Úvery pre podnikateľov v čase koronakrízy: Hypotekárny proces z pohľadu živnostníka a majiteľa s.r.o.

1. augusta 2020

Banky sú na podnikateľov prísnejšie, teda aspoň v rámci hypotekárneho procesu. Či už ste živnostník alebo spolumajiteľ s.r.o., schvaľovanie úveru bude pre vás v porovnaní s bežným zamestnancom o čosi zložitejšie. Navyše kvôli momentálnej situácii koronakrízy banky pristupujú ku tzv. zdokladovaniu medziobdobia. Inými slovami si overia, či vám za posledné tri mesiace alebo pol roka neklesajú tržby a zisky. V takomto prípade vám úver nemusia poskytnúť vôbec. Je preto dobré byť pripravený a vedieť čo vás čaká. V dnešnom článku vám priblížime, na čo banky prihliadajú a ako posudzujú žiadosti o hypotekárne úvery podnikateľov.

Ako sa vymeriava výška príjmu?

Či ste zamestnanec alebo podnikateľ, banky zaujíma v prvom rade váš príjem. Celkom logické – banka predsa neposkytne úver niekomu, kto ho nebude schopný splácať. Rozdiel je len v tom, akým spôsobom banka vypočíta ten váš.

SZČO

Mesačný príjem živnostníkov môže banka vymerať dvoma spôsobmi – buď zo základu dane podľa jednoduchého vzorca (základ dane – daň)/12, alebo ako percento z vašich obratov. Na vás zostáva, ktorý spôsob vám bude vyhovovať viac.

Firma

Ak ste konateľom, jediným vlastníkom či spolumajiteľom s.r.o, banka môže vymerať váš príjem takisto dvoma spôsobmi – na základe zisku alebo na základe obratu.

Konateľa banka posudzuje ako bežného zamestnanca. Jeho príjem vymeria z priznaného zisku alebo obratu firmy. Keďže ide o spoločnosť, môžu vznikať rôzne vzťahy osôb k majetku spoločnosti. To samozrejme banka zohľadní.

Je dôležité povedať, že každá banka má iné podmienky, a takisto rôzne spôsoby posudzovania príjmu žiadateľa. V nasledujúcich tabuľkách je aktuálny prehľad jednotlivých bánk a ich podmienok. Nie je však reálne zakomponovať úplne všetko. Pre bližšie informácie preto neváhajte kontaktovať našich hypotekárnych špecialistov.

*(základ dane – daň)/12 – úvery / 60
** Do výdavkov musia byť započítané aj splátky úverov poskytnutých na podnikanie klienta
*** V individuálnych prípadoch vedia akceptovať aj keď má klient optimalizované DP.
**** Ak mesačné obraty na jeho bežnom účte za posledných 6 mesiacov prekračujú 150% príjmu vypočítaného podľa vzorca Akceptovaný príjem = (základ dane – daň)/12, potom je možnosť vychádzať zo vzorca Akceptovaný príjem = 50% z obratu/12. Toto je však vždy individuálne.
***** Nutný aj podnikateľský rating

Minimálna lehota trvania živnosti alebo fungovania firmy

Ďalším faktorom, ktorý bude banky zaujímať je aj doba trvania živnosti či fungovania firmy. Aj v tomto prípade majú banky veľmi odlišný prístup. Zatiaľ čo niektoré majú voľnejšie pravidlá a stačí im pol roka, v niektorých sa stretnete aj s troma rokmi.

Banky sa chcú chrániť

Keďže situácia ohľadom koronavírusu výrazne ovplyvňuje aj ekonomiku a bankovníctvo, banky nenechajú nič na náhode. Budú sa snažiť zistiť , či nedošlo k poklesu vašich tržieb a príjmov. Robia to pomocou zdokladovania medziobdobia. Na základe toho môžu vaše podnikanie vyhodnotiť ako rizikové a hypotéku vám nemusia poskytnúť vôbec.

Záver

Hypotekárny proces nie je ako romantická komédia, skôr sa podobá detektívke. Aktuálne dianie nám to tiež veľmi neuľahčuje. Zložitejší proces sa týka podnikateľov, ktorých banky hodnotia oveľa komplexnejšie ako bežných zamestnancov. Napriek tomu sa nám darí úspešne vybavovať aj veľmi zložitých klientov. Podmienky dokladovania príjmu z podnikania sa aj naďalej budú dynamicky vyvíjať v nasledujúcom čase a budú úzko súvisieť s vývojom koronakrízy. Ešte nikdy v minulosti nebola práca kvalitného finančného sprostredkovania tak dôležitá ako je tomu v súčasnosti.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.