Tretí pilier. Pripravte si dôstojnú starobu doplnkovým dôchodkovým sporením.

22. mája 2020

Doplnkové dôchodkové sporenie, alebo tretí pilier dôchodkového systému slúži na prilepšenie k starobnému dôchodku z prvého a druhého piliera. Predstavuje dobrovoľný spôsob dlhodobého investovania a zhodnocovania majetku. V tomto článku sa dozviete, ako takéto sporenie funguje, komu má primárne slúžiť, ale tiež do akých fondov je možné investovať, a na čo si pri nastavovaní tretieho piliera treba dať pozor.

Pre koho je tretí pilier určený?

Doplnkové dôchodkové sporenie je pre väčšinu ľudí dobrovoľnou a výhodnou alternatívou sporenia na starobu. Do tretieho piliera môžete investovať sami – v podobe mesačných platieb, alebo môžete využiť príspevok zamestnávateľa, ktorý by ste inak nedostali. Ide teda o benefit, ktorý vám váš zamestnávateľ môže poskytnúť uzatvorením zamestnávateľskej zmluvy s vybranou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (DDS) .

Ak však vykonávate rizikové povolanie, teda profesiu tretej a štvrtej kategórie, ste profesionálny hráč na dychový hudobný nástroj alebo tanečník, váš zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zmluvu s vami vybranou DDS a odvádzať najmenej 2 % z vášho vymeriavacieho základu.
Neznamená to však, že si v takom prípade nemôžete sporiť aj sami, naopak, investovať do tretieho piliera môžete vy aj váš zamestnávateľ súčasne.

Ako si vybrať doplnkovú dôchodkovú spoločnosť?

Na Slovensku investície do tretieho piliera spravujú štyri spoločnosti, a to:

• AXA d.d.s., a.s.
• NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
• Stabilita, d.d.s., a.s.
• Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

DDS majú na starosti zhodnocovanie vášho majetku prostredníctvom fondov, podobne ako pri druhom pilieri.

Pri vyberaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti treba prihliadať v prvom rade na to, aké fondy ponúka. Iba dobré nastavené fondy totiž v konečnom dôsledku prinášajú aj dobré výnosy. Zavážiť môže aj vami preferovaný spôsob komunikácie, možnosť vybavovania náležitostí online, alebo už využívate služby niektorej zo spoločností a chcete mať celé svoje portfólio pod jednou strechou.

Výhody tretieho piliera

Najväčšou výhodou tretieho piliera sú práve príspevky od zamestnávateľov. Práve pre to je doplnkové dôchodkové sporenie obľúbenou formou sporenia na dôchodok.

Tretí pilier navyše umožňuje zníženie základu dane o sumu rovnú ročným príspevkom doň, maximálne však do sumy 180 eur. Na dani tak sporiteľ môže ušetriť až 34,2 eur ročne. Zamestnávatelia majú tiež zvýhodnenie, tí si môžu zaplatené príspevky do 3. piliera zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a účastníka sporenia, teda zamestnanca.

Rovnako ako pri druhom pilieri, aj v prípade tretieho piliera sú našetrené prostriedky predmetom dedenia alebo sú v prípade smrti sporiteľa odkázané osobe, či osobám uvedených na účastníckej zmluve.

Výber fondov tretieho piliera. Akú stratégiu zvoliť?

Existujú štyri typy doplnkových dôchodkových fondov. Líšia sa dynamickosťou, mierou rizika, ale taktiež výkonnosťou. Pri vyberaní fondov sa môžete stretnúť s pojmami príspevkový a výplatný fond, pričom každá DSS musí mať jeden výplatný fond. Ako vypovedá jeho názov, sú v ňom peniaze klientov, ktorým už DDS vypláca ich doplnkový dôchodok.

Príspevkových fondov môže mať doplnková dôchodcovská spoločnosť hneď niekoľko. Medzi nimi nájdete podobne ako pri druhom pilieri dynamickejšie indexové či akciové fondy, ale aj konzervatívne fondy investujúce do dlhopisov.

Voľba fondov je na vás, no vo všeobecnosti platí, že dynamickejšie fondy sú vhodné najmä pre mladších klientov, nakoľko ich investícia bude mať dlhodobý charakter, a tým pádom sa nemusia obávať výkyvov na trhu. Navyše indexové fondy z dlhodobého hľadiska spravidla vykazujú najvyššie výnosy.
Starší klienti naopak ocenia konzervatívnejšie dlhopisové fondy, nakoľko ich vývoj v čase je stabilnejší, a tým pádom sú vhodnejšie na udržanie hodnoty svojich investovaných peňazí.

V poslednej dobre vznikli nové fondy v podobe indexových fondov. Doteraz boli dynamické fondy len v podobe akciových, ktoré ale nedosahovali také výsledky, ktoré by mali investorov uspokojovať. Preto považujeme doteraz za najväčšie PLUS samotný príspevok od zamestnávateľa.
Výkonnosť indexových fondov poznáme už z pôsobenia v DSS pri 2. pilieri. Tie najlepšie z nich robia dlhodobo výnos okolo 10% p.a. A to už začína dávať spolu s príspevkom od firmy úplne iný zmysel.

Môžem zmeniť svoju DDS alebo fondy?

V prípade, že vám nevyhovujú podmienky vašej aktuálnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je pomerne jednoduché zmeniť ju. Bude potrebné uzatvoriť novú zmluvu v novej DDS, vypísať žiadosť o prestup a overiť podpis, doložiť kópiu pôvodnej zmluvy a vaša nová DDS sa postará o všetku administratívu. V prípade, že sa tak rozhodnete vykonať do roka od uzatvorenia pôvodnej zmluvy, bude vám účtovaný poplatok vo výške 5% z hodnoty účtu. Keď ale prestúpite neskôr, nemusíte platiť.
Taktiež je možné zmeniť pomer fondov v rámci jednej DDS, takáto zmena je vždy bez poplatkov.

Vyplácanie z tretieho piliera

Pri vyplácaní doplnkového dôchodku treba rozlišovať dve situácie.

Ak ide o starobný dôchodok, účastník musí dosiahnuť obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom, ktoré nesmie byť kratšie ako 10 rokov a zároveň aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 55 rokov.

V prípade doplnkového výsluhového dôchodku je minimálne obdobie sporenia znížené na 5 rokov a potrebný vek na 40 rokov.

Doplnkový dôchodok je za určitých podmienok možné vyplatiť aj jednorazovo. O takéto jednorazové vyrovnanie je potrebné požiadať. Dôvodom môže byť zrušenie vášho doplnkového dôchodkového fondu alebo DDS, ďalej ak poberáte invalidný dôchodok, na ktorý vám vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, alebo ak suma, ktorú máte našetrenú nedosiahne dvojnásobok priemernej mzdy na Slovensku.

Tretí pilier je ideálnym nástrojom sporenia na dôchodok, v prípade ak vám zamestnávateľ poskytuje benefit vo forme príspevkov. V takom prípade ide o peniaze navyše, ktoré budú príjemným prilepšením vo vašom dôchodkovom veku. Ideálne nastavenie fondov je kľúčovou podmienkou pre vyhovujúce zhodnotenie vašich úspor. Je pre to potrebné zodpovedne a racionálne zvážiť všetky dostupné možnosti a vybrať si ideálnu investičnú stratégiu pre vás.

Čo ak zamestnávateľ neposkytuje príspevok do tretieho piliera?

Tento zamestnanecký benefit poskytujú väčšinou pre svojich zamestnancov na Slovensku veľké korporácie, ktoré zamestnávajú veľa ľudí. Preto väčšina ľudí na Slovensku tento príspevok od zamestnávateľa nemá ako využiť. V takomto prípade existujú efektívnejšie, flexibilnejšie a rentabilnejšie formy sporenia resp. investovania na zabezpečenie solídneho príjmu na dôchodku ako je 3. pilier. O tom však až nabudúce.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.