Zmena podmienok podpory hypoték pre mladých.

21. júna 2017

Súčasný hypotekárny trh je sprevádzaný veľmi nízkymi úrokovými sadzbami na hypotekárnych úveroch. Odborníci preto vedú už dlhšie diskusiu ohľadom funkčnosti a nadbytočnosti štátneho príspevku v podobe 3 % zľavy z úroku. Ak sa chcete dozvedieť viac o štátnom príspevku pre mladých, kliknite sem.

Štát v tejto súvislosti vydal rozhodnutie ohľadom zrušenia bonifikácie hypoték a pripravuje zákon o dani z príjmov, ktorý sa teraz posúva do Medzirezortného pripomienkového konania.

Podľa nového návrhu bude podpora zo strany štátu na bývanie pre mladých ľudí vo forme daňového bonusu. Ten si bude možné uplatniť raz ročne pri daňovom priznaní. Odrátať sa bude dať polovičná úľava zaplatených úrokov, ktorej horný limit bude stanovený na 400 eur. K zmene podmienok získania príspevku pravdepodobne nedôjde. A teda len do výšky 50 tisíc eur, vek do 35 rokov, priemerný prijem najviac 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve.

Tým vlastne podpora štátu klesne, pretože doterajšia bonifikácia sa prejavovala na zníženej splátke a umorovaní istiny. Aj keď nie všetky banky prepočítavali ŠPM transparentne. Nová prax bude vyzerať nasledovne. Klient platí celý rok banke štandardný úrok, za ktorý mu banka požičala a v daňovom priznaní si uplatní daňový bonus. V prípade, ak by daň bola nižšia ako je výška bonusu, bude klientovi vrátený preplatok na dani.

Uvedieme príklad:

Klient žiada o hypotéku so ŠPM vo výške 50 000 € na 30 rokov. Hodnota zabezpečenia je 75 000 €, čím spĺňa podmienku do 70 % LTV a ŠPM sa mu uznáva na celú sumu žiadaného úveru. Zároveň spĺňa vekovú a príjmovú podmienku. Banka v rámci uznaného príspevku ponúkne najnižší možný úrok 0,05 % na 5 rokov. Mesačná splátka bude 139,94 €, preplatenosť na úrokoch za obdobie 60 mesiacov 114,83 € a istina po 60. splátke vo výške 41 718,66 €.

Po novom a pri zachovaných rovnakých podmienkach ako v prvom prípade, dostaneme však čísla odlišné. Hypotéka vo výške 50 000 € na 30 rokov. Banka ponúkne svoju aktuálne najnižšie komunikovanú úrokovú sadzbu na 5 rokov – 1,55 %. Splátka pri tejto konštelácii bude 173,76 €, preplatenosť na úrokoch za obdobie 60 mesiacov 3619,04 a istina po 60. splátke vo výške 43 193,3 €. Tu prichádza na radu daňový bonus. Každý rok si klient môže uplatniť polovicu zo zaplatených úrokov. Preplatenosť teda vydelíme dvoma a dostaneme 1809,52 €.

Záver je teda taký, že klient po novom zaplatí banke na úrokoch o 1809,52 € viac a istina po skončení 5 ročného fixu bude vyššia o 1474,64 €. Celkovo teda preplatí 3284,16 €.

V príklade sme aplikovali metodiku, ktorú používa Tatra banka pri prepočte ŠPM. Zároveň na porovnanie sme použili najnižšie komunikovanú úrokovú sadzbu Tatry pri 5 ročnom fixe. Rozdiely však môžu byť ešte väčšie. Hlavne pri vyššom LTV a komplikovanejších klientov, kedy banky úrokovú sadzbu zvyšujú, tzv. uplatnia rizikovú prirážku. A v neposlednom rade vývoj úrokových sadzieb napovedá, že by sme mali pomaly očakávať odlepenie sa od úrokového dňa.

 

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.