta vymršteným/odrazeným kameňom stanovuje jasne pravidla.

Doteraz poisťovne využívali argument, že odskočenie kamienka, alebo prípadne iného predmetu na vozovke od kolies iného motorového vozidla sa nepovažuje za škodovú okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke automobilu druhého šoféra (ktorý spôsobí škodu). Viaceré súdy v danej veci rozhodovali, ale väčšinou boli rozhodnutia rozličné a neexistovalo jednotne právne stanovisko.

Najvyšší súd však teraz jednoznačne vyhlásil, že každá poisťovňa danú škodovú udalosť musí preplatiť z PZP.

Najvyšší súd vo svojom stanovisku uvádza nasledujúce: „Nie sú pochybnosti o tom, že samotný pohyb (valivý pohyb kolies) a rýchlosť dopravného prostriedku sú osobitnou a špecifickou vlastnosťou jeho prevádzky. Ak v súvislosti s valivým pohybom kolies dôjde k vymršteniu kameňa, ktorý spôsobí škodu na čelnom skle iného auta, k takejto škode dochádza v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla, t. j. s jeho činnosťou a pohybom. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla iného motorového vozidla spôsobí škodu.“ A hoci po prvom prečítaní môžete ostať zmätení zbytočnou komplexnosťou a podrobnosťou, je to nevyhnutné, aby žiadna poisťovňa nemohla nájsť právnu skulinu.

Poisťovňa Vám škodu uplatní, ale iba v prípade, že je zistený pôvodca škody, s ktorým je treba vyplniť príslušné tlačivo a hradené to bude z jeho PZP. Nezáleží, či Vaše vozidlo bolo zaparkované, alebo škodová udalosť sa udiala počas jazdy. Stanovisko sa vzťahuje na čelné sklo, zadné, ale aj bočné sklá.

Priatelia, ak sa Vám stane podobná škodová udalosť, spíšte poistnú udalosť s pôvodcom a choďte do jeho poisťovne

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.