Ako si úroky z hypotéky dať do nákladov

27. júla 2017

Prenájmom bytu, domu alebo jednej izby je spôsob, akým si veľa z nás zlepšuje príjem. Aj tento druh príjmu sa však musí zdaniť. Podľa § 6 zákona o dani z príjmov si prenajímateľ môže zo svojho príjmu odrátať úroky platené v súvislosti s hypotékou.

To, či si tieto náklady môže prenajímateľ odrátať závisí od toho, či eviduje nehnuteľnosť v obchodnom majetku alebo nie. Aj ľudia, ktorí nie sú podnikatelia, majú túto možnosť a môžu si svoj byt, či dom zaradiť do obchodného majetku. Spôsobov, ako zaúčtovať takúto nehnuteľnosť je niekoľko. Na výber prichádza daňová evidencia, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Najjednoduchší spôsob býva zvyčajne daňová evidencia.

V prípade, že využijete zjednodušenú daňovú evidenciu, ste povinný mať evidenciu o hmotnom majetku, ktorý používate v súvislosti s dosahovaním príjmov. Tak, ako podotýka hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková „Ak sa daňovník rozhodne uviesť majetok v daňovej evidencii, potom sa už tento majetok stáva jeho obchodným majetkom a môže si uplatňovať v daňových výdavkoch výdavky súvisiace s využívaním tohto majetku podľa zákona o dani z príjmov,“ Dôležitý faktor je, že daňová evidencia nemá žiadnu predpísanú podobu. A teda finálnu podobu ako sú príjmy a výdavky evidované, si určíte sami.

Podľa Ivety Jobovej, ktorá pôsobí ako daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov, je Inventárna karta dlhodobého hmotného majetku najjednoduchší spôsob (účtovne tlačivo, ktoré si môžete jednoducho zakúpiť). V tomto tlačive je nevyhnutné uviesť nasledujúce informácie: cenu nehnuteľnosti, dátum a spôsob jej obstarania a dátum zaradenia do obchodného majetku. Podstatné je nezabudnúť aj na odpisovú skupinu. Podľa ustanovenia z roku 2015 sú nehnuteľnosti zaradené do šiestej odpisovej skupiny a teda sa odpisujú 40 rokov. Z toho vyplýva, že mesačný odpis získame tak, že cenu nehnuteľnosti vydelíme 480 mesiacmi. Odpis do nákladov potom dáme za počet mesiacov, počas ktorých sa nachádzala nehnuteľnosť v prenájme.

V prípade, že byt máte zaradený v obchodom majetku počas celého roka, môžete si odpísať v rámci nákladov celých 12 mesiacov. Pričom výška jednotlivých odpisov sa vypočítava priamo v karte. Ale tak ako konštatuje Iveta Jobová: „V prípade, že si niekto kartu nezakúpi, tieto všetky údaje si môže zapísať aj do obyčajného zápisníka.“

Ak teda využijete daný postup, do nákladov v podobe odpisov je možné dať samotnú cenu nehnuteľnosti. Napríklad, ak si kúpite byt v hodnote 200 000 €, váš ročný odpis bude 5 000 eur. Túto sumu je možné dať do nákladov počas obdobia 40 rokov. V prípade, ak je byt kúpený na hypotéku, do nákladov je možne zarátať aj úroky zaplatené na hypotéke. Taktiež všetky náklady na rekonštrukciu, poistenie nehnuteľnosti, alebo príspevok do fondu opráv sú oprávneným daňovým výdavkom.

V prípade, že nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku, tieto náklady nie je možné uplatňovať. Do nákladov sa ale stále môže dať elektrina, náklady na kúrenie, či vodné a stočné. Všetky spomínane výdavky sú uplatniteľné aj pri evidencii nehnuteľnosti ako obchodného majetku.

Nevýhodou ostáva, že ak by ste chceli takúto nehnuteľnosť predať, musíte zdaniť rozdiel medzi odpisovou hodnotou a predajnou cenou.

Príklad:

Kúpim trojizbový byt v Bratislave za 150 000 €, banka mi požičia 120 000 € na 30 rokov s úrokom 1.55 %, rozdiel uhradím z vlastných zdrojov. Do podnájmu mi príde trojčlenná rodina a mesačne mi bude platiť 700 €. Príjem z prenájmu sa daní nie len daňou z príjmu (19 %), ale aj zdravotným poistením (14 %). Čiže pri ročnom príjme z prenájmu 8 400 € zaplatím daň vo výške 2 772 €.

Ak by som uplatnili všetky spomínané náklady – ročný odpis nehnuteľnosti 3 750 €, zaplatené úroky za prvých 12 mesiacov 1 837,55 €, priemerná ročná cena energií 720 €, priemerná cena poistenia nehnuteľnosti 80 € a príspevok do fondu opráv 40 € – znížim vymeriavací základ dane na 1 972,45 €.

Budem teda platiť daň vo výške 650,91 €, čo je rozdiel solídnych 2 121,09 €.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.