Prevody a platby v reálnom čase!

5. júna 2017

 

 

 

 

 

Možno si ešte spomínate na scénky z akčných filmov z 90. rokov. Hlavný záporák sleduje svoj bankový účet a vyhráža sa, že ak sa mu hneď nepripíšu peniaze, vyhodí do vzduchu polku L.A., alebo neprepustí dcéru prezidenta USA. Sci-fi? Možno čoskoro už nie.

Talianska skupina Intesa Sanpaolo, ktorá je materskou bankou slovenskej VÚB, ako prvá prechádza na unikátny systém EBA clearing. V súčasnosti zapojili Intesu do testov, pričom na základe odhadov sa bude môcť zapojiť do funkčného systému už na JESEŇ. Výkonný šéf EBA clearing Hays Littlejohn povedal, že zapojenie je len začiatkom. Tento rok by mal počet účastníkov dosiahnuť počet 25. Nasledujúci rok sa pripoja ďalšie subjekty, a tým až 85 percent prevodov SEPA bude pokrytých v ich systéme.

To znamená, že už koncom tohto roku budú môcť klienti INTESA uskutočňovať platby do ktorejkoľvek banky v jednotnom európskom priestore, a to okamžite v reálnom čase (odchýlka desiatich sekúnd). Systém bude fungovať 24/7.

Stefano Favale, šéf Global Transaction Banking v INTESA, hovorí: „Retailoví aj korporátni klienti budú môcť posielať peniaze v reálnom čase naprieč Európou a nebudú na to potrebovať nič iné, len ich bežný účet,“. V súčasnosti je v štádiu rokovaní zapájanie ostatných dcérskych spoločnosti, vrátane našej VÚB.

Každoročne dochádza k nárast platieb v reálnom čase. Európska platobná rada EPC koncom minulého roka schválila pravidlá SEPA, podľa ktorých sa budú subjekty riadiť. Systém EBA clearingu stanovené pravidlá dodržiava, a teda sa v súčasnosti vytvára jednotný systém, ktorý umožňuje posielať a prijímať platby v celom európskom priestore.

Cena služby EBA clearing by nemala byť vysoká. Podľa odhadov Y. Mercha by jedna transakcia mala stáť jeden eurocent a neskôr by mala dokonca zlacnieť na pol eurocenta. Ak eurosystém už o pár mesiacov (v júni) rozhodne, že túto službu zavedie, bude dostupná už na budúci rok.

Nepríde však k náhrade súčasného systému, kde prevod trvá jeden deň. Nový systém bude len alternatívou k existujúcemu modelu a bude záležať len na jednotlivých bankách, či na to pristúpia. Na slovenskom trhu sa z konkurenčných dôvodov banky zatiaľ nehlásia k novému modelu, ale prebiehajú zasadnutia vedení, pretože to predstavuje výraznú konkurenčnú výhodu. Na základe prezentovaných informácii EBA clearing o predpokladanom pokrytí je zjavné, že v platobnom prostredí ide o zásadnú vec.

Vyzerá to tak, že možnosti, ktoré bežne používal Bruce Willis vo svojich filmoch, postupne preniknú aj medzi nás.