Pasca menom investičné životné poistenie

29. mája 2020

Mnohí z Vás sa s ním už pravdepodobne stretli. Toto naoko ideálne spojenie môže pôsobiť veľmi lákavo, zabijete predsa dve muchy jednou ranou. Problém nastáva v momente, keď si uvedomíte, že ste zvolili pravdepodobne najdrahšiu možnú variantu. V akom prípade sa IŽP oplatí, ak vôbec? Kam putujú vaše peniaze a ako sa to celé dá robiť rozumnejšie?

Ako (ne)funguje investičné životné poistenie?

Investičné životné poistenie na rozdiel od kapitálového životného poistenia prináša na prvý pohľad zaujímavú možnosť zhodnocovania vašich peňazí pomocou fondov. Spojenie poistenia a investovania vo vás vyvolá pocit, že so svojimi peniazmi zaobchádzate rozumne. Ako inak – takýto produkt počíta s pozitívnym aj negatívnym scenárom vašej budúcnosti. Má to však jeden háčik.

Čo v skutočnosti deje s vašimi peniazmi po tom, ako ich vložíte do jednej z poisťovní?

Pri IŽP klient platí poisťovni, ktorá následne časť poistného investuje do fondov. Dôležité však je, že zďaleka nie všetky prostriedky sa zhodnocujú. Poistné ktoré zaplatíte sa rozdelí na dve časti. Prvá časť slúži na krytie poistných rizík. Druhá časť peňazí je investovaná a putuje na samostatný investičný účet, odkiaľ je pomocou fondov zhodnocovaná.

Dostanete možnosť zvoliť si pomer fondov, a teda si vybrať investičnú stratégiu. Rôzne poisťovne ponúkajú odlišné fondy, vo všeobecnosti však platí, že máte na výber medzi konzervatívnymi dlhopisovými fondmi, dynamickejšími akciovými fondmi, a taktiež zmiešanými fondmi investujúcimi do aktív v rôznom pomere.

Vráťme sa ale k téme. Študujúc jednotlivé fondy a prehodnocujúc vašu investičnú stratégiu môžete mať pocit, že skutočne investujete a chystáte si lepšiu budúcnosť. Prečo to ale robiť tým najmenej výhodným spôsobom?

Prečo to komplikovať?

Existuje hneď niekoľko dôvodov, prečo je lepšie nespájať investíciu do poistenia, ale mať investíciu ako jeden produkt a poistenie ako druhý produkt, čiže nezávisle od seba.

 

Pomer investície a poistenia sa mení.

Všetci starneme, a s rastúcim vekom pre poisťovňu samozrejme predstavujeme väčšie riziko. Bolo by naivné myslieť si, že to bude práve poisťovňa, kto bude tratiť. Práve naopak. Poisťovňa len časom zníži podiel investovaného kapitálu, a nechá si viac na krytie rizika. V jednoduchosti, vy platíte stále rovnako, poisťovňa si nárokuje viac a investuje menej. Odporúčame preto siahnuť po rizikovom životnom poistení, pri ktorom poistné s rastúcim vekom nerastie, ale je prepočítané na celú poistnú dobu.

Astronomické poplatky

Investičné životné poistenie prestane byť atraktívnym v momente, keď prídu na reč poplatky. Tie sú v prípade tohoto typu produktu skutočne alarmujúce. Klient platiaci 50 eur mesačne počas tridsiatich rokov investičného životného poistenia zaplatí na poplatkoch aj viac ako 9000 eur! Poďme sa spolu pozrieť, za čo zaplatíte túto nemalú sumu.

Počiatočný poplatok

Najvyšším z poplatkov na začiatku poistenia je počiatočný poplatok, ktorý môže tvoriť až 8% z poistného. Ide zvyčajne o všetky odvedené peniaze po dobu prvých dvoch rokov od uzatvorenia poistky. Tieto peniaze putujú na účet poisťovne a slúžia na vykrytie obstarávacích nákladov. Pri 50-eurovej poistke sa tak jedná o približne 1200 eur.

Administratívny poplatok

Ďalším poplatkom požierajúcim peniaze je síce nenápadný, ale za to pravidelný administratívny poplatok, ktorý sa pohybuje v rozmedzí 1€ – 3€ mesačne.

Správcovský poplatok

Pri priamom investovaní sa o váš kapitál stará iba správcovská spoločnosť, ktorá si za svoje služby účtuje správcovský poplatok. Ak sa ale rozhodnete pre IŽP, platíte dva krát. Úplne zbytočne. Okrem správcovskej spoločnosti si totiž peniaze vypýta aj samotná poisťovňa ako správa poistenia takz. Management fee.


Príklad:
Pri platbe 50 eur mesačne po dobu tridsiatich rokov má poisťovňa poplatok za správu poistenia(management fee) 2,16% p.a. Za 30 rokov zaplatí klient približne 7300 eur na tomto poplatku. Ak by investoval priamo do fondov, tento poplatok by sa ho netýkal.

Zrušenie poistky

Asi vás už neprekvapí, že ani to nebude bezbolestné. Aj keď po januárovej zmene zákona odkupnú hodnotu vytvárajú poisťovne už len z investičnej zložky, pričom výška hodnoty musí byť v ďalších rokoch trvania poistenia vždy kladná, neznamená to, že bude vyššia ako vaša celková investícia.

Klienti, ktorí sa rozhodli pre investičné životné poistenie, tak zostávajú prekvapení. Dôvod je jednoduchý – častokrát dostanú späť menej peňazí, ako bol ich vklad (bez rizikových pripoistení). Môžu za to odkupné hodnoty, ktoré sú väčšinou vždy menšie ako je reálna hodnota konta. Ak by ste vyberali svoje peniaze z investičného účtu správcovskej spoločnosti, neplatili by ste žiadny výstupný poplatok.

Naspäť do reality

Ak vás doterajšie argumenty stálne nepresvedčili o tom, že nad IŽP je najlepšie len mávnuť rukou, tento výpis po dvoch rokoch „sporenia“ by mal.

 

 

 

 

 

 

Koľkí z vás by odpovedali, že klient má nasporených 669,66 €? Kto sa reálne vyzná do poistných pojmov?
Keby sme sa podrobnejšie pozreli do tohto výpisu, zistíme, že klient má nakúpene PPJ, ktoré sú zdrojom pre splatenie počiatočných nákladov. Áno dobre si myslíte, to nie sú vaše peniaze. Skutočná hodnota konta je stĺpec APJ. Čiže nakúpené podiely investičných fondov.

V tomto výpisu je v skutočnosti klient v mínuse, teda musí poisťovni doplatiť 39,84€ aby bol na nule. Na vine je práve počiatočný poplatok, ktorý zhltne celú „investovanú“ sumu za prvé dva roky. A nezrealizovaná zrážka znamená, že z mesačnej platby, ktorú platíte, neostalo na časť ceny pripoistení.
To, čo sa na prvý pohľad môže zdať ideálne je často po detailnom skúmaní úplná katastrofa a vo svete poistenia to zrejme platí dvojnásobne.

Neznamená to však, že ak už máte takéto poistenie uzatvorené, treba ho hneď rušiť. Všetko
závisí od konkrétnej situácie a podmienok vašej poistky. Ak, ale zvažujete zrušenie IŽP, treba si dať pozor – niektoré poisťovne si to draho zaúčtujú a vy tak môžete prísť o veľkú časť vašich prostriedkov.

Slovo na záver

Aj keď IŽP môže vyzerať ako jednoduchý a rozumný spôsob kombinujúci poistenie a zhodnocovanie vášho majetku, v podstate neponúka takmer žiadnu flexibilitu. Investovať musíte každý mesiac, bez ohľadu na to, či chcete alebo nie – poisťovňa inak zruší vašu zmluvu.

Nízke výnosy v kombinácii s vysokými poplatkami vás pripravujú o peniaze, ktoré by ste normálnym investovaním napríklad do ETF fondov reálne videli. Odborníci preto odporúčajú nekombinovať poistenie a investovanie do jedného produktu.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.