Oproti minulosti sa musíte  spoľahnúť sami na seba

Váš príjem na dôchodku je plne závislý od vašich rozhodnutí v produktívnom veku.

Využívajte všetky benefity 2. a 3. piliera, ideálne si zriaďte vlastné dôchodkové investičné sporenie.

STAROBNÝ DÔCHODOK

Pomôžeme vám pochopiť fungovanie dôchodkového systému na Slovensku. Korektné informácie vás správne zorientujú v téme vytvárania dostatočného príjmu v dôchodkovom veku.

Meniaca sa demografia a starnutie obyvateľstva sa premietne aj do príjmov vašich dôchodkov. Menší výber sociálnych dávok a väčší počet dôchodcov spôsobí zníženie reálnej hodnoty dôchodkov.

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU

1.pilier v podobe štátnej garancie v budúcnosti už nebude postačovať. Je potrebne si správne nastaviť podmienky 2. a 3.piliera, aby váš reálny príjem na dôchodku dosahoval minimálne rovnaké štandardy ako počas produktívneho veku.

KOĽKO SI POTREBUJEM ODKLADAŤ NA DÔCHODOK

Nevyhnutnosťou v súčasnej dobe je si zriadiť vlastné investičné sporenie a to čo najskôr. Investičná doba, počas ktorej si budete prispievať na svoj dôchodkový účet je kľúčový parameter k dosiahnutiu vášho cieľa.

V princípe platí, čím dlhšie budete investovať, tým efektívnejšie využijete princíp zloženého úročenia. Preto odporúčame začať už v rannom štádiu, keď začínate zarábať peniaze. V tom prípade minimalizujete náklady na budovanie vášho príjmu na dôchodku.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

2. PILIER

1. Je vstup do 2. piliera povinný?

Od 1. mája 2023 bude vstup do 2.piliera povinný pre všetkých mladých ľudí vstupujúcich na trh práce. Čiže automatický vstup vyzerá v praxi tak, že ak osoba nedovŕšila dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia maximálny vek (40 rokov), tak:

 

 • do 60 dní je Sociálna poisťovňa pošle informáciu o tom, že si môže uzatvoriť zmluvu s DSS podľa vlastného výberu do 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia,
 • ak si neuzatvorí zmluvu do 180 dní od vzniku poisteniaSociálna poisťovňa vyberie DSS sporiteľovi,
 • do 730 dní odo dňa vzniku starobného dôchodkového sporenia môže sporiteľ z 2. piliera vystúpiť.
2. Môžem meniť svoju DSS?

Áno. Jedenkrát za rok. Stačí, ak sporiteľ vyplní tzv. prestupovú zmluvu v inej DSS, ktorú môže uzavrieť so svojím finančným poradcom, online alebo na pobočke DSS.

3. Čo všetko potrebujem pri zmene DSS?

Uzatvoriť iba novú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

4. Aké fondy sú pre mňa vhodné?

Z dlhodobejšej perspektívy určite indexové fondy. Ako sa človek blíži k dôchodkovému veku,  tak DSS automaticky presúva peniaze do konzervatívnejších fondov, aby si klient uchoval zarobenú hodnotu peňazí z predchádzajúcich období.

5. Aké sú podmienky vstupu do 2.piliera?

Od 1. mája 2023 bude vstup do 2.piliera povinný pre všetkých mladých ľudí vstupujúcich na trh práce. Čiže automatický vstup vyzerá v praxi tak, že ak osoba nedovŕšila dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia maximálny vek (40 rokov), tak:

 • do 60 dníjej Sociálna poisťovňa pošle informáciu o tom, že si môže uzatvoriť zmluvu s DSS podľa vlastného výberu do 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia,
 • ak si neuzatvorí zmluvu do 180 dní od vzniku poisteniaSociálna poisťovňa vyberie DSS sporiteľovi,
 • do 730 dníodo dňa vzniku starobného dôchodkového sporenia môže sporiteľ z 2. piliera vystúpiť.
6. Kedy môžem vyberať peniaze z dôchodkového účtu DSS?

Nárok na poberanie dôchodku z 2. piliera nastáva, keď sporiteľ dosiahne dôchodkový vek a začne poberať starobný dôchodok. Aktuálne si sporiteľ môže vybrať doživotný dôchodok alebo si vyberie dôchodok prostredníctvom programového výberu DSS.

Od 1. januára 2024 dôjde k úprave výplatnej fázy, pričom stále zostane možnosť jednorazového výberu prostriedkov (pri splnení podmienky referenčnej sumy pre dôchodok). Nasporená suma sa po dosiahnutí dôchodkového veku rozdelí na polovicu a bude vyplácaná nasledovne:

 • Prvá časť nasporenej sumy – táto časť bude vyplácaná programovým výberom, kde si sporiteľ zvolí programový výber.
 • Druhá časť nasporenej sumy – táto časť sa počas vyplácania programového výberu zostáva aj naďalej na ich osobnom dôchodkovom účte v DSS, kde si budú aj naďalej sporiť. Po ukončení programového výberu (z prvej časti) budú tieto prostriedky slúžiť na zakúpenie doživotného dôchodku.

 

3. PILIER

1. Je vstup do 3. piliera povinný?

Nie.

2. Môžem meniť svoju DDS?

Áno, na základe písomnej žiadosti vo svojej dôchodkovej spoločnosti. Zákonom stanovená lehota na uskutočnenie prestupu je 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.

3. Koľko si mám sporiť v 3. pilieri?

Odporúčaná výška mesačného vkladu sporiteľa je toľko, aký je príspevok zamestnávateľa, resp. podľa kolektívnej zmluvy u zamestnávateľa.

4. Aké fondy sú pre mňa vhodné?

Záleží od Vášho veku. Vo všeobecnosti indexové fondy, ale ako sa človek blíži k dôchodkovému veku, mal by investovať konzervatívnejšie pre uchovanie majetku na svojom dôchodkovom účte.

5. Je pri 3. pilieri daňová optimalizácia?

Áno. Sporiteľ si môže uplatniť daňovú úľavu až do 34 € ročne. Stačí si odkladať 15 € mesačne.

  6. Kedy môžem vyberať peniaze z dôchodkového účtu DDS?

  Nasporené príspevky z 3.piliera si môžete vybrať aj skôr ako na dôchodku. Tie finančné prostriedky, ktoré do 3. piliera prispieval Váš zamestnávateľ, si môžete vybrať až pri odchode do dôchodku. Nárok na doplnkový dôchodok vám vznikne spolu s nárokom na starobný alebo výsluhový starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou.

  Svoje príspevky si môžete vybrať najskôr po 10 rokoch od začiatku trvania zmluvy. Ďalší výber potom môžete zrealizovať po ďalších 10 rokoch a tak ďalej. Takýmto výberom vaša zmluva doplnkového dôchodkového sporenia nezaniká a pokračuje ďalej.

  SÚVISIACE BLOGOVÉ ČLÁNKY

  Čo všetko treba vedieť o druhom pilieri?

  Čo všetko treba vedieť o druhom pilieri?

  Takmer 1,6 milióna Slovákov si sporí na dôchodok pomocou druhého piliera. 60% z nich však stále investuje len do konzervatívnych dlhopisových fondov. Ako funguje druhý pilier a prečo sa oplatí doňho vstúpiť? Ako efektívne zvoliť fondy tak, aby prinášali, čo najväčší...

  NAŠI PARTNERI