Sporíte si v II. pilieri? Ako správne chápať odhadovanú výšku dôchodku?

12. februára 2021

Od januára 2021 vám výpis z druhého piliera povie aj to, aká  je odhadovaná výška vašej penzie. Väčšiu časť z vášho dôchodku vám však bude vyplácať Sociálna poisťovňa. Pýtate sa koľko? To sa bohužiaľ nedozviete.

Výška dôchodku je v poslednej dobe pomerne frekventovanou témou. Ľudí prirodzene zaujíma, akú penziu môžu očakávať, a či im tá zo Sociálnej poisťovne a pilierov bude vôbec stačiť. Dôchodkové správcovské spoločnosti vám po novom prinášajú aspoň čiastočnú odpoveď. Od roku 2021 im zákon prikazuje vo výpise uvádzať okrem nasporenej sumy aj prognózu vášho dôchodku pri základnom, optimistickom a pesimistickom scenári, aj po zohľadnení inflácie.

Čo sa ešte z výpisu dozviete?

Opatrenie ministerstva práce určilo všetky informácie, ktoré musí výpis z dôchodkového účtu druhého piliera obsahovať. Dozviete sa, aké výkonné sú jednotlivé fondy, celkovú výšku príspevkov a čistého zhodnotenia, ale tiež koľko preplatíte na poplatkoch, či informáciu o oprávnených osobách. Sporitelia narodení pred rokom 1963 sú tiež informovaní o možnostiach čerpania dôchodku z druhého piliera.

Akú rolu zohráva výber fondov?

O tom, aké kľúčové je správne nastavenie fondov, sme už písali. Článok nájdete TU.

Z nasledujúcich grafov (mikrosimulačný model Oranžová obálka, 2021) môžeme vidieť, že ľudia budú v budúcnosti dostávať menší dôchodok v pomere k ich hrubej mzde v čase odchodu do penzie. Presne o tom hovorí ukazovateľ nazývaný miera náhrady. Áno, dôchodky aj platy v skutočnosti budú rásť. Dôchodky však budú mzdu nahrádzať čoraz horšie a horšie.

Ako to však ovplyvní výber fondov? Prvý graf zobrazuje mieru náhrady sporiteľov využívajúcich dlhopisové fondy, druhý graf tých, čo sa rozhodli svoje peniaze zhodnocovať v akciových fondoch. Z modelu vyplýva, že ľudia využívajúci akciové či indexové fondy na tom budú podstatne lepšie – po odchode do penzie sa nebudú musieť tak výrazne obmedzovať.

A: Očakávaná miera náhrady (II. pilier – dlhopisové fondy)

B: Očakávaná miera náhrady (II. pilier – akciové fondy)

Akým spôsobom sa odhaduje výška dôchodku z II. piliera?

Princíp, podľa ktorého sa počíta odhadovaný dôchodok, je určený ministerstvom práce.

Základom je nasporená suma ku dňu výpisu. Zohľadňujú sa tiež priemerné povinné a dobrovoľné príspevky za posledné dva roky. Suma sa následne rozloží medzi vaše aktuálne zvolené fondy a pomocou predpísaných vzorcov sa vypočíta odhadovaná výška vášho dôchodku.

Celková výška dôchodku je neznáma. Najlepšie je spoliehať sa na seba.

Aj keď je novinka v podobe prognózy dôchodku z druhého piliera dobrou správou, celkovú výšku vášho dôchodku vám nikto dopredu nepovie.

Pri súčasnom demografickom vývoji nemôžeme od sociálneho systému očakávať zázraky. Najideálnejšie riešenie je  vziať zodpovednosť do vlastných rúk a sporiť si aj na vlastnú päsť.

Koniec koncov, takýmto rozhodnutím niet čo pokaziť – mať peniaze navyše ešte nikdy nikomu neublížilo.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.