Odklad splátok na spotrebných úveroch, hypotékach, podnikateľských úveroch a leasingoch

24. apríla 2020

Legislatíva v súvislosti s koronavírusom umožňuje odklad splátok fyzickým osobám aj podnikateľom. Zákon Lex korona sa týka aj nebankoviek a leasingových spoločností. Pre koho je táto možnosť primárne určená? Aké sú kritéria na odklad splátok vašich úverov?

Spotrebné úvery a hypotéky

Občania majú v súvislosti s koronavírusom podľa platnej legislatívy právo na odklad splátok úveru o najviac 9 mesiacov v prípade, že sa jedná o úver poskytovaný bankou. Zákon Lex korona tiež zahŕňa úvery poskytované nebankovými subjektami.
Nebankovky a leasingové spoločnosti sú povinné poskytnúť žiadateľovi odklad splátok o 3 mesiace s následnou možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace.

Fyzické osoby nie sú povinné dokladovať príjem ani predkladať vyhlásenie o finančnej situácií klienta. Z toho vyplýva, že o odklad môže požiadať ktokoľvek, bez ohľadu na životnú situáciu, v ktorej sa nachádza.

Zákon o odklade splátok úveru sa vzťahuje aj na leasing, pokiaľ je Vaša leasingová zmluva označená ako zmluva o spotrebiteľskom úvere.

V prípade hypotekárnych úverov je tiež možné bezplatne požiadať o úplný odklad splátok. Ak sa rozhodnete odložiť splácanie, podľa zákona Lex korona to nebude mať vplyv na vašu bonitu, teda nebudete mať negatívny záznam v úverovom registri.

Je dôležité poznamenať, že o odklad splátok bude možné požiadať iba jeden krát, je preto na zvážení každého klienta, kedy, a či vôbec sa tak rozhodne vykonať.

Ako možno požiadať o odklad?

Podnikateľské úvery

Živnostníci, rovnako ako malé a stredné podniky majú zo zákona právo požiadať o odklad splátok úveru o maximálne 9 mesiacov. Jedná sa o podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov, ročný obrat do 50 mil. € alebo ich celková ročná súvaha nepresiahne 43 mil. €.

Nemusí sa pritom jednať len o úver poskytnutý bankou – o odklad splátok možno požiadať aj iného poskytovateľa úveru, napríklad nebankovku či leasingovú spoločnosť. V takomto prípade je však doba odkladu znížená na maximálne 3 mesiace s možnosťou rozšírenia o ďalšie 3 mesiace, čiže spolu na 6 mesiacov, rovnako ako pri úveroch poskytovaných fyzickým osobám.

Právo na odklad majú tí podnikatelia, ktorí sa v dôsledku pandémie COVID-19 dostali do omeškania so splácaním úveru, alebo im takéto omeškanie reálne hrozí. Dlžník však nesmie byť v omeškaní so splácaním dotknutého úveru dlhšie ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti o odklad a tiež nesmie byť v omeškaní so splácaním iného úveru od toho istého veriteľa vo výške dlžnej sumy 100€ a viac k 29. februáru 2020.

Je odklad výhodný?

Aj keď odklad splátok môže vyzerať lákavo v každej situácií, v ideálnom prípade by mal byť až poslednou možnosťou.
Výhodný môže byť vtedy, ak žiadate o odklad splátok preventívne z dôvodu vytvorenia väčšej rezervy. Ak by ste vyplatili mimoriadnu splátku z ušetrených peňazí za daných 9 mesiacov, vtedy je preplatenie úveru zanedbateľné.

Ďalší rozumný dôvod môže byť v prípade, ak chcete odložiť splátky na lacnom úvere a dávať mimoriadne splátky do drahších úverov.

Pri odklade splátok však existujú určité úskalia, ktoré si treba uvedomiť

1. Posudzovanie odkladu splátok z pohľadu interných ratingov bánk je nejasné – môže klienta do budúcna poškodiť na obdobie minimálne 5 rokov, počas ktorých bude odklad v úverovom registri (v danej banke aj na dlhšie)

2 .Klient sa vzdáva možnosti refinancu úveru a konsolidácie úveru s ďalšími úvermi bez dokladovania príjmu po dobu odkladu a ďalších minimálne 12 mesiacov kedy bude platiť plnú splátku úveru – zvážiť hlavne pri SZČO, podnikateľoch a špecifických príjmoch
3. Aj pri zamestnancoch, ktorí sa straty príjmu neboja je riziko, že nebudú vedieť využiť všetky benefity čistého refinancu (napr. v Prima banka má momentálne benefit preplatenia poplatku za vyplatenie druhého úveru iba klient, ktorý sa schvaľuje „automatom“)

4. Psychológia klienta – akonáhle si od platenia odvykne platiť, môže minúť peniaze na zbytočnú spotrebu a celý odklad sa mu z dlhodobého pohľadu veľmi predraží

Ako teda môžete vnímať možnosť odkladu splátok?

Zákon upravujúci odklad splátok počas pandémie koronavírusu má za úlohu chrániť tých, ktorí nie sú schopní splácať svoje úvery a hrozí im pokles životnej úrovne alebo neschopnosť podnikať.
Existujú alternatívne riešenia, ako napríklad individuálna dohoda s bankou na znížení úrokovej sadzby, predĺženie splatnosti úveru alebo refinancovanie, ktoré vám môžu zabezpečiť výhodnejšie podmienky splácania.
Pokiaľ aj napriek tomu zvažujete, aké kroky podniknúť, a či je odklad splátok tým správnym riešením pre Vás, naši špecialisti vám radi poradia.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.