Hypotekárny trh stále na vzostupe.

17. augusta 2017

Začiatkom roka sa uplatnila regulácia a prísnejšie pravidlá hypotekárneho trhu. Mnohí analytici a aj obyvatelia sa obávali, aký dopad to bude mať na hypotéky. Môžeme však konštatovať, že k žiadnemu zmrazeniu hypotekárneho trhu nedošlo, práve naopak, je stále silnejší!

Aká bola aktivita bánk?

Za prvý polrok 2016 bol poskytnutý objem úverov na bývanie vo výške 1,3 miliardy eur. Za to isté obdobie roku 2017 sa poskytol objem 1,5 miliardy eur, ktorý predstavuje zvýšenie dlhu slovenského obyvateľstva, ktorý je založený nehnuteľnosťou. A banky ani nepotrebovali vyvinúť úsilie v rámci cenovej vojny, ako minulý rok. Priemerný úrok na úvere sa posunul smerom dolu len o desatinu a hypotéky šli na dračku.

Už táto jar ukazovala cenové dno úverov na bývanie. Ostatné roky trend udávala VÚB, ale pri jej tohtoročnom pokuse znížiť úroky, ostatní veľkí hráči jej iniciatívu nenasledovali. Iba menšie banky, ako Prima banka alebo OTP banka sa posunuli až na 1,2 % pri štvorročnom, respektíve päťročnom fixe. Druhá so spomenutých bánk drží túto kampaň aj naďalej.

Podľa údajov NBS došlo k stabilizácii cien úverov. A faktom ostalo, že napriek rôznym cenovým ponukám a lákadlom, drvivá časť úverov bola poskytnutých s úrokom 1,7 % na uver, len malý počet na 1,5 %.

Čo nás čaká?

Ani počas jesene by nemalo dôjsť k veľkým posunom. Analytik VÚB Zdenko Štefanides, hovorí, že Intesa, talianska banka a zároveň matka slovenskej VÚB neočakáva zmenu kľúčových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. Podľa odhadov by malo k prvým zvyšovaniam refinančnej sadzby dôjsť až v prvom kvartáli 2019.

Analytik Tatra banky Boris Fojtik pridáva, že aj keď sa v súčasnosti k žiadnym zmenám ECB nechystá. Dobrý ekonomický vývoj jej poskytuje nevyhnutný priestor na prípravu zmeny súčasnej uvoľnenej menovej politiky, ktorá panuje v eurozóne. S tým súvisí aj zvýšenie cien pri dlhších splatnostiach, pretože tie reagujú na očakávania politiky ECB. Ako Boris Fotiek dodáva „tieto ceny majú veľký vplyv na úvery na bývanie, no ich pohyby zatiaľ nie sú dlhotrvajúce a výrazné“ Nárast môže priniesť až postupne zníženie nákupov dlhopisov zo strany ECB. Objemy nákupov by sa mali priblížiť k nule a v tej chvíli aj retailoví klienti pocítia zmenu.

Najnižšia cena vyhráva

Súčasný stav vyzerá tak, že rozdiely medzi bankami nie sú výrazné, a to bez ohľadu na mediálne kampane resp. posun cien úverov o stotiny či desatiny percenta. NBS zaznamenala v prvej polovici tohto roku najvýraznejší posun o 0,5 % pre VUB, ktorá tak dosiahla 21,2 % podiel na úveroch na bývanie. Kým Prima banka sa zlepšila o 0,25 %
Na porovnanie, Tatra banka bez toho aby znižovala sadzby si ukrojila rovnako veľký podiel ako Prima banka. Rovnako aj Slovenská sporiteľňa, ktorá už nejaké obdobie zastáva vedúci post ktorý obhájila s 27,7 % na trhu. Rozdiel postoja ja v tom, že kým pre VÚB to znamenalo zvýšenie pre Slovenskú sporiteľňu to predcvičovalo návrat k hodnote prvého polroku 2016.

Napriek tomu, že došlo k nárastu objemu úverov, bankám sa znížili náklady na spracovanie. A aj keď v tomto roku dochádzalo k refinancovaniu hypoték, nešlo o také čísla, ktoré sme mohli sledovať minulý rok. Keďže Slovensko dosiahlo ďalší rekord v objeme poskytnutých úverov na bývanie, najväčším paradoxom sa javia opatrenia NBS, ktoré znamenali obmedzenie veľkých hypoték, ako aj počítanie rezerv v príjme, ktoré musia ostať po odčítaní nevyhnutných nákladov na život. Tieto opatrenia sa dotkli len marginálnej časti klientov.