Štátny príspevok pre mladých: Na koho sa vzťahuje daňový bonus?

2. apríla 2021

Do 1. januára 2018 na Slovensku fungoval štátny príspevok pre mladých vo forme zvýhodnenej úrokovej sadzby vo výške 3%. Od roku 2018 už príspevok v takejto forme neexistuje. Nahradil ho daňový bonus na zaplatené úroky. Čo to pre žiadateľov o hypotekárny úver znamená v praxi? Kto má na daňový bonus nárok?

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zaviedlo namiesto štátneho príspevku pre mladých takzvaný daňový bonus na zaplatené úroky. Ide o odpočítateľnú položku v daňovom priznaní. Touto zmenou sa v prvom rade presunula administratívna záťaž na klienta, respektíve žiadateľa. Do roku 2018 mala štátny príspevok pre mladých na starosti banka. Zastrešovala celý proces, od preverenia toho, či na príspevok vôbec máte nárok, až po samotné pripisovanie na váš účet. Po novom musí byť iniciatívny klient. V opačnom prípade môže dôjsť k tomu, že napriek vzniknutému nároku na daňový bonus si ho klient z rôznych dôvodov neuplatní.

Poďme sa ale pozrieť na to, kto má na daňový bonus nárok, aké zvýhodnenie ponúka a na čo si treba dať pozor, pokiaľ sa oň rozhodnete požiadať.

Aké sú podmienky na získanie daňového bonusu?

Tak ako tomu bolo aj pred rokom 2018, najzásadnejšou podmienkou je práve vek žiadateľa.

Na bonus má nárok iba osoba staršia ako 18 rokov a zároveň nesmie presiahnuť vek 35 rokov. To isté platí aj pre spolužiadateľa. Prihliada sa pritom na dátum podania žiadosti o úver – pokiaľ mal klient v deň žiadosti 34 rokov, ale kým sa hypotéka schválila, dosiahol vek 35 rokov, nárok na získanie daňového bonusu stále platí.

Ďalšou podmienkou je parameter maximálnej výšky príjmu. Na daňový bonus máte nárok iba za predpokladu, že váš mesačný príjem v kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom bola podpísaná žiadosť o úver nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku toho roku. Pre zjednodušenie uvedieme príklad:

Klient požiadal o hypotéku v roku 2020. Nárok na daňový bonus mu vzniká iba v prípade, že jeho priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2019 nepresahovala 1,3 násobok priemernej mzdy. Mesačne tak v roku 2019 mohol zarobiť maximálne 1 419,60 eur.

Pokiaľ by o úver požiadal so spoludlžníkom, ich priemerný hrubý mesačný príjem v roku 2019 musel byť dokopy nižší, ako 2839,20 eur.

Ako vyzerá daňový bonus za zaplatené úroky?

Pokiaľ klient spĺňa všetky podmienky, môže si uplatniť zvýhodnenie. To má formu daňového bonusu, o sumu bonusu bude teda klientovi znížená priamo daň.

Z daňového priznania si klient môže odpočítať:

  • Maximálne 50% zo zaplatených úrokov v danom kalendárnom roku (bonus sa vzťahuje iba na úroky, nie na splátky úveru)
  • Najviac 400 eur ročne
  • Najviac zo sumy 50 000 eur (ak je suma úveru vyššia, bonus sa vzťahuje len na úroky za úver v hodnote 50 000 eur)

Daňový bonus sa môže uplatniť 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, od kedy sa úver začal úročiť. Ak si klient nevezme úver presne prvého januára, vzniká mu nárok na pomernú časť daňového bonusu.

Ak o úver nežiadate sami, ale so spoludlžníkom, na daňový bonus má nárok iba hlavný dlžník. Podmienky na uplatnenie daňového bonusu však musia spĺňať obaja dlžníci, a to aj napriek tomu, že spoludlžník na bonus nemá nárok. Treba ešte spomenúť, že daňový bonus sa nevzťahuje na refinančné, ani na bezúčelové úvery.

Nárok na daňový bonus si môžete uplatniť raz ročne, a to po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak teda podmienky spĺňate, v dostatočnom predstihu požiadajte banku o potvrdenie o zaplatených úrokoch. Zákonná lehota na vydanie tohto potvrdenia je 30 kalendárnych dní od podania žiadosti.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad bánk, spôsoby, ako je banku o potvrdenie treba požiadať a lehoty, dokedy vám banka potvrdenie doručí.

Zdroj: Podnikajte.sk

Ak máte nárok na daňový bonus, odporúčame vám ho využiť. Po novom už sa o to budete musieť postarať vy sami – za ušetrené peniaze to však stojí.

Investovanie pre deti

Každý rodič sa snaží dať svojim deťom to najlepšie. V snahe zaistiť im lepšiu budúcnosť rieši veľa otázok ohľadom správneho druhu sporenia. V dnešnom článku si ukážeme výhodnejšie alternatívy tvorby kapitálu pre deti.