Úroky sa meniť nebudú. Európska centrálna banka ponechá kľúčové úroky na nule

20. decembra 2017

 

 

 

 

 

 

Je to definitívne. Rada guvernérov rozhodla, že úroky sa meniť nebudú. Kľúčový úrok ponechala na sadzbe 0%. Jednodňové refinančné operácie na 0,25% a depozitné sadzby
na -0,40%. Predpokladá sa, že tieto úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach dlhší čas i po ukončení programu nákupu aktív.

Tieto neštandardné opatrenia ako je nákup aktív by mal prebiehať od januára do konca septembra 2018, čo potvrdila aj Rada guvernérov. Objem nákupu aktív sa znížil o polovicu. Z pôvodného nákupu 60 miliárd eur na mesačný objem 30 miliárd eur. 

Prečo sa vlastne nakupujú aktíva? Európska centrálna banka sa snaží zabezpečiť rast spotrebiteľských cien smerom k svojmu inflačnému cieľu. Preto aj Rada guvernérov nákup aktív neukončí pokiaľ nebude toto približovanie cien trvalé. Je to jeden z cieľov Európskej centrálnej banky, ktorá zaručuje cenovú stabilitu v medziročnej miere inflácie okolo 2%. Minulý mesiac sa inflácia približovala k úrovni 1,5%. 

Základná požiadavka je ustáliť infláciu na úrovni 2%. Keby sa tieto vyhliadky zhoršia, alebo sa odklonia a nebudú sa zlučovať s pokrokom zvyšovania tempa rastu spotrebiteľských cien, t.j. inflačnému cieľu, Európska centrálna banka je pripravená pozmeniť program nákupu aktív. Znamená to, že zmení stratégiu v nákupe objemu a aj v trvaní programu. 

Zdroj: https://finweb.hnonline.sk/ 

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.