Čo všetko treba vedieť o druhom pilieri?

15. mája 2020

Takmer 1,6 milióna Slovákov si sporí na dôchodok pomocou druhého piliera. 60% z nich však stále investuje len do konzervatívnych dlhopisových fondov. Ako funguje druhý pilier a prečo sa oplatí doňho vstúpiť? Ako efektívne zvoliť fondy tak, aby prinášali, čo najväčší zisk?

Čo je druhý pilier a koho sa týka?

Druhý pilier alebo starobné dôchodkové sporenie je spôsob finančnej prípravy na starobu. Vstúpiť doň môže každá fyzická osoba pred dovŕšením 35 rokov, ktorej aspoň raz vzniklo dôchodkové poistenie (I. pilier).

Ak sa rozhodnete sporiť si v druhom pilieri, podpíšete účastnícku zmluvu, vami vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Sociálna poisťovňa jej potom každý mesiac podstúpi 5,25% z celkového 18 % odvodu na starobné zabezpečenie. Každým rokom sa pritom pomer odvodu mení – príspevok do druhého piliera sa medziročne zvyšuje o 0,25%. Znamená to, že v roku 2024 poputuje do druhého piliera až 6% z povinných odvodov, zatiaľ čo do sociálnej poisťovne 12%.

Na rozdiel od I. piliera, ktorého financie sú kolektívnym majetkom spravovaným Sociálnou poisťovňou, sú peniaze odvedené do 2. piliera uložené na osobnom dôchodkovom účte a sú výhradne majetkom sporiteľa. Z toho vyplýva, že po jeho smrti pripadnú tieto peniaze určeným osobám, alebo budú predmetom dedenia. Nezáleží pri tom, či sporiteľ už poberal dôchodok, alebo bol v sporiacej fáze.

Na váš osobný dôchodkový účet je možné posielať aj dobrovoľné príspevky mimo percenta z odvodov. Ak teda máte peniaze navyše, môžete ich investovať aj do DSS. Ak vám však dovoľuje mesačný rozpočet investovať peniaze navyše, existujú flexibilnejšie a lacnejšie formy investovania, ktoré prinesú vyšší výnos.

Prečo sa oplatí vstúpiť do druhého piliera?

 

 

 

Demografické údaje hovoria jasne – populácia starne. Do roku 2070 bude podľa prognóz na jedného dôchodcu pripadať len 1,5 pracujúceho občana, zatiaľ čo dnes je to viac ako 3.
Miera náhrady – pomer priemerného starobného dôchodku k priemernej mzde bude teda omnoho nižšia ako je tomu v súčasnosti.

Momentálne je miera náhrady na úrovni približne 42%. V roku 2070 bude na úrovni približne 25%. Čiže príspevok od štátu bude len na úrovni 25% z príjmu.
Je preto viac ako pravdepodobné, že dôchodkový systém nebude fungovať tak, ako ho poznáme teraz, a je dobré zabezpečiť sa aj alternatívne pomocou druhého piliera.

Druhý pilier v závislosti od zvolených fondov produkuje zaujímavé výnosy. Realita je však taká, že väčšina Slovákov investuje konzervatívne, a tým sa pripravujú o potenciálne zisky a vyšší príjem v penzii.

Investičné fondy. Boja sa Slováci riskovať?

Pri sporení prostredníctvom 2. piliera si vyberáte zo 4 fondov, v ktorých sa budú vaše peniaze zhodnocovať. Máte na výber z rôznych druhov fondov, ktoré sú charakteristické rozdielnou výnosnosťou, ale aj odlišnou mierou rizika. Fondy môžete aj kombinovať, v takom prípade však platí, že jeden z fondov musí byť garantovaný.

Garantovaný dlhopisový fond
Je charakteristický stabilným vývojom. Je určený najmä pre tých ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika, a teda pre ľudí krátko pred dôchodkom. Práve kvôli jeho stabilite sa postupne pred dosiahnutím dôchodkového veku celý objem vašej investície presúva na garantovaný dlhopisový fond.

Zmiešaný fond
Tvoria ho rozdielne aktíva, najviac zastúpené sú akcie a dlhopisy. Je vhodný pre tých, ktorým nevyhovuje zvýšené riziko akciového alebo indexového fondu, ale ani nízka výkonnosť dlhopisového fondu.

Akciový fond
Prináša zaujímavé výnosy, ale taktiež vyššie riziko. Investícia doňho je vhodná pre tých, ktorí majú do dôchodku ešte dostatok času a sú tak ochotní akceptovať výkyvy hodnoty dôchodkovej jednotky.

Indexový fond
Poskytuje najzaujímavejšie výnosy, je však spojený s väčšími výkyvmi a teda aj väčšou mierou rizika. Je pre to vhodný najmä pre mladých ľudí, ktorí môžu mať z dlhodobého hľadiska veľmi zaujímavé výnosy dosahujúce dvojciferné hodnoty.

Vývoj jednotlivých fondov VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (zdroj:NBS)

• Akciový fond
• Zmiešaný fond
• Dlhopisový fond
• Indexový fond

 Vyplácanie dôchodku z druhého piliera

Po ukončení sporiacej fázy existuje viacero možností vyplácania dôchodkov.

Starobný dôchodok
Je vyplácaný po dosiahnutí dôchodkového veku.

Predčasný starobný dôchodok

Vyplácaný, ak má sporiteľ nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera.

Pozostalostné dôchodky
Slúžia na zabezpečenie vdovy alebo vdovca, či siroty v prípade smrti sporiteľa.

Výnos z investovania
Nie je dôchodkom. Vypláca sa tomu, kto dosiahol dôchodkový vek, ale nepožiadal o dôchodok z druhého piliera a v zmluve o dôchodkovom sporení si dohodol vyplácanie výnosu z investovania.

Zabezpečte si dostatočný dôchodok

V dôsledku demografického vývoja v kombinácií so zastropovaním dôchodkového veku je zrejmé, že štát v budúcnosti nebude schopný zabezpečiť taký dôchodkový systém, aký poznáme dnes. Spoliehať sa len na prvý pilier je preto nedostatočné. Odborníci odporúčajú využiť ideálne všetky tri piliere dôchodkového systému, a tak minimalizovať riziko a zabezpečiť si dostatočnú penziu.

Ak sa rozhodneme pre druhý pilier, sme len v polovici cesty. 60% Slovákov rozmýšľa konzervatívne a investuje do málo výkonných dlhopisových fondov a pripravujú sa tak o profit. Napriek tomu sa stále viac a viac mladých Slovákov rozhoduje pre zmiešané alebo indexové fondy s vyššou výkonnosťou. Z dlhodobého hľadiska sa týmto spôsobom aj napriek ich dynamickej charakteristike dajú dosahovať väčšie výnosy. Preto odporúčame využiť poradenstvo v otázke dôchodkov, nakoľko na Slovensku stále existuje u ľudí mnoho nedostatkov v zabezpečovaní svojej penzie.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.