V USA sa dejú veci

30. mája 2017

New York Daily News priniesli informácie ohľadom kolapsu dôchodkových fondov. Konkrétne ide o fond s názvom „Local 707“. Tento fond, ktorý mal v penzií zabezpečiť vodičov nákladných automobilov, teraz nechal vyše 4000 ľudí bez dôchodkov alebo s výrazne zníženými dôchodkami. Po bankrote súkromnej firmy prevezme zodpovednosť vyplácania dôchodkov štátna sociálna poisťovňa. Neznamená to, ale nič iné, ako presun neriešeného problému na vyššiu úroveň.

Celkovo dôchodkový systém v USA je ohrozený, pretože vývoj vo fonde „Local 707“, len predikuje nasledujúce bankroty v tomto sektore. Ak by v priebehu nasledujúcich rokov došlo ku krachu viacerých fondov v USA, znamenalo by to, že sa milióny obyvateľov dostanú na hranicu chudoby. Ďalšími náznakmi zlej a neriešenej situácie sú aj informácie ohľadom blízkosti bankrotu dvoch sesterských fondov „Local 707“ v štáte New Jersey. Celospoločensky dosah tohto problému je, že ak skrachuje veľký štátny dôchodkový fond pre vodičov nákladných automobilov, ohrozí to viac ako 400 000 dôchodcov na juhu a západe USA.

Thomas Nyhan, riaditeľ dôchodkového fondu centrálnych štátov pre Daily News povedal: „Je to tichá kríza, ale je to veľmi reálne. V súčasnej dobe asi 200 penzijných fondov mieri k bankrotu, čo bude mať vplyv na 1,5 až 2 milióny ľudí. Prognózy bez novej pomoci od štátu sú bezútešné“. Enormným problémom je najmä to, že sa nejedná iba o dôchodkové fondy súkromného sektora. Nyhan pokračuje: „Miestne a štátne penzijné plány sú taktiež na pokraji bankrotu – čelíme penzijnému tsunami. V mnohých štátoch sú finančné prostriedky vážne nedostatočné.“.

To, že fond Local 707 má problémy a pokúša sa ich riešiť bolo jasné už vo februári 2016, kedy došlo ku škrtom na vyplácaných penziách, čo predstavovalo zníženie približne na jednu tretinu. Napríklad jeden bývalý vodič kamiónu sa vyjadril, že jeho dôchodok predstavoval $48,000 ročne, kým teraz klesol na menej ako polovicu tejto sumy.

Mnohé príklady sú naozaj tragické. Dôchodcovia nemajú finančné prostriedky na splácanie nahromadených dlhov ako napr. kreditné karty a hypotéky, a týmto spôsobom sa stávajú priamo závislí od svojich potomkov. Ti, ktorí deti nemajú, šetria aj na takých nevyhnutnostiach, ako sú lieky a lekárske prehliadky.

Prvotne by sa dalo predpokladať, že krach spoločnosti Local 707 bol spôsobený chybnými rozhodnutiami manažmentu spoločnosti. Šokujúce na tejto situácii je, že krach bol spôsobený transakciami vo finančnom systéme. Riaditeľ dôchodkového fondu centrálnych štátov podotýka, že nákladná automobilová doprava je zasiahnutá rozsiahlou a dlhodobou recesiou z dôvodu „škodlivej kombinácie deregulácie cien a strát na akciovom trhu“.

Prečo by nás mala táto téma zaujímať?

Dôvodom je, že doplnkové dôchodkové spoločnosti na území Slovenskej republiky fungujú na podobnom princípe ako súkromne penzijné fondy v Spojených štátoch.