Hranica príjmu na získanie hypotéky pre mladých sa znížila

12. júla 2017

Horná hranica príjmu žiadateľov o hypotéku pre mladých sa mení každý štvrťrok a odvíja sa od priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý štvrťrok.

Čo vplýva na hranicu príjmu

Hranica príjmu na získanie hypotéky pre mladých od 1.7.2017 do 30.9.2017 bude 1 166,10 € , t. j. 1,3-násobok priemernej mesačnej hrubej mzdy. Pre dvoch žiadateľov (manželov a partnerov) sa berie do úvahy dvojnásobná suma, teda 2 332,20 €. Ak jeden z partnerov nemá príjem a spoločne žiadajú o hypotéku, priemerná mzda druhého partnera za predchádzajúci rok môže byť až do výšky 2 332,20 €.

Kto môže žiadať o príspevok pre mladých

Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom je určený klientom do 35 rokov. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej hrubej mzdy v národnom hospodárstve SR za prvý kvartál roka 2017.

Podmienky poskytnutie

Zvýhodnené úročenie platí len na prvých 5 rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru na účel kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie. Aktuálna výška dotácie je 3% z toho 2 % dotuje štát a 1 % dotuje banka. Klient môže získať štátny príspevok maximálne na sumu 50 000 € a zároveň nesmie prekročiť 70 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Ďalšie výhody

Okrem finančnej úspory umožňuje hypotéka pre mladých znížiť splátky na polovicu alebo odložiť splátky istiny po dobu troch rokov pri narodení dieťaťa. Výhodou dotovanej hypotéky je aj možnosť kedykoľvek počas piatich rokov vykonať mimoriadnu splátku v akejkoľvek výške, a to bez poplatku.

Nie v každej situácií je ale výhodné žiadať o hypotéku pre mladých. O úskaliach sa môžete viac dozvedieť tu.

História vývoju príjmovej hranice pre žiadateľov o hypotéku pre mladých

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.